Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 januari 2013

RegioStars 2013: Commissie bekroont speerpuntprojecten

Vanavond reikt Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal beleid, de RegioStars Awards van 2013 uit en zet daarmee innovatieve projecten die bijdragen aan het scheppen van werkgelegenheid voor de toekomst in de schijnwerpers. Samen met de voorzitter van de jury, Luc Van den Brande, reikt commissaris Hahn prijzen uit in vijf categorieën voor projecten uit Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland en Litouwen, die een voorbeeld zijn van goede praktijken op het gebied van regionale ontwikkeling.

Commissaris Hahn zei hierover: "Investeringen in de EU moeten gaan naar projecten die leiden tot reële groei met reële voordelen voor burgers, het milieu en de economie. We hebben dynamische en innovatieve oplossingen nodig om de Europese economie te laten groeien. De prijzen van dit jaar gaan naar modelprojecten in zakelijke innovatie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociale integratie. Al deze projecten hebben als doel, de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. Het zijn concrete voorbeelden van hoe kunnen we onze brede Europese doelstellingen, zoals vastgelegd in onze Europa 2020-strategie, in de praktijk kunnen brengen. Zij zijn het resultaat van lokaal engagement en creativiteit."

De voorzitter van de jury en voormalig voorzitter van het Comité van de Regio’s, Luc Van den Brande, voegde daaraan toe: "Aan de selectie van de winnaars uit zoveel voortreffelijke kandidaten zijn uitvoerige discussies voorafgegaan. De jury, bestaande uit deskundigen op uiteenlopende gebieden, heeft zich geconcentreerd op regionale projecten met een impact en uitmuntendheid op het EU2020- traject; een slimme, duurzame en inclusieve groei. Het zijn goede voorbeelden die laten zien hoe regio's, ongeacht hun grootte of geografische ligging, van elkaar kunnen leren te innoveren in de ruimste zin van het woord.”

Voor de jaarlijkse RegioStars Awards mogen alle EU-regio's projecten indienen die sinds 1 januari 2000 investeringen in het kader van het regionale beleid van de EU hebben ontvangen. De afgelopen vijf jaar hebben Oostenrijk, België, de Baltische staten en Wales de meeste projecten ingediend.

Voor deze zesde editie van de RegioStars Awards heeft de Europese Commissie 149 aanmeldingen ontvangen, het hoogste aantal ooit, waaruit er 27 finalisten werden gekozen.

De vijf categorieën voor 2013 waren:

  • SLIMME GROEI: Verbinding tussen universiteiten en regionale groei

  • DUURZAME GROEI: Ondersteuning van efficiënt hulpbronnengebruik bij KMO’s

  • INCLUSIEVE GROEI: Sociale innovatie: creatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen

  • CITYSTAR: Geïntegreerde concepten voor een duurzame stedelijke ontwikkeling

  • INFORMATIE EN COMMUNICATIE: Promoten van het regionaal beleid van de EU met korte video's

De prijsuitreiking vindt vanavond plaats in de “Bozar" in Brussel om 19: 00.

Achtergrond

De winnaars:

“Slimme groei” - "UPTEC – Science & Technology Park, University of Porto" - Porto

Het wetenschaps- en technologiepark van de Universiteit van Porto (UPTEC) ontwikkelt clusters die als hefboom voor vaardigheden tussen de academische wereld en de lokale bedrijven fungeren voor sectoren van de lokale economie die innovatiepotentieel hebben. Het project is verdeeld in vier afzonderlijke delen - technologie, creatieve sectoren, maritieme technologie en biotechnologie - met twee ondersteunende structuren voor het bedrijfsleven: starterscentra en centra voor bedrijfsinnovatie. Tot dusver heeft UPTEC 110 bedrijven geholpen, waaronder 95 startende bedrijven, vijf grote ondernemingen en vijf particuliere innovatiecentra. Het project heeft ongeveer 800 banen voor afgestudeerden opgeleverd, en zo bijgedragen aan de robuuste economische groei in de regio.

"Duurzame groei" - "ENWORKS Resource Efficiency Support" – Noordwest-Engeland

ENWORKS verleent diensten op milieugebied voor KMO’s in het noordwesten van Engeland door middel van opleidingen en adviezen op het gebied van het beheer van milieurisico’s, efficiënt energie- en watergebruik, verbetering van het afvalbeheer, en nog veel meer. Het project biedt een vrij toegankelijk internetprogramma voor energie-efficiëntie dat managers helpt om hun verbeteringen op milieugebied en hun besparingen te begrijpen, te prioriteren, te volgen, te beoordelen. ENWORKS heeft de KMO’s in het Noordwest-Engeland tot dusverre ideeën opgeleverd voor 79 miljoen GBP (95 miljoen euro) aan jaarlijkse kostenbesparingen, waarvan nu al 13 miljoen GBP (15 miljoen euro) daadwerkelijk is geconcretiseerd. Deze verbeteringen hebben meer dan 47 000 ton CO2-emissies, 413 000 m3 water en 9 300 ton materialen bespaard. Bovendien hebben de op het milieu gerichte verbeteringen meer dan 960 banen gecreëerd of gered, en meer dan 113 miljoen GBP (€136 miljoen euro) aan omzet opgeleverd.

"Inclusieve groei" - "Individuele arbeidstrajecten" - Warmińsko-Mazurskie

Het project “individuele arbeidstrajecten” is specifiek gericht op langdurig werklozen boven de 45 jaar, in Elblag, Polen, en is gebaseerd op een persoonlijke, op de gezondheid geconcentreerde benadering van werk zoeken en het behoud van banen. Een professionele jobcoach heeft een “persoonlijk ontwikkelingsplan” ontwikkeld voor een doelgroep van langdurig werklozen – in de meerderheid vrouwen ­– met beroepsopleiding en psychologische ondersteuning. Bijna 80% van hen vond een baan. Dankzij voortdurende steun en interventie hadden negen van de tien deelnemers 15 maanden later nog altijd dezelfde baan. Het project heeft ook geleid tot een mentaliteitsverandering in de stad: 60% van de betrokken werkgevers verklaart meer gemotiveerd te zijn om personen ouder dan 45 jaar aan te werven.

“CityStar” - "Berliner Quartiersmanagement – Berlijn

Berliner Quartiersmanagement (Buurtbeheer Berlijn) heeft in achterstandsbuurten van de Duitse hoofdstad bestuursraden ingevoerd met het oog op een betere participatie van de lokale bewoners bij de besluitvorming over de selectie en de financiering van projecten die de levenskwaliteit moeten verbeteren. De raden werken samen met het bestuur (“Senatsverwaltung“) voor Stadsontwikkeling en milieu, bespreken de sterke punten en problemen van de wijken en zoeken samen naar oplossingen, of stellen projecten voor om het buurtleven te verbeteren. Integratie van migrantengroepen is een belangrijk onderdeel van het werk van de raden, aangezien in sommige buurten tot 79% van de bevolking van een migrantenachtergrond heeft. Het project maakt deel uit van een langetermijnstrategie van de sociale integratie in Berlijn.

“Informeren van het publiek" – Aan het werk – Ontwikkeling van bemiddelingsdiensten bij de aanwerving van doven en slechthorenden", Litouwen

"Aan het werk” heeft bemiddelingsdiensten ontwikkeld ter ondersteuning van de aanwerving van doven en slechthorenden in Litouwen. Het project is begonnen met een voorlichtingscampagne op een aantal tv-zenders met een reeks videoclips waarin de traditionele houding van de horenden tegenover de doven aan de kaak werd gesteld. Speciaal opgeleide arbeidsbemiddelaars in experimentele arbeidsbureaus personen hielpen slechthorenden een baan te vinden. Tweederden van de deelnemlers vond hierdoor een baan, en “Aan het werk” werd erkend als een van de meest succesvolle sociale integratieprojecten in Litouwen.

Nadere informatie:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_RegionalVideobeelden en beschrijvingen van de winnende projecten zijn vanaf 31 januari te vinden op EbS

Contacts :

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), Mobile: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), Mobile: +32 4607 93310


Side Bar