Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 31. januarja 2013

RegioStars 2013: Nagrade Komisije za najuspešnejše projekte

Inovativni projekti, ki bodo prispevali k ustvarjanju delovnih mest v prihodnosti, bodo nocoj v središču pozornosti ob razglasitvi nagrad RegioStars za leto 2013, ki jih bo predstavil komisar za regionalno politiko Johannes Hahn. Predsednik žirije Luc Van den Brande in komisar Hahn bosta podelila nagrade v petih kategorijah za projekte iz Portugalske, Združenega kraljestva, Poljske, Nemčije in Litve, ki predstavljajo dobre prakse na področju regionalnega razvoja.

Komisar Hahn je dejal: "Naložbe EU morajo biti usmerjene v projekte, ki ustvarjajo realno rast z dejanskimi koristmi za državljane, okolje in gospodarstvo. Potrebujemo dinamične in inovativne rešitve za zagon rasti evropskega gospodarstva. Letošnji zmagovalci so vzorčni projekti na področjih poslovnih inovacij, učinkovite rabe virov in socialnega vključevanja, ki si prizadevajo izboljšati kakovost življenja državljanov. So konkretni primeri načinov uresničevanja naših širših evropskih ciljev, ki so opredeljeni v strategiji Evropa 2020. Temeljijo pa na lokalnih prizadevanjih in ustvarjalnosti".

Predsednik žirije in nekdanji predsednik Odbora regij Luc Van den Brande je dodal: „Za izbiro nagrajencev na področju s takšnim številom izjemnih udeležencev je bila potrebna poglobljena razprava. Žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki z različnih področij, se je osredotočala na regionalne projekte, ki so izkazali vpliv in odličnost na poti k EU 2020: pametno, trajnostno in vključujočo rast. So dober primer, kako se lahko regije, ne glede na njihovo velikost ali lokacijo, druga od druge učijo uvajanja inovacij v najširšem smislu.“

Natečaj za vsakoletne nagrade RegioStars je odprt za vse regije EU, da predložijo projekte, ki so prejeli investicije v okviru regionalne politike EU od 1. januarja 2000. V zadnjih petih letih je največje število vlog prispelo iz Avstrije, Belgije, baltskih držav in Walesa.

V šesti izdaji podelitve nagrad je Evropska komisija prejela 149 vlog, kar je največ doslej, med njimi pa je izbrala 27 finalistov.

Nagrade za leto 2013 so bile podeljene v naslednjih petih kategorijah:

  • PAMETNA RAST: Povezovanje univerz z regionalno rastjo

  • TRAJNOSTNA RAST: Podpora učinkoviti rabi virov v MSP

  • VKLJUČUJOČA RAST: Socialne inovacije: ustvarjalne rešitve za družbene izzive

  • CITYSTAR: Celostni pristopi k trajnostnemu razvoju urbanih območij

  • INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE Spodbujanje regionalne politike EU s kratkimi videoposnetki

Slovesnost bo potekala nocoj ob 19. uri v „Palais des Beaux-Arts“ v Bruslju.

Ozadje

Zmagovalci:

„Pametna rast“ – „UPTEC – Znanstveni in tehnološki park Univerze v Portu“ - Porto

Znanstveni in tehnološki park Univerze v Portu (UPTEC) razvija grozde za spodbujanje prenosa znanj med akademiki in lokalnimi podjetji v sektorjih z inovacijskim potencialom za lokalno gospodarstvo. Projekt je razdeljen na štiri različna področja – tehnologija, ustvarjalne industrije, pomorska tehnologija in biotehnologija, vključno z dvema strukturama za podporo podjetjem – Inkubatorji in Centri za podjetniško inovativnost. UPTEC je doslej pomagal 110 podjetjem, med njimi 95 zagonskim podjetjem, petim velikim podjetjem in petim zasebnim inovacijskim centrom. Projekt je ustvaril približno 800 delovnih mest za diplomante in prispeval k stabilni gospodarski rasti v regiji.

„Trajnostna rast“ – „ENWORKS Podpora učinkoviti rabi virov“ – severozahodna Anglija

ENWORKS je služba za okoljsko podporo za mala in srednje velika podjetja (MSP) na severozahodu Anglije, ki med drugim ponuja usposabljanje in svetovanje za upravljanje okoljskih tveganj, učinkovito rabo energije in vode ter izboljšave pri ravnanju z odpadki. V okviru projekta deluje javno dostopni spletni priročnik za učinkovito rabo virov, ki vodilnim v podjetjih pomaga pri razumevanju, določanju prioritet, spremljanju in ocenjevanju svojih izboljšav na področju okolja in varčevanju. ENWORKS je doslej pomagal severozahodnim MSP pri identificiranju letnih prihrankov pri stroških v višini 79 milijonov GBP (95 milijonov EUR) na področju učinkovite rabe virov, do sedaj pa je bilo realiziranih 13 milijonov GBP (15 milijonov EUR) takšnih prihrankov. Zaradi teh izboljšav so se emisije CO2 zmanjšale za 47 000 ton, poraba vode za 413 000 m3 in poraba materialov za 9 300 ton. Poleg tega so te okoljske izboljšave ustvarile ali ohranile prek 960 delovnih mest in ustvarile prodajo v vrednosti preko 113 milijonov GBP (136 milijonov EUR).

„Vključujoča rast“ – „Individualne zaposlitvene poti“ - Warmińsko-Mazurskie

Poljski projekt Elblag „Individualne zaposlitvene poti“ je posebej namenjen dolgoročno brezposelnim osebam iz starostne skupine nad 45 let ter se z osebnim pristopom, ki se osredotoča na zdravje, trudi iskati zaposlitve in ohraniti delovna mesta. Poklicni trener za zaposlitve za ciljne skupine dolgoročno brezposelnih oseb, med katerimi prevladujejo ženske, oblikuje „osebni razvojni načrt“, ki vključuje poklicno usposabljanje in psihološko pomoč. Skoraj 80 % iskalcev je našlo delo. Zahvaljujoč stalni podpori in posredovanju je 9 od 10 zaposlenih ohranilo delovno mesto tudi približno 15 mesecev pozneje. Projekt je vzpodbudil tudi vedenjski premik v mestu, saj je 60 % sodelujočih delodajalcev izjavilo, da bi raje zaposlilo ljudi, ki so stari 45 let in več.

„CityStar” – „Upravljanje mestne četrti Berlin“ – Berlin

Projekt Upravljanje mestne četrti Berlin je uvedla upravne svete v socialno prizadetih okrožjih nemške prestolnice, z namenom okrepiti vključenost lokalnih prebivalcev pri odločanju o izbiri in financiranju projektov, ki so namenjeni izboljšanju njihove kakovosti življenja. Sveti sodelujejo z Oddelkom za razvoj mesta in okolja pri mestnemu senatu, kjer razpravljajo o prednostih in težavah posameznih območij, ter sodelujejo pri iskanju rešitev ali predlagajo projekte za izboljšanje življenja v mestni četrti. Vključevanje skupin migrantov je ključni del aktivnosti svetov, saj delež prebivalstva migrantskega porekla na nekaterih območjih dosega 79 %. Projekt je del dolgoročne strategije socialnega vključevanja v Berlinu.

„Obveščanje javnosti“– „Na delo – razvoj storitev mediacije pri zaposlovanju slušno prizadetih oseb“, Litva

Projekt „Na delo“ razvija storitve mediacije za pomoč pri zaposlovanju slušno prizadetih oseb v Litvi. Kampanja ozaveščanja se je začela z objavljanjem televizijskih oglasov na različnih TV programih, ki so bili kritični do tradicionalnega odnosa družbe, ki sliši, do gluhih. Posebej usposobljeni agenti za zaposlovanje so sodelovali v pilotnih centrih za zaposlovanje, kjer so slušno prizadetim osebam pomagali iskati zaposlitev. Dve tretjini uporabnikov projekta je uspešno našla zaposlitev, projekt „Na delo“ pa je dobil priznanje kot eden najuspešnejših projektov za socialno vključevanje v Litvi.

Več informacij:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Posnetek in predstavitev zmagovalnih projektov bo na voljo na

https://twitter.com/ - !/EU_Regional EbS 31. januarja.

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565), mobilni telefon: +32 460766565

Annemarie Huber (+32 22993310), mobilni telefon: +32 460793310


Side Bar