Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. julija 2013

Pregled stanja potrošniških trgov: več ukrepov za pravi enotni trg za potrošnike

Varstvo pravic potrošnikov se med državami članicami EU še vedno precej razlikuje. Samo 35 % Evropejcev zaupa spletnim nakupom pri prodajalcih iz drugih držav EU, sedem od desetih potrošnikov pa ne ve, kaj storiti, kadar prejmejo proizvode, ki jih niso naročili.

To so med drugim rezultati pregleda stanja razmer za potrošnike za leto 2013, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Rezultati kažejo, da je potreben svež zagon, da se potrošnikom omogoči, da kupujejo z enakim zaupanjem in enako udobno povsod po EU, ne glede na to, ali kupujejo v trgovini ali prek spleta. Ena od ključnih ugotovitev je, da se je zaupanje potrošnikov zmanjšalo, to pa gre z roko v roki z vse pogostejšim uveljavljanjem pravice do odškodnine.

Neven Mimica, evropski komisar za varstvo potrošnikov, je pozdravil pregled stanja ter dejal: „Napredek je opazen predvsem v širjenju e-trgovanja, vendar pa so izboljšave potrebne tudi na drugih področjih. Pregled stanja kaže, kam bi morali usmeriti naša prizadevanja. To je naše okno na trg. Njegove rezultate bom upošteval v svojih prihodnjih ukrepih, na primer pri vzpostavitvi platforme za spletno reševanje sporov ali pri učinkovitejšem izvajanju pravil proti nepoštenim poslovnim praksam.“

Glavne ugotovitve pregleda

Porast e-trgovanja, zlasti domačega

 1. Delež potrošnikov, ki so udeleženi v domačem e-trgovanju, se je z 38 % povečal na 41 %, čezmejni nakupi pa so se z 9,6 % povečali na 11 %. Še vedno pa potrošniki precej manj zaupajo spletnim nakupom pri prodajalcih iz drugih držav EU v primerjavi z domačimi (35 % v primerjavi z 59 %). Med možnimi razlogi so tudi nezmožnost izvedbe nakupa, na primer ker dostava v državo potrošnika ni mogoča ali ker spletni prodajalec ne sprejema tujih plačilnih kartic. To je pomembna ovira za čezmejno spletno nakupovanje.

 2. Komisija si z vzpostavitvijo ugodnega potrošniškega okolja prizadeva v celoti izkoristiti potencial e-trgovine. Nova zakonodaja o spletnem reševanju sporov bo potrošnikom, ki kupujejo doma in v drugih državah EU, omogočila, da hitreje in ceneje rešijo spore s trgovci brez sodišča. Direktiva o pravicah potrošnikov, ki se bo do junija 2014 začela uporabljati v vseh državah članicah, med drugim usklajuje določbe, ki se nanašajo na politiko vračanja pri prodaji na daljavo. Komisija sodeluje z deležniki, da bi izboljšala kakovost spletnih orodij za primerjavo in olajšala čezmejne primerjave, s čimer želi potrošnikom pomagati izbrati najboljšo ponudbo.

Razmere za potrošnike se po EU zelo razlikujejo

 1. Odstotek potrošnikov, ki se čutijo ustrezno zaščitene s sedanjimi ukrepi, se giblje od 18 % do 76 %. Na splošno se zdi, da so razmere za potrošnike najugodnejše v severni in zahodni Evropi.

 2. V večini držav, ki so k EU pristopile od leta 2004, so se razmere za potrošnike v zadnjih treh pregledih izboljšale. Te izboljšave bi lahko bile povezane z informacijskimi kampanjami EU v teh državah. Taka kampanja se bo leta 2014 začela tudi na Hrvaškem.

Pomembne pa so tudi sociodemografske razlike

 1. Starejši, nižje izobraženi, brezposelni, delavci v proizvodnji ter potrošniki, ki doma nimajo internetne povezave, imajo očitno najmanj koristi od pravic in priložnosti, ki so na voljo.

 2. Za reševanje tega vprašanja pripravlja Komisija tudi študijo o ranljivosti potrošnikov na ključnih trgih. V njej bodo opredeljeni dejavniki ranljivosti, tudi sociodemografske značilnosti. Predlagana pa bodo tudi boljša orodja za preučevanje mehanizmov ranljivosti.

Nezakonite poslovne prakse še vedno ostajajo

 1. Na podlagi ocen potrošnikov in prodajalcev na drobno v preteklih štirih letih še ni bilo jasnega zmanjšanja stopnje nezakonitih poslovnih praks. Več kot 50 % potrošnikov pravi, da se s takšnimi praksami najpogosteje srečujejo na internetu.

 2. Ob upoštevanju ugotovitev Evropske konference o varstvu pravic potrošnikov 2013 Komisija proučuje, kako najbolje pospešiti izvrševanje zakonodaje o ekonomskih pravicah potrošnikov. Septembra 2013 se bo začelo javno posvetovanje o krepitvi učinkovitosti sodelovanja med nacionalnimi organi v okviru pregleda uredbe, ki ureja to sodelovanje.

Poznavanje pravic potrošnikov ostaja zaskrbljujoče nizko

 1. Sedem od desetih potrošnikov ne ve, kaj storiti, kadar prejmejo proizvode, ki jih niso naročili, manj kot tretjina prodajalcev na drobno pa je seznanjena s predpisi o tem, v kolikšnem času morajo potrošniki vrniti proizvode z napako v popravilo.

 2. Da bi najstnike izobrazila o pravicah potrošnikov, je Komisija razvila interaktivno spletno stran za učitelje – „Potrošniška učilnica“ (Consumer Classroom). Poleg tega se bo v okviru evropskega leta državljanov začela tudi vseevropska kampanja o pravicah potrošnikov, namenjena tako potrošnikom kakor podjetjem. Komisija bo poleg tega izvedla študijo o jamstvih na izbranih potrošniških trgih, s katero bo preverila, ali se pravo EU dosledno uporablja po vsej EU.

Porast zelenih nakupov

 1. Štirje od desetih potrošnikov navajajo, da so se za nakup odločili zaradi okoljskega vpliva določenega blaga ali storitve. Razlogi, zakaj se potrošniki ne odločajo za zelene nakupe, so med drugim pomanjkanje ustreznih informacij, višje cene in nezaupanje v okoljske trditve.

 2. Komisija sodeluje z deležniki, da bi pomagala potrošnikom pri odločitvi za zeleni nakup na podlagi vseh ustreznih informacij. Podprla je deležnike pri pripravi poročila, vključno s posebnimi priporočili o okoljskih trditvah.

Ozadje

Pregled stanja je redno poročilo, ki spremlja povezovanje trgovine na drobno na notranjem trgu EU z vidika potrošnikov in nadzira kakovost nacionalnega potrošniškega okolja. V poročilih o državah, ki so priložena temu pregledu, so podrobni statistični podatki o potrošnikih za vsako državo. Nacionalni organi in organizacije potrošnikov uporabljajo podatke iz pregleda pri pripravi in ocenjevanju svojih dejavnosti.

Hrvaška je prvič vključena v pregled skupaj z ostalimi 27 državami članicami ter Islandijo in Norveško. Dodatna novost letos je tudi sociodemografska razčlenitev rezultatov, ki jo je zahteval Evropski parlament.

Dodatne informacije

Celoten pregled stanja

Domača stran komisarja za varstvo potrošnikov Nevena Mimice

Spremljajte nas na Twitterju:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontakt:

David Hudson (+32 22968335)


Side Bar