Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. jūlijā

Jauna iniciatīva pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai Kongo Demokrātiskajā Republikā

Eiropas Savienība ir apstiprinājusi iniciatīvu 25 miljonu eiro vērtībā, lai Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) apkarotu vardarbību pret sievietēm. Neskatoties uz starptautiskās sabiedrības un KDR valdības pūliņiem vairāk nekā desmit gadu garumā, šāda vardarbība joprojām ir izplatīta. Eiropas Savienībai ir dziļas bažas par to, ka šajā valstī turpinās vardarbība dzimuma dēļ, un tā ir nolēmusi sākt jaunu novatorisku un apvienojošu programmu šādas vardarbības apkarošanai.

Gandarīts par šīs jaunās iniciatīvas sākšanu, Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: „Šī jaunā pasākuma mērķis ir mainīt sieviešu dzīvi Kongo. Nav pieļaujams, ka tik daudz jaunu meiteņu un sieviešu joprojām cieš no nesodītas vardarbības un ka viņām nav pieejama izglītība. Raugoties plašāk, es uzskatu, ka ilgtspējīga attīstība mūsu partnervalstīs nav iespējama bez visu tajā ieinteresēto cilvēku līdzdalības, un sievietēm ir būtiska loma Āfrikas izaugsmē.”

Lai palīdzētu mainīt pieeju vīriešu un sieviešu attiecībām, Kongo veidojot harmoniskāku un pārtikušāku sabiedrību, un tādējādi efektīvi apkarotu vardarbību dzimuma dēļ, šīs iniciatīvas uzdevums ir Kinšasas un Bandundu provincēs paaugstināt mācību uzsākšanas un turpināšanas rādītājus attiecībā uz vismaz 70 % bērnu.

Vēl viens iniciatīvas uzdevums ir stiprināt Kongo Valsts policijas specializēto vienību spējas apkarot vardarbību pret meitenēm un sievietēm Kinšasā, Bandundu un Maniemā. Tas dos iespēju uzlabot vardarbībā cietušo un liecinieku uzņemšanu un konsultēšanu, lai panāktu vainīgo saukšanu pie atbildības un novērstu nesodāmību par vardarbību. Tādu pieeju nākotnē varēs piemērot visā valstī.

Šai programmai vajadzētu ļaut labāk risināt problēmas cēloņus un veicināt jaunu izpratni par sieviešu un vīriešu lomu sabiedrībā. Pārmaiņu īstenošanā līdz ar sievietēm iesaistot arī vīriešus, tiks uzlabota pasākumu efektivitāte, īpaši ilgtermiņā.

Šī iniciatīva tiks īstenota sadarbībā ar UNICEF un Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kā arī ar KDR valsts iestādēm.

Vispārēja informācija un galvenie rezultāti

Jaunattīstības valstīs no vardarbības savas dzīves laikā cieš viena trešdaļa no visām sievietēm. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienība un tās divdesmit septiņas dalībvalstis 2012. gadā saglabāja vadošo lomu starp līdzekļu devējiem pasaulē, Eiropas Savienībai ir būtiska nozīme sieviešu un meiteņu attīstības veicināšanā.

Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, kopš 2004. gada visā pasaulē:

  • vidējās izglītības iegūšanai reģistrēts vairāk nekā 85 000 papildu skolnieču;

  • veselības aprūpes personāla klātbūtnē notika vairāk nekā 4 miljoni dzemdību;

  • sniegti 10,8 miljoni konsultāciju reproduktīvās veselības jomā.

Pašlaik noritošo programmu ietvaros pirmām kārtām tiek nodrošināta cietušo medicīniskā un psihosociālā aprūpe, īpaši KDR austrumdaļā (Panzi slimnīcā Bukavu un "Heal Africa" Gomā). Vardarbība dzimuma dēļ jau tiek pilnībā ņemta vērā citās atbalsta programmās, kas attiecas uz policiju, tieslietām, bruņotajiem spēkiem un veselības aprūpes sistēmu.

Sīkāka informācija:

Sīkāka informācija par ES veikto darbu sieviešu situācijas uzlabošanai jaunattīstības valstīs:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_fr.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_fr.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar