Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. jūlijā

Eirobarometra 2013. gada pavasara apsekojums: vairāk optimisma

Saskaņā ar šodien publicētajiem jaunākā Eirobarometra apsekojuma rezultātiem seši no katriem desmit ES iedzīvotājiem uzskata sevi par Eiropas pilsoņiem un vēlas uzzināt vairāk par savām tiesībām, taču mazāk nekā puse (46 %) zina, kādas ir šīs tiesības.

Šie rezultāti ir iegūti 2013. gadā, kurš ir arī Eiropas Pilsoņu gads un veltīts tam, lai uzlabotu informētību par Eiropas pilsoņu tiesībām.

Šodien publicētie rezultāti arī liecina, ka eiropieši savas ES pilsoņu tiesības uzskata par pozitīvāko ES sasniegumu – gandrīz 60 % aptaujāto ES kontekstā vispozitīvāk vērtē personu pārvietošanās brīvību un preču un pakalpojumu brīvu apriti.

Neraugoties uz krīzi, 19 valstīs (no 28) optimistiski noskaņoto iedzīvotāju ir vairāk nekā to, kas ES nākotni vērtē pesimistiski. Arī saistībā ar krīzes ietekmi uz darbavietām pesimisms pamazām sarūk. Gandrīz 67 % eiropiešu, tostarp vairākums visās dalībvalstīs, uzskata, ka Eiropas Savienībai ir ietekme pasaules mērogā.

Absolūts vairākums eiropiešu (51 %) pauduši atbalstu eiro, turklāt eirozonas valstīs vienoto valūtu atzinīgi vērtē divas trešdaļas iedzīvotāju (62 %). Vislielāko atbalstu vai tuvu tam (no 68 % līdz 77 %) paudušas četras no piecām valstīm, kas eirozonai pievienojušās pēdējās (Igaunija, Malta, Slovēnija un Slovākija).

Vispārīga informācija

Eirobarometra 2013. gada pavasara standarta apsekojums tika veikts tiešu interviju veidā laikposmā no 2013. gada 10. līdz 26. maijam. Kopumā ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs tika aptaujāti 32 694 cilvēki.

Papildu informācija

Šodien publicētajā ziņojumā ar pirmajiem rezultātiem izklāstīti Eiropas iedzīvotāju priekšstati par pašreizējo ekonomikas situāciju un apzinātas viņu lielākās bažas un uzticības līmenis politiskajām institūcijām. Tajā ietverts arī iedzīvotāju viedoklis par krīzi, stratēģiju "Eiropa 2020" un ar ES pilsonību saistītiem jautājumiem.

Ziņojums ar pirmajiem rezultātiem:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm.

Kontaktpersona:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. ES pozitīvākie sasniegumi

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Manam viedoklim ir nozīme ES līmenī

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Attieksme pret ES pilsonību

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. ES pilsoņu tiesības

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. ES nākotne

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Atbalsts eiro

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Krīzes ietekme uz darbavietām

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar