Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. července 2013

Eurobarometr z jara 2013: větší dávka optimismu

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, se šest z deseti občanů EU cítí „Evropanem“ a přeje si znát lépe svá práva. Jen necelá polovina (46 %) však ví, o jaká práva jde.

Tyto výsledky přicházejí v roce 2013, který je Evropským rokem občanů – rokem věnovaným zlepšování povědomí o právech evropských občanů.

Z dnešních výsledků rovněž vyplývá, že Evropané považují svá práva vyplývající z občanství EU za největší přínos EU – téměř šest dotazovaných z deseti vnímá volný pohyb osob, zboží a služeb jako nejvýraznější úspěch EU.

Navzdory krizi počet dotazovaných, kteří tvrdí, že vidí budoucnost EU optimisticky, převažuje v 19 z 28 zemí nad počtem těch, kdo ji vnímají pesimisticky. Zároveň se zdá, že ustupuje i pesimismus ohledně dopadu krize na zaměstnanost. Téměř sedm z deseti Evropanů (67 %) uvádí, že EU má vliv na světové dění. Tento názor zastává více než polovina dotazovaných ve všech členských státech.

Pro euro je absolutní většina (51 %) Evropanů, přičemž ti, kdo žijí v eurozóně, jej podporují dvoutřetinovou většinou (62 %). Ve čtyřech z posledních pěti zemích, které se připojily k eurozóně (Estonsko, Malta, Slovensko a Slovinsko), podpora eura dosahuje své nejvyšší hodnoty nebo se k této hodnotě blíží (od 68 % do 77 %).

Souvislosti

Pravidelný Eurobarometr na jaro 2013 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 10.–26. května 2013. Ve členských státech a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 32 694 osob.

Další informace

První výsledky zprávy, která byla dnes zveřejněna, nastiňují, jak Evropané vnímají současnou hospodářskou krizi, jejich hlavní obavy a důvěru, pokud jde o politické instituce. Obsahuje také názory Evropanů na krizi, na strategii Evropa 2020 a na otázky spojené s občanstvím EU.

První zpráva o výsledcích je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

PŘÍLOHA

1. Nejpozitivnější výsledky EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Můj hlas se na úrovni EU počítá

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Cítíte se být občanem EU?

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Práva občanů EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Budoucnost EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Podpora eura

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Dopad krize na zaměstnanost

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar