Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2013

RegioStars 2013: Η Επιτροπή βραβεύει εμβληματικά σχέδια

Καινοτόμα σχέδια τα οποία θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για το μέλλον θα είναι απόψε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς ο αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική Επίτροπος κ. Johannes Hahn θα απονείμει τα βραβεία RegioStars 2013. Από κοινού με τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, κ. Luc Van den Brande, ο Επίτροπος κ. Hahn θα απονείμει βραβεία σε πέντε κατηγορίες σχεδίων από την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Επίτροπος κ. Hahn δήλωσε: «Οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να κατευθύνονται σε σχέδια που δημιουργούν πραγματική ανάπτυξη με πραγματικά οφέλη για τους πολίτες, το περιβάλλον και την οικονομία. Χρειαζόμαστε δυναμικές και καινοτόμους λύσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης. Οι φετινοί νικητές είναι πρότυπα σχέδια επιχειρηματικής καινοτομίας, αποδοτικότητας των πόρων και κοινωνικής ένταξης, όλα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη τους ευρύτερους ευρωπαϊκούς στόχους μας, όπως ορίστηκαν με τη στρατηγική μας «Ευρώπη 2020». Κατευθύνονται από τη δέσμευση και τη δημιουργικότητα των τοπικών παραγόντων».

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Luc Van den Brande, προσέθεσε: «Η επιλογή των νικητών μεταξύ τόσο πολλών εξαιρετικών αιτήσεων χρειάστηκε εντατική συζήτηση. Η κριτική επιτροπή, που απαρτιζόταν από εμπειρογνώμονες διαφόρων τομέων, επικεντρώθηκε σε περιφερειακά σχέδια που καταδεικνύουν ότι είναι προϊόντα αριστείας και ότι θα έχουν αντίκτυπο στην πορεία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: μια ανάπτυξη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Αποτελούν καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι περιφέρειες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη θέση τους, μπορούν να μάθουν η μια από την άλλη πώς να εφαρμόζουν μια καινοτομία με την ευρύτερη έννοιά της».

Τα ετήσια βραβεία RegioStars απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ που επιθυμούν να υποβάλουν σχέδια τα οποία έχουν λάβει χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Κατά τα τελευταία πέντε έτη, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προερχόταν από την Αυστρία, το Βέλγιο, τα κράτη της Βαλτικής και την Ουαλία.

Για την παρούσα 6η απονομή των βραβείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 149 αιτήσεις – ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα – από τις οποίες 27 έχουν επιλεγεί ως επικρατέστερες (finalists).

Οι πέντε κατηγορίες βραβείων για το 2013 ήταν:

  • ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ένταξη των πανεπιστημίων στην περιφερειακή ανάπτυξη

  • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Στήριξη της αποδοτικότητας των πόρων στις ΜΜΕ

  • ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Κοινωνική καινοτομία: δημιουργικές λύσεις για τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις

  • CITYSTAR: Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Προώθηση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ με σύντομα βίντεο

Απόψε η τελετή θα λάβει χώρα στο «Palais des beaux-arts» στις Βρυξέλλες στις 19:00.

Ιστορικό

Οι νικητές:

«Έξυπνη ανάπτυξη» - «UPTEC – Science & Technology Park, University of Porto» - Πόρτο

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου του Πόρτο (UPTEC) αναπτύσσει συνεργατικούς σχηματισμούς για τη μόχλευση δεξιοτήτων μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των τοπικών επιχειρήσεων, σε τομείς με δυναμικό καινοτομίας στην τοπική οικονομία. Το σχέδιο διαιρείται σε τέσσερις διακριτούς πόλους - τεχνολογία, δημιουργικές βιομηχανίες, θαλάσσια τεχνολογία και βιοτεχνολογία – καθώς και δύο δομές υποστήριξης για τις επιχειρήσεις - φυτώρια επιχειρήσεων και κέντρα επιχειρηματικής καινοτομίας. Το UPTEC έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα 110 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 95 νεοσύστατων επιχειρήσεων, πέντε μεγάλων εταιρειών και πέντε ιδιωτικών κέντρων καινοτομίας. Το σχέδιο δημιούργησε 800 περίπου θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, συμβάλλοντας στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

«Βιώσιμη ανάπτυξη» - «ENWORKS Resource Efficiency Support» - Βορειοδυτική Αγγλία

Το ENWORKS είναι μια υπηρεσία υποστήριξης του περιβάλλοντος που απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Βορειοδυτική Αγγλία, με την παροχή κατάρτισης και συμβουλών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, την αποδοτική χρήση της ενέργειας και των υδάτων, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και πολλά άλλα θέματα. Το σχέδιο αυτό διαχειρίζεται μια ηλεκτρονική «εργαλειοθήκη» για την αποδοτικότητα των πόρων, η οποία είναι ελεύθερης πρόσβασης από το Διαδίκτυο και προορίζεται να βοηθά τους διαχειριστές να κατανοούν, να θέτουν προτεραιότητες, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις βελτιώσεις της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τους και την εξοικονόμηση ενέργειας που πραγματοποιούν. Το ENWORKS έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα τις ΜΜΕ της Βορειοδυτικής Αγγλίας να υπολογίσουν, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, ετήσια εξοικονόμηση κόστους ύψους 79 εκατ. στερλινών (95 εκατ. ευρώ), μέρος της οποίας ύψους 13 εκατ. στερλινών (15 εκατ. ευρώ) έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Οι βελτιώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή εκπομπών CO2 άνω των 47 000 τόνων και την εξοικονόμηση 413 000 m3 νερού και 9 300 τόνων υλικών. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις δημιούργησαν ή διέσωσαν άνω των 960 θέσεων εργασίας και εξασφάλισαν πωλήσεις αξίας άνω των 113 εκατ. στερλινών (136 εκατ. ευρώ).

«Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» - «Individual Employment Paths» - Warmińsko-Mazurskie

Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους της ομάδας ηλικιών άνω των 40 ετών, το σχέδιο «Individual Employment Paths», που προέρχεται από το Elblag, Πολωνία, υιοθέτησε μια προσωπική και επικεντρωμένη στην υγεία προσέγγιση όσον αφορά την αναζήτηση και τη διατήρηση της εργασίας. Ένας επαγγελματίας σύμβουλος εργασίας συνέταξε ένα «προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης» για μια ομάδα-στόχο μακροχρόνια ανέργων – η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες – το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση και ψυχολογική υποστήριξη. Σχεδόν το 80% της ομάδας-στόχου κατόρθωσε στη συνέχεια να βρει εργασία. Χάρη στη συνεχή υποστήριξη και παρέμβαση, 9/10 των ατόμων αυτών βρίσκονταν στην ίδια θέση εργασίας περίπου 15 μήνες αργότερα. Το σχέδιο οδήγησε επίσης σε μια στροφή της νοοτροπίας στη συγκεκριμένη πόλη, καθώς 60% των εργοδοτών που συμμετείχαν σ’ αυτό δήλωσαν ότι είναι περισσότερο διατεθειμένοι στο εξής να προσλαμβάνουν άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω.

«CityStar» - «Neighbourhood Management Berlin» – Βερολίνο

Το σχέδιο «Neighbourhood Management Berlin» – Βερολίνο εισήγαγε σε κοινωνικά μειονεκτούσες περιοχές της γερμανικής πρωτεύουσας συμβούλια διαχείρισης με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή και τη χρηματοδότηση σχεδίων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τα συμβούλια, σε συνεργασία με το τμήμα αστικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα της περιοχής για την από κοινού εξεύρεση λύσεων ή προτείνουν σχέδια για τη βελτίωση της ζωής στις γειτονιές. Η ένταξη των ομάδων μεταναστών αποτελεί σημαντικό μέρος των εργασιών των συμβουλίων, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο πληθυσμός αποτελείται σε ποσοστό μέχρι 79% από μετανάστες. Το σχέδιο εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη στο Βερολίνο.

«Ενημέρωση του κοινού» – «Towards Work – development of mediation services in recruiting people with hearing disabilities», Λιθουανία

Το ανωτέρω σχέδιο ανέπτυξε υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την υποστήριξη της πρόσληψης ατόμων με προβλήματα ακοής στη Λιθουανία. Μια αρχική εκστρατεία ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια με μια σειρά βιντεοκλίπ με την οποία τίθενται υπό αμφισβήτηση οι παραδοσιακές αντιλήψεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με προβλήματα ακοής. Ειδικά εκπαιδευμένοι λειτουργοί πρόσληψης, που εργάζονται σε πιλοτικά κέντρα απασχόλησης, είναι επιφορτισμένοι να βοηθούν τα άτομα με προβλήματα ακοής στην εξεύρεση απασχόλησης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα δύο τρίτα των ατόμων που έτυχαν βοήθειας κατόρθωσαν να προσληφθούν και το σχέδιο «Towards Work» έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πλέον επιτυχή σχέδια κοινωνικής ένταξης στη Λιθουανία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Ταινίες βίντεο και περιγραφή των επιτυχόντων σχεδίων θα διατίθενται από τον διαδικτυακό τόπο EbS από τις 31 Ιανουαρίου.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), Κινητό τηλ.: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), Κινητό τηλ.: +32 4607 93310


Side Bar