Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 lipca 2013 r.

Wyniki wiosennego badania Eurobarometru – większa dawka optymizmu

Zgodnie z najnowszymi, opublikowanymi dziś wynikami badania Eurobarometru sześciu na dziesięciu obywateli UE czuje się Europejczykami i chce wiedzieć więcej o przysługujących im prawach, lecz mniej niż połowa respondentów (46 proc.) te prawa zna.

Wyniki te ogłoszono w trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. — roku poświęconego podnoszeniu świadomości praw obywateli europejskich.

Z badania wynika również, że Europejczycy uważają prawa przysługujące im jako obywatelom UE za najbardziej pozytywny skutek działalności UE — prawie sześciu na dziesięciu wskazuje swobodny przepływ osób, towarów i usług jako największe osiągnięcie UE.

Pomimo kryzysu w 19 z 28 krajów liczba osób twierdzących, że przyszłość UE widzą w jasnych barwach, jest wyższa od liczby tych, które patrzą w przyszłość z pesymizmem, a pesymizm dotyczący wpływu kryzysu na zatrudnienie wydaje się ustępować. Niemal siedmiu na dziesięciu Europejczyków (67 proc.), a we wszystkich państwach członkowskich UE większość, twierdzi, że Unia jest liczącym się partnerem na arenie międzynarodowej.

Bezwzględna większość (51 proc.) Europejczyków to zwolennicy euro, a spośród osób mieszkających w strefie euro wspólną walutę popiera aż dwie trzecie (62 proc.). Wsparcie to jest na szczególnie wysokim poziomie (między 68 a 77 proc.) w czterech z pięciu państw, które wstąpiły do strefy euro jako ostatnie (Estonia, Malta, Słowenia i Słowacja).

Kontekst

Badanie Eurobarometru z wiosny 2013 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 10 do 26 maja 2013 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 32 694 respondentami w państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Dalsze informacje

Pierwsze sprawozdanie na temat wyników przeprowadzonego badania opinii pokazuje, jak Europejczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą, jakie są ich największe obawy i poziom zaufania do instytucji politycznych. Obejmuje ono również ich opinie w sprawie kryzysu, strategii „Europa 2020” i kwestii związanych z obywatelstwem UE.

Pierwsze sprawozdanie na temat wyników dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

1. Największe osiągnięcia UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Mój głos się liczy na poziomie UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Poczucie przynależności do UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Prawa obywateli UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Przyszłość UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Poparcie dla euro

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Wpływ kryzysu na zatrudnienie

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar