Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. heinäkuuta 2013

Kevään 2013 Eurobarometri: Optimismi kasvussa

Tänään julkaistun viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn mukaan kuusi kymmenestä EU:n kansalaisesta tuntee itsensä eurooppalaiseksi ja haluaa tietää enemmän oikeuksistaan. Kuitenkin vain alle puolet heistä (46 %) tuntee oikeutensa.

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013, jonka myötä pyritään parantamaan tietoisuutta EU:n kansalaisten oikeuksista.

Kyselyn tulokset osoittavat myös, että eurooppalaiset pitävät EU:n kansalaisten oikeuksia EU:n parhaana saavutuksena – lähes kuusi kymmenestä henkilöstä pitää henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta EU:n parhaana saavutuksena.

Kriisistä huolimatta 19 maassa 28:sta on enemmän optimisteja kuin pessimistejä EU:n tulevaisuuden suhteen. Pessimismi kriisin vaikutuksista työllisyyteen näyttää vähenevän. Eurooppalaisten enemmistö (67 prosenttia) kaikissa jäsenvaltioissa katsoo, että EU on tärkeä toimija maailmassa.

Hieman yli puolet (51 %) eurooppalaisista kannattaa euroa, ja euroalueella asuvista sitä kannattaa kaksi kolmasosaa (62 %). Kannatus on vahvinta (68–77 %) neljässä viidestä viimeksi euroalueeseen liittyneestä maasta (Viro, Malta, Slovenia ja Slovakia).

Tausta

Kevään 2013 Eurobarometri-kysely perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 10.–26. toukokuuta 2013. EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa haastateltiin yhteensä 32 694:ää henkilöä.

Lisätietoja

Tänään julkaistu ensimmäinen tulosraportti antaa kuvan siitä, miten eurooppalaiset näkevät nykyisen talouden tilanteen, mitkä ovat heidän suurimmat huolenaiheensa ja missä määrin he luottavat poliittisiin instituutioihin. Se antaa kuvan myös siitä, mitä mieltä eurooppalaiset ovat kriisistä, Eurooppa 2020 -strategiasta ja EU:n kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Ensimmäinen tulosraportti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

LIITE

1. EU:n parhaat saavutukset

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Tuleeko ääneni kuuluviin EU:ssa?

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Tunnenko itseni EU:n kansalaiseksi?

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. EU: n kansalaisen oikeudet

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. EU:n tulevaisuus

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Euron kannatus

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Kriisin vaikutukset työllisyyteen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar