Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 23 d.

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė: tikrai bendrai vartotojų rinkai sukurti reikia daugiau pastangų

Skirtingose ES valstybėse vis dar nevienodai ginamos vartotojų teisės. Tik apie 35 % europiečių pirkdami internetu pasitiki pardavėjais iš kitų ES valstybių, o 7 iš 10 vartotojų nežino, ką daryti gavus prekes, kurių jie neužsakė.

Tai tik keletas nustatytų faktų iš 2013 m. Europos Komisijos šiandien paskelbtos Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės. Rezultatai rodo, kad reikia naujo postūmio, leisiančio internetu ir ne internetu perkantiems vartotojams vienodai pasitikėti pardavėjais iš visų ES šalių. 2013 m. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje nustatyta viena svarbi tendencija –vartotojų pasitikėjimas mažėja ir jie vis dažniau naudojasi teisių gynimo priemonėmis.

Už vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Neven Mimica, džiaugdamasis vartotojų rezultatų suvestinės duomenimis, sakė: „E. prekybos srityje buvo padaryta didelė pažanga, bet reikia tobulinti ir kitas sritis. Rezultatų suvestinė mums parodo, kur reikėtų nuveikti daugiau. Ji yra tarsi langas į rinką. Joje pateiktais duomenimis bus remiamasi imantis veiksmų ateityje, pvz., kuriant internetinę ginčų sprendimo platformą arba geriau užtikrinant taisyklių, skirtų kovoti su nesąžininga komercine praktika, vykdymą.“

Pagrindiniai rezultatų suvestinėje nustatyti faktai

Spartesnė e. prekybos, ypač nacionaliniu lygmeniu, plėtra

 1. Savo šalies internetinėse parduotuvėse perkančių vartotojų skaičius išaugo nuo 38 % iki 41 %, o kitų šalių parduotuvėse – nuo 9,6 % iki 11 %. Pastebėtina, kad vartotojai gerokai labiau pasitiki savo šalies, o ne kitų ES šalių internetinėmis parduotuvėmis (atitinkamai 59 % ir 35 %). Tai galima paaiškinti tuo, kad nėra galimybės užbaigti pirkimo procesą, t. y. prekė negali būti pristatyta į pirkėjo šalį arba internetinėje parduotuvėje negalima atsiskaityti užsienietiškomis mokėjimo kortelėmis. Tai labai trukdo tarpvalstybinei prekybai internetu.

 2. Siekdama sudaryti sąlygas naudotis visomis e. prekybos teikiamomis galimybėmis, Komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų sukurta vartotojams palankesnė aplinka. Naujas teisės aktas dėl elektroninio ginčų sprendimo leis vartotojams, kurie perka savo šalyje ir kitose ES šalyse, greičiau ir pigiau (nesikreipiant į teismą) išspręsti su pardavėjais kilusius ginčus. Vartotojų teisių direktyva, kuri iki 2014 m. bus pradėta taikyti visose valstybėse narėse, be kita ko, leis suderinti nuostatas, susijusias su grąžinimo politika perkant nuotoliniu būdu. Komisija kartu su suinteresuotaisiais subjektais siekia pagerinti internetinių palyginimo priemonių kokybę, kad vartotojai galėtų palyginti skirtingų šalių parduotuvių pasiūlymus ir išsirinktų tinkamiausius.

Skirtingose ES šalyse gerokai skiriasi vartotojams sudarytos sąlygos

 1. Vartotojų, kurie jaučiasi tinkamai apsaugoti esamų priemonių, dalis įvairuoja nuo 18 % iki 76 %. Apskritai, panašu, kad vartotojams palankesnės sąlygos sukurtos Šiaurės ir Vakarų Europoje.

 2. Paskutinių trijų rezultatų suvestinių duomenimis, daugelyje šalių, nuo 2004 m. prisijungusių prie ES, vartotojams sudarytos sąlygos nuolat gerėjo. Ši tendencija gali būti susijusi su šiose šalyse vykdytomis ES informacinėmis kampanijomis. 2014 m. tokia kampanija bus pradėta Kroatijoje.

Esama ir didelių socialinių bei demografinių skirtumų

 1. Panašu, kad mažiausiai savo teisėmis ir kitomis galimybėmis naudojasi vyresnio amžiaus asmenys, žemesnį išsilavinimą turintys respondentai, bedarbiai, darbininkai ir namie interneto ryšio neturintys asmenys.

 2. Komisija įvairiais būdais sieks spręsti šią problemą, pvz., rengiamas tyrimas apie vartotojų pažeidžiamumą pagrindinėse rinkose. Juo siekiama nustatyti pažeidžiamumą nulemiančius veiksnius, įskaitant socialines ir demografines charakteristikas. Vykdant šį tyrimą taip pat bus pasiūlytos geresnės pažeidžiamumo kaip reiškinio tyrinėjimo priemonės.

Toliau klesti neteisėta komercinė praktika

 1. Buvo atliktas vartotojų ir mažmenininkų vertinimas, rodantis, kad pastaraisiais metais neteisėtos komercinės praktikos mastas nesumažėjo. Daugiau kaip 50 % vartotojų teigia, kad su tokia praktika dažniausiai susiduria internete.

 2. Remdamasi 2013 m. Europos vartotojų reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatais, Komisija ieško būdų, kaip būtų galima geriausiai užtikrinti vartotojų ekonomines teises reglamentuojančių teisės aktų vykdymą. 2013 m. rugsėjo mėn. bus surengtos viešosios konsultacijos dėl veiksmingesnio nacionalinių institucijų bendradarbiavimo – jos inicijuojamos dėl tokį bendradarbiavimą reguliuojančio reglamento peržiūros.

Vartotojai itin mažai žino apie savo teises

 1. 7 vartotojai iš 10 nežino, ką daryti gavus prekes, kurių jie neužsakė, o mažiau nei trečdalis mažmenininkų žino apie teisės aktą, kuriuo nustatyta, per kiek laiko vartotojai turi grąžinti prekę su defektu, kad ji būtų pataisyta.

 2. Šiuo metu paaugliai nepakankamai mokomi apie vartotojų teises. Siekdama užpildyti šią švietimo spragą, Komisija parengė mokytojams skirtą sąveikią svetainę „Consumer Classroom“. Be to, Europos piliečių metų proga bus pradėta ES lygmens vartotojų reikalų kampanija, skirta ir vartotojams, ir įmonėms. Komisija, siekdama patikrinti, ar ES teisės aktai nuosekliai įgyvendinami visoje ES, taip pat atliks tyrimą apie atrinktose vartotojų rinkose teikiamas garantijas.

Perkama daugiau ekologiškų prekių

 1. 4 iš 10 vartotojų teigia, kad jų apsisprendimui pirkti turi įtakos prekių ar paslaugų poveikis aplinkai. Ekologiškų prekių neperkama dėl įvairių priežasčių, pvz., dėl susijusios informacijos trūkumo, didesnių kainų ir nepasitikėjimo teiginiais dėl poveikio aplinkai.

 2. Komisija, bendradarbiaudama su suinteresuotaisiais subjektais, siekia, kad vartotojams būtų teikiama daugiau informacijos apie ekologiškas prekes. Ji parėmė suinteresuotųjų subjektų parengtą ataskaitą, kurioje pateikiamos konkrečios rekomendacijos dėl teiginių apie aplinką.

Pagrindiniai faktai

Rezultatų suvestinė yra reguliariai rengiama ataskaita, kurioje iš vartotojų perspektyvos įvertinama ES mažmeninės vidaus rinkos integracija ir stebima vartotojams jų nacionalinėse šalyse sudaromų sąlygų kokybė. Šios suvestinės konkrečioms šalims skirtose ataskaitose būna pateikiama išsami statistinė informacija apie tas šalis. Suvestinės duomenis naudoja nacionalinės institucijos ir vartotojų organizacijos savo veiklai planuoti ir vertinti.

Be 27 valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos į suvestinę pirmą kartą buvo įtraukta Kroatija. Kita šių metų naujovė, kurios prašė Europos Parlamentas – rezultatų skirstymas pagal socialines ir demografines charakteristikas.

Daugiau informacijos

Visa rezultatų suvestinė

Už vartotojų reikalų politiką atsakingo Komisijos nario Neven Mimic svetainė

Twitter:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Asmuo ryšiams

David Hudson, tel. +32 229 68335


Side Bar