Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 lipca 2013 r.

Debata na temat przyszłości Europy: wiceprzewodnicząca Viviane Reding prowadzi dyskusję z obywatelami w Sofii

„Bułgaria musi kontynuować reformy, a jej obywatele mają w tym procesie do odegrania kluczową rolę”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding, w przededniu debaty z ponad 250 obywatelami w Sofii (Bułgaria), która odbędzie się jutro (23 lipca) i będzie poświęcona przyszłości Europy.

Jutrzejsze spotkanie jest 25. z serii spotkań w ramach dialogu z obywatelami, organizowanych w całej Unii Europejskiej z udziałem komisarzy europejskich, krajowych i lokalnych polityków oraz członków Parlamentu Europejskiego. Każda debata poświęcona jest trzem głównym zagadnieniom: kryzysowi gospodarczemu, prawom obywateli i przyszłości Europy. Debatę w Sofii zaplanowaną na 23 lipca otworzy prezydent Republiki Bułgarii Rosen Plewnelijew.

„Cieszę się, że prezydent Plewnelijew weźmie udział w debacie – by wysłuchać obywateli Bułgarii i dowiedzieć się, czego oczekują od nas – polityków na przyszłość”, dodała wiceprzewodnicząca Reding, która jest odpowiedzialna za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo. „Obywatele Bułgarii wyrażają właśnie swoje zdanie poprzez protesty na ulicach, debata ta przypada więc w dobrym momencie i jest konieczna. Spodziewam się dyskusji na trudne tematy. Przesłanie, które mam do przekazania, będzie jasne: Komisja pragnie wyciągnąć do Bułgarii pomocną dłoń i wesprzeć ten kraj w zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości oraz reformach sądownictwa. Działania te są niezbędne do odbudowania zaufania i stabilności w kraju”.

Debata odbędzie się we wtorek (23 lipca) w godzinach 10:00-12:00 (czasu obowiązującego w Bułgarii; 9:00-11:00 czasu środkowoeuropejskiego) w Klubie Garnizonowym, 7 Tzar Osvoboditel Blvd., Sofia. Dyskusję będzie moderował Bojko Wasilew – znany gospodarz emitowanego w bułgarskiej telewizji publicznej programu publicystycznego „Panorama” z udziałem polityków.

Debata będzie transmitowana na żywo w internecie oraz na bułgarskim kanale BNT2. Udział mogą w niej wziąć również obywatele z całej Europy za pośrednictwem serwisu Twitter (hashtag #EUDeb8). Pytania można również zadawać na oficjalnej Stronie na Facebooku Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bułgarii.

Kontekst

Czego dotyczy dialog z obywatelami?

Komisja Europejska rozpoczęła w styczniu Europejski Rok Obywateli (IP/13/2) – rok poświęcony obywatelom i przysługującym im prawom. Członkowie Komisji Europejskiej, wraz z krajowymi i lokalnymi politykami oraz członkami Parlamentu Europejskiego, biorą udział w debatach z obywatelami na temat ich oczekiwań na przyszłość. Dyskusje te odbywają się w całej UE w ramach dialogu z obywatelami w tym roku i będą kontynuowane w roku przyszłym.

Wiceprzewodnicząca Reding wzięła już udział w debatach w Kadyksie (Hiszpania), Grazu (Austria), Berlinie (Niemcy), Dublinie (Irlandia), Coimbrze (Portugalia), Salonikach (Grecja), Brukseli (Belgia), Esch-sur-Alzette (Luksemburg), Warszawie (Polska) i Heidelbergu (Niemcy). W 2013 i pierwszych miesiącach 2014 r. w całej Unii Europejskiej odbędzie się wiele takich spotkań, na których europejscy, krajowi i lokalni politycy będą podejmować debatę z obywatelami ze wszystkich środowisk. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-debate.

W ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia obywatelstwa UE, udało się wiele osiągnąć. Z ostatniego sondażu UE, którego wyniki ukażą się jutro, wynika, że obecnie 62% obywateli uważa się za „Europejczyków”. W Bułgarii uważa tak 48% respondentów. W całej UE obywatele na co dzień korzystają z przysługujących im praw. Nie zawsze są jednak ich świadomi. Na przykład około sześciu na dziesięciu obywateli Bułgarii (57%) twierdzi, że nie jest wystarczająco dobrze poinformowanych o prawach, które im przysługują jako obywatelom UE.

Dlatego właśnie Komisja ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Dialog z obywatelami jest centralnym elementem tego roku.

Dlaczego właśnie teraz Komisja podejmuje te działania?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. O jej przyszłości rozmawiają dziś wszyscy, a przy tym wiele osób opowiada się za przekształceniem jej w unię polityczną, federację państw lub stany zjednoczone Europy. Nadchodzące miesiące i lata będą decydujące dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska musi iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji demokratycznej Unii. Dlatego umożliwienie obywatelom wyrażenia swoich opinii bezpośrednio w takiej debacie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

Jaki będzie wynik tych spotkań?

Głosy obywateli zebrane podczas spotkań pomogą Komisji w sporządzeniu planów przyszłej reformy UE. Jednym z głównych celów debat będzie również przygotowanie gruntu pod wybory europejskie, które odbędą się w 2014 r.

W dniu 8 maja 2013 r. Komisja Europejska opublikowała drugie Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym zaproponowano 12 nowych, konkretnych sposobów na rozwiązanie problemów, z jakimi wciąż zmagają się obywatele (IP/13/410 i MEMO/13/409). Sprawozdanie na temat obywatelstwa stanowi odpowiedź Komisji na szeroko zakrojone konsultacje społeczne prowadzone od maja 2012 r. (IP/12/461) oraz na pytania i sugestie, które pojawiły się podczas dialogów obywatelskich dotyczących praw obywateli UE i ich przyszłości.

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje na temat spotkania w Sofii:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/bulgaria/sofia/index_en.htm

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europejski Rok Obywateli:

http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Europejczycy zabierają głos — wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich w UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Aby wziąć udział w debacie na Facebooku:

http://www.facebook.com/ECinBulgaria i na Twitterze @EC_in_Sofia and #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

1. Obywatele Bułgarii twierdzą, że UE ma największe możliwości podjęcia skutecznej walki z kryzysem

Źródło: Standardowy Eurobarometr 79 – maj 2013

2. Pięciu na dziesięciu obywateli Bułgarii czuje się obywatelami UE, a czterech spośród dziesięciu wie, z czym się to wiąże

Źródło: Standardowy Eurobarometr 79 - maj 2013

3. Zdaniem obywateli Bułgarii swobodny przepływ osób, towarów i usług to największe osiągnięcie UE

Źródło: Standardowy Eurobarometr 79 - maj 2013

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar