Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. jūlijā

Debates par Eiropas nākotni — priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga debatē ar pilsoņiem Sofijā

"Bulgārijai ir jāturpina reformas, un pilsoņiem šajā procesā ir svarīgākā nozīme," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga pirms dialoga ar vairāk nekā 250 pilsoņiem Sofijā (Bulgārijā), kuru viņa organizēs rīt (23. jūlijā), lai apspriestu Eiropas nākotni.

Rītdienas pasākums ir 25. dialogs pilsoņu dialogu virknē, ko Eiropas Komisijas locekļi kopā ar valstu un vietējā līmeņa politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem rīko visā Eiropas Savienībā. Katrās debatēs ir trīs galvenās tēmas – ekonomikas krīze, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotne. Debates Sofijā 23. jūlijā atklās Bulgārijas Republikas prezidents Rosens Plevnelijevs.

"Man ir prieks, ka prezidents Plevnijeva kungs kopā ar mani piedalīsies šajās debatēs, lai uzklausītu Bulgārijas pilsoņus un to, ko viņi nākotnē sagaida no mums, politiķiem," sacīja priekšsēdētāja vietniece Redinga, kas ir atbildīga par tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumiem. "Ņemot vērā, ka Bulgārijas pilsoņi pauž savu viedokli, piedaloties protestos ielās, šīs debates notiek īstajā brīdī un ir arī nepieciešamas. Es sagaidu, ka šajā dialogā būs daudz izaicinājumu, bet mans vēstījums būs skaidrs: Komisija vēlas sniegt Bulgārijai palīdzīgu roku, lai palīdzētu apkarot korupciju un organizēto noziedzību un īstenotu tiesu reformas. Šie pasākumi ir būtiski uzticības un stabilitātes atjaunošanai valstī."

Debates notiks otrdien, 23. jūlijā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 (pēc Bulgārijas laika, no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 pēc Viduseiropas laika) Militārajā klubā (Military Club), 7 Tzar Osvoboditel Blvd., Sofijā. Debates vadīs Bojko Vasiļevs (Boyko Vassilev) – populārs Bulgārijas valsts televīzijas politiskā sarunu šova "Panorama" vadītājs.

Debates varēs vērot tiešraidē, kas tiks straumēta tīmeklī, un tiešraidē Bulgārijas televīzijas kanālā BNT2. Pilsoņi no visas Eiropas varēs arī piedalīties, izmantojot Twitter birku #EUDeb8. Jautājumus varēs uzdot arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Bulgārijā oficiālajā Facebook lapā.

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem

Eiropas Komisija janvārī uzsāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Šā un nākamā gada laikā Eiropas Komisijas locekļi kopā ar valstu un vietējā līmeņa politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem pilsoņu dialogu ietvaros visā ES rīkos debates ar pilsoņiem par to, ko viņi sagaida nākotnē.

Priekšsēdētāja vietniece Redinga jau ir piedalījusies diskusijās Kadisā (Spānijā), Grācā (Austrijā), Berlīnē (Vācijā), Dublinā (Īrijā), Koimbrā (Portugālē), Salonikos (Grieķijā), Briselē (Beļģijā), Ešā pie Alzetes (Luksemburgā), Varšavā (Polijā) un Heidelbergā (Vācijā). Visā Eiropas Savienībā 2013. gadā un 2014. gada pirmajos mēnešos notiks vēl daudz šādu dialogu, kuros Eiropas, valstu un vietējā līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Materiāli par visiem dialogiem ir atrodami šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/european-debate.

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Jaunākais ES pētījums, ko publicēs rīt, liecina, ka 62 % iedzīvotāju jūtas piederīgi Eiropai. Bulgārijā šis rādītājs ir 48 %. Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču viņi ne vienmēr tās apzinās. Piemēram, aptuveni seši no desmit Bulgārijas iedzīvotājiem (57 %) apgalvo, ka viņi nav labi informēti par savām ES pilsoņu tiesībām.

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu. Pilsoņu dialogiem šajā gadā ir būtiska nozīme.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad

Tāpēc, ka Eiropa ir krustcelēs. Eiropas nākotne pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, un daudzi runā par virzību uz politisku savienību, nacionālu valstu federāciju vai Eiropas Savienotajām Valstīm. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības attīstības virzībai. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Tādēļ sniegt pilsoņiem iespēju tieši paust savu viedokli šajās debatēs ir svarīgāk, nekā jebkad agrāk.

Kas tiks panākts dialogu rezultātā

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt plānu turpmākajām ES reformām. Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Komisija 2013. gada 8. maijā publicēja otro Ziņojumu par ES pilsonību, kurā tā ierosināja 12 jaunus konkrētus pasākumus to problēmu risināšanai, ar ko pilsoņi joprojām saskaras (IP/13/410 un MEMO/13/409). Minēto ziņojumu Komisija izstrādāja, pamatojoties uz plašo sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē 2012. gada maijā (IP/12/461) un pilsoņu dialogos izteiktajiem jautājumiem un viedokļiem par ES pilsoņu tiesībām un viņu nākotni.

Vairāk informācijas

Vairāk informācijas par dialogu Sofijā:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/bulgaria/sofia/index_en.htm

Debates ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/european-debate

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Eiropieši izsaka savu viedokli – apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Piedalieties debatēs Facebook:

http://www.facebook.com/ECinBulgaria un Twitter: @EC_in_Sofia un #EUdeb8

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. Bulgārijas iedzīvotāji uzskata, ka visefektīvāk pretkrīzes pasākumus var veikt ES

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

2. Pieci no desmit Bulgārijas iedzīvotājiem jūtas kā ES pilsoņi, bet četri no desmit zina, ko tas nozīmē

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

3. Bulgārijas iedzīvotāji uzskata personu brīvu pārvietošanos un preču un pakalpojumu brīvu apriti par vispozitīvāk vērtējamo ES sasniegumu

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar