Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. juli 2013

Eurobarometer fra foråret 2013 viser større optimisme

Den seneste Eurobarometerundersøgelse, der blev offentliggjort i dag, viser, at seks ud af ti EU-borgere føler sig som europæere. De vil gerne vide mere om deres rettigheder, men knap halvdelen (46 %) ved, hvad de går ud på.

Dette er kommet frem her under borgernes Europaår 2013 – et år, der skal gøre EU-borgerne mere bevidste om deres rettigheder som europæiske borgere.

Undersøgelsen viser også, at de rettigheder, vi har som EU-borgere, anses for at være det bedste ved EU. Næsten seks ud af 10 mener, at den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser er det mest positive resultat, EU har opnået.

På trods af krisen er der i 19 ud af 28 lande flere, som er optimistiske end pessimistiske med hensyn til EU's fremtid. Færre og færre synes at være bekymrede for krisens indvirkning på beskæftigelsen. Et flertal i alle EU-lande (67 % i alt) anser EU for en vigtig aktør på verdensscenen.

Et flertal (51 %) går ind for euroen, og i eurolandene er hele 62 % positive over for den fælles valuta. Stærkest støtte (mellem 68 % og 77 %) har euroen i fire af de fem eurolande, der senest er kommet med i euroområdet (Estland, Malta, Slovenien og Slovakiet).

Baggrund

Forårets Eurobarometer er baseret på personlige interviews, der fandt sted i perioden 10.‑26. maj 2013. I alt 32 694 personer blev interviewet i EU-landene og kandidatlandene.

Læs mere

Den første resultatrapport, der blev offentliggjort i dag, viser, hvordan europæerne ser på den nuværende økonomiske situation, hvad de er bekymrede for, og hvilken grad af tillid de har til de politiske institutioner. Den giver også et billede af deres holdning til krisen, Europa 2020-strategien og spørgsmål vedrørende unionsborgerskabet.

Den første resultatrapport findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

1. Det bedste ved EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Min stemme tæller i EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Om at føle sig som EU-borger

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. EU-borgeres rettigheder

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Fremtiden for EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Støtte til euroen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Krisens indvirkning på beskæftigelsen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar