Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. janvārī

Komisija 2013. gadā apbalvo labākos RegioStars iniciatīvas projektus

Šovakar uzmanības centrā būs inovatīvi projekti, par kuriem ES reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisārs Johanness Hāns pasniegs RegioStars 2013. gada balvas un kuri sekmēs darbavietu radīšanu nākotnē. Kopā ar žūrijas priekšsēdētāju Lūku van den Brandi komisārs Hāns piecās projektu kategorijās godalgos Portugāles, Apvienotās Karalistes, Polijas, Vācijas un Lietuvas izcelsmes projektus, kuri demonstrē labu praksi reģionu attīstībā.

Komisārs Hāns sacīja: "ES ieguldījumi jānovirza projektiem, kuri rada reālu izaugsmi un sniedz faktisku labumu pilsoņiem, videi un ekonomikai. Lai panāktu Eiropas ekonomikas attīstību, mums vajadzīgi enerģiski un novatoriski risinājumi. Par šāgada uzvarētājiem atzīti paraugprojekti uzņēmējdarbības inovācijas, resursu efektīvas izmantošanas un sociālās iekļautības jomā, un tie visi vērsti uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Minētie projekti ir konkrēts piemērs tam, kā mēs varam plašākos, stratēģijā "Eiropa 2020" definētos mērķus īstenot praksē. Tos palīdz sasniegt vietējā līmeņa iesaistīšanās un jaunrade".

Žūrijas priekšsēdētājs un bijušais Reģionu komitejas priekšsēdētājs Luks van den Brande piebilda: "No tik daudziem lieliskiem projektiem izvēlēties labākos nebūt nebija viegli. Žūrijas locekļi, kuri pārstāv dažādas kompetences jomas, izvēlējās tādus reģionālos projektus, kuri demonstrēja ietekmi un izcilību atbilstoši stratēģijas "Eiropa 2020" mērķim — panākt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Tie labi pierāda, kā reģioni neatkarīgi no to lieluma vai atrašanās vietas var mācīties viens no otra ieviest jauninājumus visplašākajā nozīmē."

RegioStars balvas ik gadu ir pieejamas visiem ES reģioniem par projektiem, kuros kopš 2000. gada 1. janvāra saņemts ES reģionālās politikas ieguldījums. Pēdējos piecos gados visvairāk pieteikumu saņemts no Austrijas, Beļģijas, Baltijas valstīm un Velsas.

Eiropas Komisija šoreiz, nu jau sestajā balvu piešķiršanas reizē, saņēma 149 pieteikumus, kas ir lielākais jebkad saņemto pieteikumu skaits, un no tiem izraudzījās 27 finālistus.

2013. gadā balvas piešķir šādās piecās kategorijās:

  • GUDRA IZAUGSME — augstskolu iesaistīšana reģionālajā izaugsmē;

  • IGTSPĒJĪGA IZAUGSME — resursu efektīvas izmantošanas atbalstīšana mazajos un vidējos uzņēmumos;

  • IEKĻAUJOŠA IZAUGSME — radoši sociālo problēmu risinājumi sociālo inovāciju jomā;

  • CITYSTAR — integrēta pieeja ilgtspējīgai pilsētattīstībai;

  • SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA ES reģionālās politikas popularizēšana ar īsu videoklipu.

Ceremonija šovakar notiks Palais des Beaux-Arts Briselē plkst. 19.00.

Vispārīga informācija

Balvas saņems:

Kategorijā "Gudra izaugsme" - "UPTEC – Porto Universitātes Zinātnes un tehnoloģijas parks", Porto.

Porto Universitātes Zinātnes un tehnoloģijas parks (UPTEC) izstrādā kopas, pielāgojot augstskolu prasmes vietējo uzņēmumu vajadzībām iespējamo jauninājumu jomās vietējā ekonomikā. Projektā ir četrās atsevišķas jomas — tehnoloģija, radošās nozares, jūras tehnoloģija un biotehnoloģija, tostarp arī divi uzņēmējdarbības atbalsta centri ­— inkubatori un uzņēmējdarbības inovācijas inkubatori. Līdz šim UPTEC ir palīdzējis 110 uzņēmumiem, tostarp 95 jaundibinātiem uzņēmumiem, 5 lieliem uzņēmumiem un 5 privātiem inovāciju centriem. Pateicoties šim projektam, 800 absolventi ir atraduši darbu, tādējādi enerģiski veicinot ekonomisko izaugsmi reģionā.

Kategorijā "Ilgtspējīga izaugsme" — "ENWORKS – resursu efektīvas izmantošanas atbalsts, Ziemeļrietumu Anglija.

ENWORKS ir Anglijas ziemeļrietumos izvietots vides atbalsta dienests, kas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) piedāvā apmācību un konsultācijas vides apdraudējuma, enerģijas un ūdens izmantojuma efektivitātes pārvaldīšanā, atkritumu apsaimniekošanā un daudzās citās jomās. Projektā tiek izmantota tiešsaistē brīvi pieejama resursu efektīvas izmantošanas sistēma, kas palīdz vadītājiem izprast, noteikt prioritātes, izsekot un novērtēt uzlabojumus un taupības pasākumus vides jomā. Līdz šim ENWORKS ir palīdzējis Anglijas ziemeļrietumos izvietotajiem MVU apzināt veicamos pasākumus, kas, pateicoties efektīvam resursu izmantojumam, ik gadu ļautu ietaupīt 79 miljonus sterliņu mārciņu (jeb 95 miljonus eiro); līdz šim jau ir īstenoti pasākumi, ļaujot ietaupīt 13 miljonus sterliņu mārciņu (jeb 15 miljonus eiro). Šie uzlabojumi ļāvuši ietaupīt vairāk nekā 47 000 tonnu COemisiju, 413 tūkstošus kubikmetru ūdens un 9 300 tonnu materiālu. Turklāt, pateicoties uzlabojumiem vides jomā, ir radītas vai saglabātas vairāk nekā 960 darbavietas un gūti pārdošanas apjomi vairāk nekā 113 miljonu sterliņu mārciņu (jeb 136 miljonu eiro) apmērā.

Kategorijā "Integrējoša izaugsme" - "Individuālās nodarbinātības ceļi"", Warmińsko-Mazurskie.

Minētais projekts, kas īstenots Polijas pilsētā Elblagā, ir īpaši paredzēts ilgstoši bez darba esošiem cilvēkiem no 45 gadu vecuma un tiek īstenots kā veselīga pieeja darba meklējumiem un darba saglabāšanai. Profesionāls padomdevējs darba meklēšanas jautājumos izveidoja "personiskās attīstības plānu" mērķgrupai, kurā bija ilgtermiņa bezdarbnieki, lielākoties sievietes, kā arī nodrošināja arodapmācību un sniedza psiholoģisko atbalstu. Gandrīz 80 % no tiem izdevās atrast darbu. Deviņas desmitdaļas cilvēku, pateicoties turpmākajam atbalstam un palīdzībai, pēc 15 mēnešiem arvien strādāja tajā paša darbvietā. Projekta rezultātā mainījās arī uzņēmēju attieksme pilsētā, kurā 60 % iesaistīto darba devēju apgalvoja, ka nu viņi daudz labprātāk pieņemtu darbā cilvēkus no 45 gadu vecuma.

Kategorijā "CityStar" — "Rajonu pārvaldība Berlīnē", Berlīne.

Šā projekta ietvaros Vācijas galvaspilsētas sociāli nelabvēlīgo rajonu pašvaldības enerģiski strādāja, lai stiprinātu vietējo iedzīvotāju līdzdalību tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar viņu dzīves kvalitātes uzlabošanas projektu atlasi un finansēšanu. Pašvaldības sadarbībā ar Berlīnes Pilsētattīstības un vides departamentu apspriež attiecīgā rajona priekšrocības un problēmas un kopīgi meklē risinājumus vai nāk klajā ar projektiem apkārtnes dzīves uzlabošanai. Dažos rajonos līdz pat 79 % iedzīvotāju ir migranti, tāpēc pašvaldības daudz pūļu velta migrantu grupu integrēšanai. Šis projekts ir daļa no sociālās iekļautības ilgtermiņa stratēģijas Berlīnē.

Kategorijā "Sabiedrības informēšana" – "Atrodi darbu – cilvēku ar dzirdes traucējumiem darbā pieņemšanas starpniecības pakalpojumu izveide", Lietuva

Minētā projekta ietvaros tika izstrādāti meditācijas pakalpojumi, kas paredzēti tam, lai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem atrastu darba vietas Lietuvā. Sākotnēji informācijas kampaņa tika rīkota vairākos televīzijas kanālos, pārraidot virkni videoklipu, ar kuriem mēģināja mainīt tradicionālo dzirdētspējīgas sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Īpaši apmācīti nodarbinātības aģenti, kuri strādāja nodarbinātības pilotcentros, palīdzēja cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem atrast darbu. Projekta rezultātā divas trešdaļas cilvēku, kuriem tika sniegta palīdzība, tika pieņemti darbā, un projekts "Atrodi darbu" tika atzīts par vienu no veiksmīgākajiem sociālās integrācijas projektiem Lietuvā.

Papildu informācija:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Videomateriāls un apraksti par godalgotajiem projektiem būs pieejami EbS no 31. janvāra.

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), mob. tālr.: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), mob. tālr.: +32 4607 93310


Side Bar