Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 23. srpnja 2013.

Eurobarometar - proljeće 2013.: više optimizma

Prema danas objavljenim rezultatima posljednjeg istraživanja Eurobarometra, svaki šesti građanin EU-a smatra se „Europljaninom” i želi znati više o svojim pravima, no manje od polovice (46 %) zna koja su to prava.

To su rezultati istraživanja provedenog tijekom 2013. – Europske godine građana – koja je posvećena povećanju svijesti o pravima europskih građana.

Današnji rezultati pokazuju i da Europljani vide svoja prava koja imaju kao građani EU-a kao najpozitivniji rezultat EU-a. Gotovo svaki šesti ispitanik izdvojio je slobodno kretanje osoba, roba i usluga kao najpozitivniji rezultat EU-a.

Unatoč krizi, u 19 od 28 država ljudi su optimistični u pogledu budućnosti EU-a i prevladavaju nad onima koji su pesimistični. Pored toga, čini se da je pesimizam povezan s utjecajem krize na radna mjesta u padu. Gotovo svaki sedmi Europljanin (67 %), s većinom u svim državama članicama, smatra da je glas EU-a važan u svijetu.

Apsolutna većina (51 %) Europljana podupire euro, s tim da oni u europodručju jedinstvenu valutu podupiru s dvotrećinskom većinom (62 %). Potpora je najizraženija (između 68 % i 77 %) u četiri od pet zemalja koje su se posljednje pridružile europodručju (Estonija, Malta, Slovenija i Slovačka).

Pozadina

Podloga za standardno proljetno istraživanje Eurobarometra 2013. bili su pojedinačni intervjui održani između 10. i 26. svibnja 2013. Intervjuirano je ukupno 32 694 osoba u državama članicama EU-a i državama kandidatkinjama.

Dodatne informacije

Danas objavljeno izvješće o prvim rezultatima prikazuje kako Europljani vide trenutačnu gospodarsku situaciju, što ih najviše brine i koliko vjeruju političkim institucijama. Obuhvaća i njihova mišljenja o krizi, strategiji Europa 2020. i pitanjima povezanima s građanstvom EU-a.

Izvješće o prvim rezultatima dostupno je na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRILOG

1. Najpozitivniji rezultati EU-a

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Moj glas je važan na razini EU-a

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Osjećaj građanstva EU-a

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Prava građana EU-a

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Budućnost EU-a

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Potpora eura

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Utjecaj krize na radna mjesta

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar