Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. juuli 2013

Euroopa Liidu volinik Reding arutleb Sofias kodanikega Euroopa tuleviku üle

Bulgaaria peab püsima reformiteel ja tema kodanikel on selles protsessis oluline roll,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding enne enam kui 250 kodanikuga homme (23. juulil) peetavat arutelu Sofias (Bulgaaria), mille eesmärk on, et arutada Euroopa tuleviku üle.

Homne üritus on 25. kodanikega peetavate dialoogide sarjas, mida Euroopa Komisjoni volinikud peavad terves Euroopa Liidus koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega. Iga arutelu käigus keskendutakse kolmele teemale: majanduskriis, kodanike õigused ja Euroopa tulevik. 23. juulil Sofias toimuva arutelu avab Bulgaaria Vabariigi president Rosen Plevneliev.

Ma olen rõõmus, et president Plevneliev võtab arutelust osa, et kuulata Bulgaaria kodanikke ja kuulda, mida nad ootavad poliitikutelt oma tulevikuks”, sõnas asepresident Reding, kes on vastutav õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest. „Ajal, mil Bulgaaria kodanikud teevad ennast kuuldavaks tänavameeleavalduste kaudu, on see arutelu nii õigeaegne kui ka vajalik. Ma ootan huvitavat dialoogi. Minu sõnum on selge: komisjon soovib pakkuda Bulgaariale abi korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning aidata kaasa kohtureformide rakendamisele. Need sammud on olulised usalduse ja stabiilsuse taastamisel riigis.”

Arutelu toimub teisipäeval 23. juulil kell 10.00–12.00 (Bulgaaria aja järgi; kell 9.00–11.00 Kesk-Euroopa aja järgi) Sõjaväelaste Klubis, Tzar Osvoboditel blvd 7, Sofia. Arutelu juhib Boyko Vassilev – tuntud Bulgaaria riigitelevisiooni saatejuht poliitilisest jutusaatest „Panorama”.

Sündmust saab jälgida reaalajas voogvideo vahendusel ja otseülekandena Bulgaaria telekanali BNT2 kaudu. Kõik Euroopa kodanikud saavad arutelus osaleda Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8). Küsimusi saab esitada ka ametliku Euroopa Komisjoni Bulgaaria esinduse Facebooki lehel.

Taust

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu käesoleva ja järgmise aasta vältel peavad Euroopa Komisjoni liikmed koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega kõikjal ELis kodanikega arutelusid selle üle, millised on nende tulevikuootused.

Euroopa Komisjoni asepresident Reding on juba pidanud̉ arutelusid Cádizis (Hispaania), Grazis (Austria), Berliinis (Saksamaa), Dublinis (Iirimaa), Coimbras (Portugal), Thessalonikis (Kreeka), Brüsselis (Belgia), Esch-sur-Alzette´is (Luksemburg), Varssavis (Poola) ja Heidelbergis (Saksamaa). 2013. aastal ja 2014. aasta esimestel kuudel korraldatakse kõikjal Euroopa Liidus veelgi rohkem arutelusid ning Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad neis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate.

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on palju saavutatud. Homme avaldatavast ELi uuringust ilmneb, et praegu tunneb end eurooplasena 62% kodanikest. Bulgaarias on see näitaja 48%. Kogu Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid sageli inimesed ei tea, millised õigused neil Euroopa Liidu kodanikena on. Näiteks väidab ligi kuus kümnest bulgaarlasest (57%), et neil ei ole piisavalt teavet Euroopa Liidu kodaniku õiguste kohta.

Selle pärast on komisjon nimetanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks. Kodanikega peetavad arutelud moodustavad Euroopa kodanike aasta tuuma.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Sest Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Euroopa tulevikust räägivad kõik ja paljud arvavad, et suund tuleks võtta poliitilise liidu ehk rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Lähemad kuud ja aastad on Euroopa Liidu tulevikusuuna seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega. Kodanike vahetu hääl selles arutelus on seega tähtsam kui kunagi varem.

Millised on arutelude tulemused?

Kodanikelt arutelude käigus saadav tagasiside aitab Euroopa Komisjonil valida, millises suunas ELi tulevase reformi plaanide koostamisel liikuda. Arutelude üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 avaldas Euroopa Komisjon oma teise ELi kodakondsuse aruande, milles ta esitab 12 uut konkreetset meedet nende probleemide lahendamiseks, millega kodanikud veel silmitsi seisavad (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Kodakondsusaruanne on komisjoni vastus mais 2012 toimunud laiapõhjalisele internetiarutelule (IP/12/461) ja selles võetakse ka kokku kodanikuaruteludel tõstatatud küsimused ja ideed ELi kodanike õiguste ja nende tuleviku kohta.

Lisateave

Lisateave Sofia arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/bulgaria/sofia/index_en.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/european-debate.

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Eurooplased võtavad sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Arutelus osalemine Facebookis:

http://www.facebook.com/ECinBulgaria ja Twitteris: @EC_in_Sofia and #EUdeb8

LISA

1. Bulgaarlased on arvamusel, et kriisi suudab kõige tulemuslikumalt lahendada EL

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

2. Viis kümnest bulgaarlasest tunneb ennast ELi kodanikuna, neli kümnest teab, mida see tähendab

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

3. Bulgaarlased näevad ELi kõige positiivsema tulemusena inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013


Side Bar