Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 23. julija 2013

Eurobarometer pomlad 2013: več optimizma

Glede na danes objavljene rezultate zadnje raziskave Eurobarometra se vsak šesti državljan v EU počuti Evropejca in želi izvedeti več o svojih pravicah. Vendar pa se jih manj kot polovica (46 %) tudi zaveda svojih pravic.

Raziskava je bila opravljena leta 2013, ki je evropsko leto državljanov, posvečeno izboljšanju ozaveščenosti o pravicah evropskih državljanov.

Današnji rezultati tudi kažejo, da Evropejci vidijo svoje pravice, ki jih imajo kot državljani EU, kot največji dosežek EU. Skoraj vsak šesti anketiranec je namreč označil prost pretok ljudi, blaga in storitev kot največji dosežek EU.

Kljub krizi je v 19 od 28 držav več ljudi optimističnih glede prihodnosti EU v primerjavi s tistimi, ki so glede tega vprašanja pesimistični. Poleg tega pesimizem glede vpliva krize na zaposlovanje izginja. Skoraj vsak sedmi Evropejec (67 %) oziroma večina v vseh državah članicah meni, da glas EU v svetu šteje.

Absolutna večina (51 %) Evropejcev podpira evro, v evrskem območju pa sta enotni valuti naklonjeni dve tretjini (62 %) državljanov. Ta podpora je najbolj izrazita (med 68 in 77 %) v štirih od petih držav, ki so nazadnje sprejele evro (Estonija, Malta, Slovenija in Slovaška).

Ozadje

Podlaga za letošnjo standardno pomladansko raziskavo Eurobarometra so bili osebni intervjuji, opravljeni med 10. in 26. majem 2013. Skupno je bilo intervjuvanih 32 694 ljudi v državah članicah EU in državah kandidatkah.

Dodatne informacije

Danes objavljeno poročilo o prvih rezultatih kaže, kako Evropejci dojemajo trenutno gospodarsko situacijo, kaj jih najbolj skrbi in kako zaupajo političnim institucijam. Vsebuje tudi njihova mnenja o krizi, strategiji Evropa 2020 in zadevah, povezanih z državljanstvom EU.

Poročilo o prvih rezultatih je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+322 2991382)

Natasha Bertaud (+322 2967456)

PRILOGA

1. Največji dosežki EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Moj glas v EU šteje

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Občutenje državljanstva EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Pravice državljanov EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Prihodnost EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Podpora evru

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Vpliv krize na zaposlovanje

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar