Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 31 d., Briuselis

Komisija už pavyzdinius projektus įteikė 2013 m. „RegioStars“ apdovanojimus

Šį vakarą už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas pristatys 2013 m. „RegioStars“ konkurso nugalėtojus ir visų dėmesį sutelks į novatoriškus projektus, prisidėsiančius prie darbo vietų kūrimo ateityje. Šie vienai iš penkių kategorijų priskirti Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos projektai, už kuriuos apdovanojimus įteiks Komisijos narys J. Hahnas ir vertinimo komisijos pirmininkas Luc Van den Brande, yra gerosios patirties, įgytos regioninės plėtros srityje, pavyzdžiai.

Komisijos narys J. Hahnas sakė: „ES investicijos privalo būti skiriamos projektams, kuriais užtikrinamas realus ekonomikos augimas ir reali nauda piliečiams, aplinkai ir ekonomikai. Europos ekonomika augs, jeigu sprendimai bus dinamiški ir novatoriški. Šiuometiniai nugalėtojai – pavyzdiniai verslo inovacijų, efektyvaus išteklių naudojimo ir socialinės įtraukties projektai, kurių visų tikslas – gerinti piliečių gyvenimo kokybę. Šie projektai – konkretūs pavyzdžiai, kaip galima praktiškai įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus bendresnius Europos tikslus, pasitelkus iniciatyvias ir kūrybingas vietos įmones.“

Vertinimo komisijos pirmininkas ir ankstesnysis Regionų komiteto pirmininkas Luc Van den Brande sakė: „Teko ilgai diskutuoti, kurie iš daugybės puikių projektų verti nugalėtojų vardo. Iš įvairių sričių ekspertų sudaryta vertinimo komisija didžiausią dėmesį skyrė regioniniams projektams, kurie, siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, duotų naudos įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ ir būtų kompetencijos pavyzdžiai. Atrinkti projektai – puikus įrodymas, kad regionai, kad ir kokio dydžio ir kurioje Europos vietoje jie būtų, gali sekti vienas kito pavyzdžiu ir diegti inovacijas plačiąja prasme.

Kasmetiniame „RegioStars“ konkurse gali dalyvauti visi ES regionai ir pateikti projektus, kuriems, vykdant ES regioninę politiką, nuo 2000 m. sausio 1 d. yra skirta investicijų. Per pastaruosius penkerius metus daugiausia paraiškų gauta iš Austrijos, Belgijos, Baltijos šalių ir Velso.

Per šį jau šeštą kartą organizuojamą konkursą Komisija sulaukė daugiausia paraiškų per visą istoriją – net 149, iš kurių atrinkti 27 finalininkai.

Minėtos penkios 2013 m. konkurso kategorijos:

  • PAŽANGUS AUGIMAS: universitetų indėlis į regionų augimą;

  • TVARUS AUGIMAS: parama efektyviai išteklius naudojančioms MVĮ;

  • INTEGRACINIS AUGIMAS: socialinės inovacijos – kūrybiškas atsakas į socialinius pokyčius;

  • „CITYSTAR“: integraciniai tvarios miestų plėtros metodai;

  • INFORMACIJA IR RYŠIAI: Informavimas apie ES regioninę politiką trumpais vaizdo klipais.

Šiandieninė apdovanojimų teikimo ceremonija prasidės 19 val. Briuselyje, Vaizduojamojo meno rūmuose (Palais des Beaux-Arts).

Pagrindiniai faktai

Nugalėtojai

Pažangus augimas: Porto universiteto Mokslo ir technologijų centras (angl. Science & Technology Park, UPTEC), Portas

Porto universiteto Mokslo ir technologijų centre kuriami mokslo ir vietos verslo bendruomenių žinias vienijantys branduoliai, kurie vietos ekonomikos sektoriuose kuria inovacijas. Projektą sudaro keturios atskiros dalys: technologija, kūrybos pramonė, jūrų technologija ir biotechnologija, įskaitant dvi pagalbines verslo struktūras – verslo inkubatorius ir verslo inovacijų centrus. UPTEC jau spėjo padėti 110 įmonių, įskaitant įsteigtas naujas 95 įmones, penkias dideles bendroves ir penkis privačius inovacijų centrus. Pagal projektą studentams sukurta apie 800 darbo vietų ir taip prisidėta prie pastebimo ekonomikos ūgtelėjimo regione.

Tvarus augimas: „ENWORKS Resource Efficiency Support“, Šiaurės Vakarų Anglija

ENWORKS teikia su aplinkos apsauga susijusias paslaugas mažosioms ir vidutinėms įmonėms Šiaurės Vakarų Anglijoje, organizuoja kursus ir konsultacijas, be kita ko, aplinkos rizikos veiksnių valdymo, efektyvaus energijos ir vandens vartojimo, atliekų valdymo tobulinimo klausimais. Pagal projektą prižiūrima internetinė efektyvaus išteklių naudojimo priemonė, kuria nevaržomai gali naudotis visi vadovai, siekiantys rasti būdų, kaip tausoti aplinką, taupyti išlaidas, nustatyti prioritetinius veiksmus, juos registruoti ir vertinti. ENWORKS Šiaurės Vakarų Anglijos MVĮ padėjo nustatyti, kaip, gerinant išteklių naudojimą, per metus sutaupyti 79 mln. svarų sterlingų (95 mln. eurų) išlaidų; remiantis šiuo metu turimais duomenimis tokiu būdu sutaupyta 13 mln. svarų sterlingų (15 mln. eurų). Patobulinus veiklą į aplinką pateko 47 tūkst. tonų mažiau CO2, suvartota 413 tūkst. m3 mažiau vandens ir 9 300 tonų mažiau medžiagų. Be to, pagerinus aplinką sukurta arba išsaugota daugiau nei 960 darbo vietų, o parduotų prekių ir suteiktų paslaugų vertė yra daugiau nei 113 mln. svarų sterlingų (136 mln. eurų).

Integracinis augimas: „Individual Employment Paths“, Varmijos Mozūrai

Lenkijoje Elbingo mieste įgyvendinamo specialaus projekto „Individual Emplyment Paths“ (liet. „Individualios įdarbinimo galimybės“), skirto ilgalaikiams bedarbiams, kuriems jau per 45 m., esminiai principai – individualus požiūris į kiekvieną darbo ieškantį arba jį norintį išsaugoti bedarbį ir jo sveikatą. Profesionalūs darbo konsultantai tikslinei ilgalaikių bedarbių, kurių dauguma moterys, grupei nustatė individualaus tobulėjimo, įskaitant profesinį mokymą ir psichologo pagalbą, planą. Kone 80 proc. šių bedarbių galiausiai rado darbą. Sulaukę nuolatinės paramos ir kitokios pagalbos, po maždaug 15 mėnesių 9 iš 10 šių asmenų darbo nebeprarado. Projektas prisidėjo ir prie to, kad miestiečiai pakeitė savo nuomonę: 60 proc. susijusių darbdavių pareiškė, kad padidėjo jų susidomėjimas vyresnių nei 45 m. amžiaus asmenų įdarbinimu.

CityStarNeighbourhood Management Berlin“, Berlynas

Projektas „Neighbourhood Management Berlin“ (liet. „Berlyno gyvenamųjų rajonų valdymas“) padėjo įkurti valdybas socialiai pažeidžiamuose Vokietijos sostinės rajonuose, kad vietos gyventojai aktyviau dalyvautų priimant sprendimus dėl jų gyvenimo kokybę pagerinsiančių projektų atrankos ir finansavimo. Valdybos bendradarbiauja su sostinės Miesto plėtros ir aplinkos departamento senatu, diskutuoja apie rajonų stipriąsias puses ir sunkumus ir kartu ieško sprendimų arba siūlo projektus, kurie pagerintų gyvenimo sąlygas gyvenamuosiuose rajonuose. Migrantų grupių integracija yra pagrindinė valdybų veiklos dalis, kadangi kai kuriuose rajonuose iki 79 proc. gyventojų yra migrantų kilmės. Projektas – dalis ilgalaikės socialinės įtraukties Berlyne strategijos.

„Visuomenės informavimas“: „Darbo link. Tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis su klausos negalia plėtra“, Lietuva

Pagal projektą „Darbo link“ buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos ir siekta Lietuvoje įdarbinti asmenis su klausos negalia. Iš pradžių buvo vykdoma sąmoningumo ugdymo kampanija ir įvairiais televizijos kanalais rodomi vaizdo klipai, kurių tikslas – keisti tradicinį girdinčiųjų požiūrį į kurčiuosius. Projekto įdarbinimo centruose darbo ieškantiems žmonėms su klausos negalia padėdavo specialius kursus baigę įdarbinimo agentai. Du trečdaliai kurčiųjų vėliau sėkmingai įsidarbino, o projektas „Darbo link“ pripažintas vienu sėkmingiausių socialinės įtraukties projektų Lietuvoje.

Daugiau informacijos

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_RegionalVaizdo medžiaga ir nugalėjusių projektų nuotraukos sausio 31 d. bus pateiktos EbS.

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. (32-2) 296 65 65, mob. (32-4) 6076 65 65

Annemarie Huber, tel. (32-2) 299 33 10, mob. (32-4) 6079 33 10


Side Bar