Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. heinäkuuta 2013

Kansalaiskeskustelu Euroopan tulevaisuudesta varapuheenjohtaja Viviane Redingin kanssa Sofiassa

Bulgarian on pysyttävä uudistusten tiellä, ja kansalaisilla on oltava tässä tärkeä rooli”, sanoi oikeus- ja kansalaisuusasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hän tapaa huomenna (23. heinäkuuta) Sofiassa Bulgariassa järjestettävässä Euroopan tulevaisuutta koskevassa vuoropuhelussa yli 250 kansalaista.

Tapahtuma on järjestyksessä 25. kansalaiskeskustelu, jossa EU:n komissaarit, kansalliset ja paikalliset poliitikot sekä Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuvat eri EU-maissa keskustelemaan kansalaisten kanssa. Kaikki keskustelut jäsentyvät kolmen aiheen ympärille: talouskriisi, kansalaisten oikeudet ja Euroopan tulevaisuus. Sofiassa 23. heinäkuuta käytävän keskustelun avaa Bulgarian presidentti Rosen Plevneliev.

Olen iloinen, että presidentti Plevneliev osallistuu kanssani tähän keskusteluun, jossa kuuntelemme Bulgarian kansalaisia ja kuulemme, mitä he odottavat meiltä poliitikoilta tulevaisuudessa”, sanoi Reding. ”Bulgarian kansalaiset osoittavat mieltään kadulla saadakseen äänensä kuuluville, joten tämä keskustelu on tarpeellinen ja ajankohtainen. Odotettavissa on haastava vuoropuhelu, jossa viestini on selvä: komissio tahtoo ojentaa Bulgarialle auttavan käden korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja oikeudellisten uudistusten toteuttamiseksi. Nämä toimet ovat tärkeitä luottamuksen ja vakauden palauttamiseksi maahan.

Keskustelu käydään tiistaina (23. heinäkuuta) klo 10.00–12.00 osoitteessa Military Club, 7 Tzar Osvoboditel Blvd., Sofia. Keskustelua johtaa Boyko Vassilev, joka tunnetaan Bulgarian kansallisen television ”Panorama”-nimisen poliittisen keskusteluohjelman vetäjänä.

Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä verkosta ja Bulgarian BNT2-kanavalta. Kansalaiset eri puolilla Eurooppaa voivat myös osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella #EUDeb8. Kysymyksiä voi esittää myös Euroopan komission Bulgarian edustuston virallisella Facebook-sivulla.

Taustaa

Mistä vuoropuhelussa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Tämän ja ensi vuoden aikana Euroopan komission ja Euroopan parlamentin jäsenet ja EU:n jäsenvaltioiden poliitikot keskustelevat ympäri Eurooppaa järjestettävissä tilaisuuksissa kansalaisten kanssa siitä, millaisia odotuksia heillä on Euroopan tulevaisuuden suhteen.

Varapuheenjohtaja Reding on jo käynyt keskustelemassa kansalaisten kanssa Cádizissa (Espanja), Grazissa (Itävalta), Dublinissa (Irlanti), Coimbrassa (Portugali), Thessalonikissa (Kreikka), Brysselissä (Belgia) ja Esch-sur-Alzettessa (Luxemburg), Varsovassa (Puola) ja Heidelbergissä (Saksa). Vuoden 2014 alkupuolelle mennessä eri puolilla Euroopan unionia on tarkoitus järjestää vielä monta muuta keskustelutilaisuutta, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat eri elämänalueita edustavien ihmisten kanssa. Keskusteluja voi seurata täältä: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten, ja sen jälkeen on saavutettu paljon. Huomenna julkaistavasta uusimmasta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että nykyisin 62 prosenttia EU-kansalaisista mieltää itsensä ”eurooppalaisiksi”. Bulgariassa tämä luku on 48 prosenttia.

EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. He eivät kuitenkaan aina ole tietoisia kaikista oikeuksistaan. Esimerkiksi noin kuusi kymmenestä (57 prosenttia) bulgarialaisesta on sitä mieltä, etteivät he ole saaneet riittävästi tietoa oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

Tästä syystä komissio on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kohti kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaa poliittista unionia. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee, on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan, että kansalaiset saavat äänensä kuuluville tässä keskustelussa.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Kansalaisilta keskusteluissa saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville Euroopan parlamentin vaaleille.

Komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 toisen katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen. Siinä esitetään 12 uutta konkreettista toimenpidettä kansalaisten vielä kohtaamien ongelmien poistamiseksi (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Katsauksessa hyödynnetään toukokuussa 2012 verkossa järjestetyn laajan kuulemiseen (IP/12/461) tuloksia ja niitä kysymyksiä ja ehdotuksia, joita on esitetty kansalaisten kanssa käydyssä vuoropuhelussa unionin kansalaisuutta koskevasta komission politiikasta.

Lisätietoja

Lisätietoja vuoropuhelusta Sofiassa:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/bulgaria/sofia/index_en.htm

Keskustelut kansalaisten kanssa Euroopan unionin tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate

Euroopan kansalaisten teemavuosi:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurooppalaisten ääni kuuluviin: EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_fi.pdf

Oikeus- ja kansalaisuusasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistu keskusteluun Facebookissa:

http://www.facebook.com/ECinBulgaria ja Twitterissä: @EC_in_Sofia and #EUdeb8

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LIITE

1. Bulgarialaisten mielestä EU on tehokkain toimija kriisin ratkaisemiseksi

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

2. Viisi kymmenestä bulgarialaisesta tuntee itsensä EU-kansalaiseksi, neljä kymmenestä tietää, mitä se pitää sisällään

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

3. Bulgarialaisten mielestä ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on suurin EU:n tuoma hyöty

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013


Side Bar