Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juli 2013

Debatt om Europas framtid: Vice ordförande Viviane Reding debatterar med medborgarna i Sofia

– Bulgarien måste fortsätta sina reformer och landets medborgare har en nyckelroll i denna process, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding inför en dialog som hon ska hålla med över 250 medborgare i Sofia (Bulgarien) i morgon den 23 juli för att diskutera Europas framtid.

Evenemanget är det 25:e i en rad medborgardialoger som kommissionärerna håller runtom i EU tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet. Debatterna kretsar kring tre teman: den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och EU:s framtid. Debatten i Sofia som äger rum den 23 juli kommer att inledas av Bulgariens president Rosen Plevneliev.

– Det gläder mig att president Plevneliev deltar i debatten för att lyssna på bulgariska medborgare och höra vad de förväntar sig av oss politiker när det gäller deras framtid, säger Viviane Reding som ansvarar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. De bulgariska medborgarna gör sina röster hörda genom protester på gatorna vilket gör denna debatt både aktuell och nödvändig. Jag förväntar mig en uppriktig dialog. Mitt budskap kommer att vara tydligt: Kommissionen vill hjälpa Bulgarien med att bekämpa korruption och organiserad brottslighet och bistå i arbetet med de rättsliga reformerna. Dessa steg är avgörande för att bygga upp förtroende och stabilitet i landet.

Debatten kommer att äga rum på tisdag den 23 juli kl. 10–12 (bulgarisk tid; kl. 9–11 medeleuropeisk tid) på Voennija klub, ul. Tsar Osvoboditel 7, Sofia. Den kommer att ledas av Bojko Vassilev, den välkända programledaren för den bulgariska statliga televisionens politiska talk-show Panorama.

Evenemanget kan följas live via webstream och via direktsändning på kanal BNT2 i Bulgarien. Människor från hela Europa kan också delta via twitter genom att använda hashtaggen #EUDeb8. Man kan också ställa frågor via den officiella facebook-sidan för EU-kommissionens representation i Bulgarien.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2) – ett år tillägnat medborgarna och deras rättigheter. Under detta och nästa år kommer EU-kommissionärer, tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet att hålla debatter med medborgarna om deras förväntningar inför framtiden i form av medborgardialoger runtom i EU.

Viviane Reding har redan hållit debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal),Thessaloniki (Grekland), Bryssel (Belgien) och Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Warszawa (Polen) och Heidelberg (Tyskland). Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 och de första månaderna 2014 där nationella och lokala politiker och EU-politiker kommer att möta folk från alla samhällsskikt. Följ alla dialoger här: http://ec.europa.eu/european-debate.

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. Den senaste EU-undersökningen, som offentliggörs imorgon, visar att 62 % av befolkningen idag känner sig som européer. I Bulgarien är denna siffra 48 %. Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. Som exempel kan nämnas att omkring sex av tio bulgarer (57 %) uppger att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter som EU-medborgare.

Detta är skälet till att kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna. Medborgardialogerna utgör kärnan i detta Europaår.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

Eftersom EU står vid ett vägskäl. Europas framtid är det stora samtalsämnet – med många röster som talar om en utveckling mot en politisk union, ett förbund av nationalstater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet. Det är därför viktigare än någonsin att medborgarna får göra sina röster hörda i denna debatt.

Vad kommer dialogerna att utmynna i?

Medborgarnas synpunkter under dialogerna kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Den 8 maj 2013 offentliggjorde EU-kommissionen sin andra rapport om EU-medborgarskapet, som innehåller förslag på tolv nya konkreta åtgärder för att lösa problem som medborgarna fortfarande ställs inför (IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten om EU-medborgarskapet är kommissionens svar på ett omfattande webbsamråd som inleddes i maj 2012 (IP/12/461) och de frågor som diskuterats och förslag som lagts fram i medborgardialogerna om EU-medborgarnas rättigheter och deras framtid.

Läs mer:

Mer information om dialogen i Sofia:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/bulgaria/sofia/index_en.htm

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013

EU-medborgarna yttrar sig: resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sv.pdf

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Om man vill delta i diskussionen på Facebook:

http://www.facebook.com/ECinBulgaria och på Twitter: @EC_in_Sofia and #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. Bulgarerna anser att EU är bäst lämpat att vidta verkningsfulla åtgärder mot krisen

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

2. Fem av tio bulgarer känna sig som EU-medborgare, fyra av tio vet vad det innebär

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

3. Bulgarer ser den fria rörligheten för personer, varor och tjänster som det mest positiva resultatet av EU

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013


Side Bar