Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 juli 2013

Voorjaars-Eurobarometer 2013: meer optimisme

Zes van de tien EU-burgers voelen zich "Europeaan" en willen meer over hun rechten weten, zo blijkt uit de resultaten van de laatste Eurobarometer-enquête. Toch weet minder dan de helft (46 %) wat deze rechten inhouden.

En dat in het Europees Jaar van de Burger (2013), dat tot doel heeft EU-burgers bewuster te maken van hun rechten.

Ook blijkt dat Europeanen hun rechten als EU-burger het beste aspect van de EU vinden. Voor bijna zes van de tien is het vrije verkeer van personen, goederen en diensten de meest positieve verwezenlijking van de EU.

Ondanks de crisis zijn in 19 van de 28 landen meer mensen optimistisch dan pessimistisch over de toekomst van de EU. En de mensen lijken minder pessimistisch te worden over de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid. Bijna zeven van de tien Europeanen (67 %), en in elke lidstaat meer dan de helft van de burgers, vinden dat de stem van de EU in de wereld telt.

Een absolute meerderheid (51 %) van de Europeanen is voor de euro. Van de burgers in de eurozone steunt twee derde (62 %) de eenheidsmunt. Deze steun is het grootst (tussen 68 % en 77 %) in vier van de vijf landen die het laatst tot de eurozone zijn toegetreden (Estland, Malta, Slovenië en Slowakije).

Achtergrond

De voorjaars-Eurobarometer 2013 is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 10 en 26 mei 2013 zijn afgenomen. In totaal zijn 32 694 mensen in de EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten ondervraagd.

Meer informatie

Het verslag met de eerste resultaten wordt vandaag gepubliceerd en schetst het beeld dat de Europeanen van de huidige economische situatie hebben, hun voornaamste zorgen en hun vertrouwen in de politieke instellingen. Het gaat ook over hun mening over de crisis, de Europa 2020-strategie en kwesties in verband met het EU-burgerschap.

Het verslag met de eerste resultaten is te vinden op

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm.

Contact:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

BIJLAGE

1. Meest positieve verwezenlijkingen van de EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Mijn stem telt op EU-niveau

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. EU-burgergevoel

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Rechten van EU-burgers

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Toekomst van de EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Steun voor de euro

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar