Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 23 d.

2013 m. pavasarį atlikto „Eurobarometro“ tyrimo rezultatai rodo daugiau optimizmo

Remiantis šiandien paskelbtais naujausio „Eurobarometro“ tyrimo rezultatais, šeši iš dešimties ES gyventojų jaučiasi europiečiais ir nori daugiau žinoti apie savo teises, bet mažiau nei pusė (46 proc.) žino, kokias konkrečiai teises jiems suteikia ES.

Rezultatai gauti 2013 m. – Europos piliečių metais, skirtais platesniam informacijos apie Europos gyventojų teises viešinimui.

Be to, remiantis šiandien paskelbta tyrimo informacija, Europos gyventojai mano, kad ES piliečių teisės yra didžiausias ES suteiktas privalumas: beveik šeši iš dešimties respondentų nurodė, kad jie labiausiai vertina laisvą žmonių, prekių ir paslaugų judėjimą.

Nepaisant krizės, 19-oje šalių iš 28 daugiau gyventojų vertina ES ateitį optimistiškai, negu priešingai, be to, mažėja gyventojų, pesimistiškai vertinančių krizės poveikį užimtumui. Beveik septyni iš dešimties (67 proc.) Europos gyventojų (dauguma visose valstybėse narėse) mano, kad ES tenka svarbus vaidmuo pasaulyje.

Didžioji dauguma (51 proc.) visų europiečių palankiai vertina eurą, o euro zonos šalyse bendrąją valiutą palaiko net du trečdaliai gyventojų (62 proc.). Iš esmės didžiausias palaikymas (68–77 proc.) yra keturiose iš penkių šalių, vėliausiai prisijungusių prie euro zonos (Estijoje, Maltoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje).

Pagrindiniai faktai

2013 m. pavasario standartinis „Eurobarometro“ tyrimas atliktas 2013 m. gegužės 10–26 d. individualiai apklausiant respondentus. Iš viso apklausoje dalyvavo 32 694 ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojai.

Daugiau informacijos

Iš šiandien paskelbtų pirmųjų rezultatų matyti, ką Europos gyventojai mano apie esamą ekonomikos padėtį, svarbiausias problemas ir pasitikėjimą politinėmis institucijomis. Be to, pateikiama jų nuomonė apie krizę, strategiją „Europa 2020“ ir su ES pilietybe susijusius klausimus.

Pirmoji rezultatų vertinimo ataskaita paskelbta

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, +32 2 296 74 56

PRIEDAS

1. Didžiausi ES suteikti privalumai

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Mano nuomonė svarbi ES lygmeniu

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Požiūris į ES pilietybę

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. ES piliečių teisės

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. ES ateitis

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Euro palaikymas

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Krizės poveikis užimtumui

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar