Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 23. srpnja 2013.

Pregled potrošačkih tržišta: za pravo jedinstveno potrošačko tržište potrebno je više djelovanja

Razlike u zaštiti potrošačkih prava i dalje su velike između zemalja EU-a. Samo 35 % Europljana s povjerenjem kupuje od prodavatelja iz drugih zemalja EU-a putem interneta, a sedam od deset potrošača ne zna što učiniti kada prime proizvode koje nisu naručili.

To je, između ostalog, utvrđeno pregledom potrošačkih uvjeta za 2013. koji je danas objavila Europska komisija. Rezultati pokazuju da je potreban novi poticaj kako bi se potrošačima omogućilo da kupuju s jednakom sigurnošću i lakoćom u cijelom EU-u, putem interneta ili u trgovini. Jedno od glavnih otkrića jest smanjenje povjerenja potrošača i istodobno češće korištenje pravnih sredstava.

Neven Mimica, europski povjerenik za potrošačku politiku pozdravio je pregled i izjavio „Napretka ima, posebno u širenju e-trgovine, no u drugim su područjima potrebna poboljšanja. Pregled nam pokazuje kamo bismo trebali usmjeriti svoje napore. To je naš prozor na tržište. Rezultat pregleda odrazit će se na moje buduće djelovanje kao što je uspostava internetske platforme za rješavanje sporova ili bolje provođenje pravila za suzbijanje nepoštene trgovačke prakse.”

Glavna otkrića pregleda su:

E-trgovina je u porastu, posebno na domaćem tržištu

 1. Udio potrošača koji sudjeluju u domaćoj e-trgovini porastao je s 38 % na 41 %, u usporedbi s porastom s 9,6 % na 11 % u prekograničnoj kupovini. No i dalje se putem interneta od prodavatelja u drugim zemljama EU-a kupuje s puno manje sigurnosti nego od domaćih prodavatelja (35 % u usporedbi s 59 %). Mogući razlozi za to su nemogućnost zaključenja kupovine, npr. zato jer se proizvod ne isporučuje u zemlju potrošača ili jer internetski trgovac ne prihvaća stranu karticu za plaćanje. To je važna prepreka prekograničnoj kupovini putem interneta.

 2. Komisija radi na ostvarivanju potencijala e-kupovine stvarajući povoljno potrošačko okruženje. Novo zakonodavstvo o rješavanju sporova putem interneta omogućit će potrošačima koji kupuju u svojoj ili drugim zemljama EU-a da brže i jeftinije rješavaju svoje sporove s trgovcima, bez pokretanja sudskih postupaka. Direktivom o potrošačkim pravima koja će u svim državama članicama stupiti na snagu do lipnja 2014. usklađuju se, između ostalog, odredbe koje se odnose na politiku vraćanja proizvoda pri prodaji na daljinu. Komisija s dionicima radi na poboljšanju kvalitete internetskih alata za usporedbu proizvoda i olakšavanju prekograničnih usporedbi kako bi se potrošačima pomoglo u odabiru najboljih uvjeta kupovine.

Potrošački uvjeti znatno se razlikuju u zemljama EU-a

 1. Postotak potrošača koji smatraju da su na prikladan način zaštićeni postojećim mjerama kreće se od 18 % do 76 %. Općenito se čini da su potrošački uvjeti najpovoljniji u sjevernoj i zapadnoj Europi.

 2. U većini zemalja koje su se pridružile EU-u nakon 2004. potrošački su se uvjeti vidljivo poboljšali u posljednja 3 izvedena pregleda. Ta poboljšanja mogu se povezati s kampanjama informiranja koje je EU provela u tim zemljama. Takva kampanja pokrenut će se i u Hrvatskoj 2014. godine.

Prisutne su i važne sociodemografske razlike

 1. Pokazalo se da starije osobe, ispitanici s nižim stupnjem obrazovanja, nezaposlene osobe, fizički radnici i potrošači koji nemaju internetsku vezu kod kuće imaju najmanje koristi od raspoloživih prava i mogućnosti.

 2. U okviru nastojanja da se taj problem riješi, Komisija priprema istraživanje o osjetljivosti potrošača na ključnim tržištima s ciljem određivanja čimbenika osjetljivosti, uključujući sociodemografske značajke. Predložit će i bolje istraživačke alate za proučavanje mehanizama osjetljivosti.

Nezakonita komercijalna praksa ne opada

 1. Na temelju ocjene potrošača i trgovaca na malo nema vidljivog smanjenja razine nezakonite komercijalne prakse u posljednje četiri godine. Više od 50 % potrošača očekuje da će se s takvom praksom susresti na internetu.

 2. Nastavljajući se na Europski potrošački summit iz 2013., Komisija razmatra kako najbolje poboljšati provedbu zakonodavstva o gospodarskim pravima potrošača. Javno savjetovanje o jačanju učinkovitosti suradnje između nacionalnih tijela vlasti pokreće se u rujnu 2013. kao dio preispitivanja uredbe o toj suradnji.

Poznavanje potrošačkih prava i dalje je zabrinjavajuće slabo

 1. Sedam od deset potrošača ne zna što učiniti ako prime proizvod koji nisu naručili, a manje od trećine trgovaca zna koji je vremenski rok predviđen propisima za vraćanje neispravnih proizvoda na popravak.

 2. Kako bi se tinejdžere educiralo o potrošačkim pravima, Komisija je izradila interaktivno web-mjesto za nastavnike pod imenom Potrošačka učionica. Kao dio Europske godine građana pokreće se i kampanja za potrošačka prava u cijelom EU-u koja je usmjerena i na potrošače i na poduzetnike. Komisija će provesti i istraživanje o jamstvima na odabranim potrošačkim tržištima radi provjere provodi li se zakonodavstvo EU-a sustavno u cijelom EU-u.

Porast „zelene” kupovine

 1. Četiri od deset potrošača tvrdi da utjecaj robe ili usluge na okoliš utječe na njihovu odluku o kupovini. Razlozi zašto se potrošači ne odlučuju za „zelenu” kupovinu uključuju nedovoljnu informiranost, više cijene i nepovjerenje u tvrdnje o zaštiti okoliša.

 2. Komisija s dionicima radi na informiranju potrošača kako bi im se pomoglo da donose odluke o „zelenoj” kupovini. Potiče dionike na izradu izvješća koja će obuhvaćati posebne preporuke o tvrdnjama o zaštiti okoliša.

Pozadina

Pregled je redovito izvješće kojim se prati integracija unutarnjeg maloprodajnog tržišta EU-a sa stanovišta potrošača i kvaliteta nacionalnog potrošačkog okruženja. U izvješćima zemalja priloženima ovoj pregledu može se naći detaljna potrošačka statistika za svaku zemlju. Podatke iz pregleda koriste nacionalna tijela vlasti i potrošačke organizacije pri oblikovanju i ocjeni svojeg djelovanja.

Hrvatska je po prvi put uključena u pregled uz ostalih 27 država članica, kao i Island i Norveška. Još jedna ovogodišnja inovacija je sociodemografsko razvrstavanje rezultata koje je zatražio Europski parlament.

Više informacija

Cijeli pregled

Početna stranica povjerenika za potrošačku politiku Nevena Mimice

Pratite nas na Twitteru:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontakt:

David Hudson (+32 229 68335)


Side Bar