Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 юли 2013 г.

По-голям оптимизъм в пролетното проучване на Евробарометър за 2013 г.

Според резултатите от последното проучване на Евробарометър, публикувани днес, шест от десет граждани в ЕС се чувстват „европейци“ и искат да получат повече информация за своите права, но по-малко от половината (46 %) знаят какви са тези права.

Тези резултати стават известни по време на Европейската година на гражданите (2013 г.), която е посветена на повишаването на осведомеността за правата на европейските граждани.

Те показват също така, че европейците смятат правата си като граждани на ЕС за най-положителния резултат от Съюза — приблизително шест от десет души са на мнение, че свободното движение на хора, стоки и услуги е най-положителната последица от ЕС.

Въпреки кризата оптимистите за бъдещето на ЕС са повече от песимистите в 19 от общо 28 държави и песимистичните виждания за отражението на кризата върху работните места, изглежда, намаляват. Почти седем от десет европейци (67 %) смятат, че ЕС е важен фактор на световната сцена. Във всички държави членки защитниците на това мнение са мнозинство.

Абсолютното мнозинство от европейците (51 %) подкрепят еврото, като в държавите от еврозоната две трети от запитаните (62 %) изразяват подкрепа за единната валута. Тази подкрепа е най-голяма или почти най-голяма (между 68 % и 77 %) в четири от петте държави, които последно се присъединиха към еврозоната (Естония, Малта, Словения и Словакия).

Контекст

Пролетното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2013 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода от 10 до 26 май 2013 г. Интервюирани бяха общо 32 694 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

Допълнителна информация

Разпространеният днес доклад с първите резултати от проучването показва как европейците виждат настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции. Той разкрива също така техните виждания за кризата, за стратегията „Европа 2020“ и за въпросите, свързани с гражданството на ЕС.

Доклада с първите резултати от проучването можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Най-положителните резултати от ЕС

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Мнението ми е важно за ЕС

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Настроения относно гражданството на ЕС

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Права на гражданите на ЕС

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Бъдещето на ЕС

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Подкрепа за еврото

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Отражение на кризата върху заетостта

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar