Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. januar 2013

RegioStars 2013: Kommissionen hædrer flagskibsprojekter

I aften vil spotlyset være rettet mod innovative projekter, der kan bidrage til at skabe job i fremtiden, når kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, overrækker RegioStars-priserne 2013. Sammen med juryformand Luc Van den Brande vil Johannes Hahn hædre de bedste regionaludviklingsprojekter inden for fem kategorier fra henholdsvis Portugal, Storbritannien, Polen, Tyskland og Litauen.

Johannes Hahn udtaler: "EU's investeringer skal kanaliseres til projekter, der skaber konkret vækst og konkrete fordele for borgerne, miljøet og økonomien. Vi har brug for dynamiske og innovative løsninger for at få gang i EU's økonomi. Årets vindere er projekter, der skiller sig ud, inden for erhvervsinnovation, ressourceeffektivitet og social inklusion, og som alle har det samme mål for øje – at forbedre vores livskvalitet. De er konkrete eksempler på, hvordan vi kan føre vores bredere europæiske mål fra Europa 2020-strategien ud i praksis. Og de er drevet af lokalt engagement og kreativitet."

Juryformand og tidligere formand for Regionsudvalget, Luc Van den Brande, tilføjer: "Vi måtte debattere længe og indgående, før vi fandt frem til vinderne blandt de mange fremragende deltagere. Juryen, der består af eksperter inden for forskellige fagområder, fokuserede på regionale projekter, der på smukkeste vis tager tråden op fra Europa 2020 og skaber intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De er gode eksempler på, hvordan regioner uanset størrelse og beliggenhed kan lære af hinandens erfaringer på innovationsområdet i bredeste forstand."

Alle regioner i EU kan indsende projekter til de årlige RegioStars-priser. Projekterne skal have modtaget regionalmidler fra EU efter den 1. januar 2000. I de seneste fem år er der kommet flest ansøgninger fra Østrig, Belgien, de baltiske lande og Wales.

I denne sjette udgave har Kommissionen modtaget 149 ansøgninger – det højeste antal nogensinde. Heraf blev 27 projekter udvalgt som finalister.

De fem priskategorier i 2013 var:

  • Intelligent vækst: Kobling mellem universiteter og regional vækst

  • BÆREDYGTIG VÆKST: Støtte til ressourceeffektivitet i SMV'er

  • Inklusiv vækst: Social innovation: kreative løsninger på sociale udfordringer

  • CITYSTAR: Integrerede tilgange til bæredygtig byudvikling

  • Information og kommunikation: Korte videoklip om EU's regionalpolitik

Prisoverrækkelsen finder sted i aften i "Palais des Beaux-Arts" i Bruxelles kl. 19.

Baggrund

Vinderne:

"Intelligent vækst" – "UPTEC – forsknings- og teknologipark ved Portos Universitet" - Porto

Forsknings- og teknologiparken ved Portos Universitet (UPTEC) starter klynger, der skaber synergi mellem universiteters og lokale virksomheders kompetencer inden for sektorer med innovationspotentiale i den lokale økonomi. Projektet er opdelt på fire forskellige centre – teknologi, kreative erhverv, havteknologi og bioteknologi – og har to støttestrukturer for virksomheder, nemlig væksthuse og centre for erhvervsinnovation. UPTEC har indtil videre hjulpet 110 firmaer, herunder 95 nystartede virksomheder, fem store virksomheder og fem private innovationscentre. Projektet har skabt hen ved 800 akademiske stillinger og bidrager til en robust økonomisk vækst i regionen.

"Bæredygtig vækst" – "ENWORKS – støtte til ressourceeffektivitet" – Nordvestengland

ENWORKS er et miljøservicecenter for små og mellemstore virksomheder i Nordvestengland, som giver undervisning og rådgivning i forvaltning af miljørisici, energi‑ og vandeffektivitet, bedre affaldshåndtering og meget mere. Projektet har et gratis onlineværktøj om ressourceeffektivitet, som kan hjælpe virksomhedsledere med at forstå, prioritere, spore og vurdere deres miljømæssige fremskridt og forbedringer. ENWORKS har indtil videre hjulpet SMV'er i Nordvestengland med at finde frem til besparelser for 79 mio. pund (95 mio. euro) årligt ved hjælp af ressourceeffektivitet, hvoraf der allerede er gennemført besparelser for 13 mio. pund (15 mio. euro). Disse forbedringer har skabt 47 000 ton færre CO2-udledninger og sparet 413 000 m3 vand og 9 300 ton materialer. Miljøforbedringerne har også skabt eller reddet over 960 job og salg for 113 mio. pund (136 mio. euro).

"Inklusiv vækst" – "Individuelle erhvervsvalg" – Warmińsko-Mazurskie

Projektet for individuelle erhvervsvalg i Elblag i Polen er særlig møntet på langtidsarbejdsløse i aldersgruppen 45+ og har en personlig og sundhedscentreret tilgang til jobsøgning og jobbevarelse. En professionel jobcoach udarbejdede en personlig udviklingsplan for en målgruppe bestående af langtidsarbejdsløse, hvoraf de fleste var kvinder. Planen omfattede erhvervsuddannelse og psykologhjælp. Næsten 80 % af deltagerne fik efterfølgende et job. Og takket være fortsat støtte havde 9 ud af 10 stadig det samme job 15 måneder senere. Projektet har også ført til et holdningsskifte i byen. Nu siger 60 % af arbejdsgiverne, at de gerne vil ansætte folk på 45 år eller ældre.

"CityStar" – "Bydelsforvaltning i Berlin" – Berlin

Med bydelsforvaltningen har man indført styrelsesråd i vanskeligt stillede områder i den tyske hovedstad Berlin. Formålet er at give de lokale beboere større indflydelse på beslutninger om udvælgelse og finansiering af projekter, der kan forbedre deres livskvalitet. Rådene samarbejder med afdelingen for byudvikling og miljø i Berlins senat om at klarlægge bydelens stærke og svage sider og sammen finde frem til løsninger eller foreslå projekter, der kan gøre det bedre at bo i området. En af de vigtigste arbejdsopgaver går ud på at integrere indvandrergrupper. I nogle områder har op til 79 % af beboerne indvandrerbaggrund. Projektet indgår i en langsigtet strategi for social integration i Berlin.

"Information af offentligheden" – "På vej i arbejde – formidling af job til hørehæmmede", Litauen

Projektet "På vej i arbejde" hjælper hørehæmmede i Litauen med at komme i beskæftigelse. Projektet startede med en oplysningskampagne på en række tv-kanaler, der viste forskellige videoklip, som udfordrede de typiske holdninger, normalthørende har til døve. Særligt uddannede jobformidlere arbejdede i pilotjobcentre for at hjælpe hørehæmmede med at finde et job. To tredjedele af deltagerne kom efterfølgende i arbejde, og projektet anses for et af de mest succesfulde inden for social integration i Litauen.

Yderligere oplysninger:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_RegionalFra den 31. januar kan du se videoklip og portrætter af vinderprojekterne på EbS

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), Mobil: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), Mobil: +32 4607 93310


Side Bar