Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL CS HU PL GA HR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juli 2013

EU tilldelar 287 forskare i början av karriären 400 miljoner euro för blue-sky–forskning

Europeiska forskningsrådet (EFR) har i sin sjätte projekttävling om startbidrag (Starting Grant Competition) valt ut 287 toppforskare i början av karriären som kommer att erhålla bidrag som gör det möjligt för dem att bedriva avancerad grundforskning. De kommer sammanlagt att tilldelas närmare 400 miljoner euro. Varje enskild forskare får högst 2 miljoner euro i bidrag totalt. Bidragsbeloppet betalas ut under en period av upp till fem år. Konkurrensen om dessa ansedda bidrag har fortsatt att öka: antalet ansökningar om bidrag gick upp med 50 % i år. Andelen kvinnliga forskare som tilldelas bidrag gick upp från 24 % till 30 %. Årets projekttävling om startbidrag är den sista inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning. Nästa inbjudan att lämna projektförslag kommer att falla under EU:s nya program för forskning och innovation, Horisont 2020, i vilket EFR:s budget för forskningsprojekt enligt planerna ska öka kraftigt.

De projekt som valts ut täcker ett brett spektrum av teman, t.ex. utformning av ett enhetligt kustförsvar mot tsunamier, utveckling av en högteknologistrålbehandling som kan komma att hjälpa patienter med huvud- och halscancer, forskning om övervakning i realtid av luftföroreningar med hjälp av GPS-teknik och utveckling av ny, billig och mer verkningsfull solcellsteknik.

Europeiska forskningsrådet har förändrat forskningslandskapet för unga talanger och höjt nivån på forskningen i Europa. Rådet finansierar blue-sky–forskning som inte bara för människans kunskap framåt utan också leder till genombrott som i framtiden kan påverka våra dagliga liv. EFR-finansiering av projekt är nu ett etablerat tecken på kvalitet och detta kommer att förstärkas ytterligare under Horisont 2020, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionsledamot med ansvar för frågor som rör forskning och innovation.

3 329 projektförslag lämnades in till svar på årets inbjudan att lämna förslag, en ökning med 50 % i förhållande till förra året. På grund av den kraftigt ökade konkurrensen har bara 9 % av de sökande tilldelats bidrag. Forskare av 34 olika nationaliteter, verksamma vid 162 olika forskningsinstitutioner i Europa, har tilldelats bidrag. Startbidragen är avsedda för forskare – oavsett nationalitet – med två till sju års forskningserfarenhet efter doktorsexamen (eller motsvarande) och mycket lovande vetenskapliga meriter. Genomsnittsåldern hos de forskare som valts ut i årets projekttävling, den sjätte i ordningen, är ungefär 34 år.

Bakgrund

44 % av de forskare som valdes ut i årets projekttävling hade lagt fram projektförslag på forskningsområdet fysik och ingenjörsvetenskap (Physical Sciences and Engineering), 38 % på området naturvetenskap (Life Sciences) och 18 % på området samhällsvetenskap och humaniora (Social Sciences and Humanities). Urvalet skedde på grundval av en peer review-mekanism. 25 paneler bestående av framstående forskare från hela världen svarade för urvalet.

EFR:s startbidrag tilldelas forskare – oavsett nationalitet – med två till sju års forskningserfarenhet efter doktorsexamen (eller motsvarande) och mycket lovande vetenskapliga meriter. Forskningen måste bedrivas i en offentlig eller privat forskningsorganisation (”värdinstitution”) som är belägen i en EU-medlemsstat eller ett annat land som deltar i ramprogrammet för forskning. Varje enskild forskare får högst 2 miljoner euro i bidrag totalt. Bidragsbeloppet betalas ut under en period av upp till fem år. En inbjudan att lämna projektförslag offentliggörs en gång om året.

Europeiska forskningsrådets system med startbidrag och rådets andra bidragssystem riktar sig till toppforskare från vilket land som helst som är baserade i eller beredda att flytta till Europa. Årets startbidrag kommer att ge forskarna möjlighet att bygga upp sina egna forskningsteam. Man räknar med att över 1 000 doktorander och personer med (nyligen avlagd) doktorsexamen kommer att anställas i dessa team. EFR bidrar på så vis till att understödja en ny generation av toppforskare i Europa.

EU inrättade Europeiska forskningsrådet år 2007. Rådet är den första alleuropeiska organisationen för finansiering av spetsforskning. Det är den nyaste, mest banbrytande komponenten i EU:s sjunde ramprogram för forskning (det särskilda programmet Idéer). Rådet har en total budget på 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013.

Ytterligare upplysningar

Exempel på projekt som finansieras inom ramen för årets projekttävling om startbidrag:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Statistikuppgifter om årets projekttävling om startbidrag:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Förteckning, efter land där värdinstitutionen är belägen, över de utvalda forskarna (i alfabetisk ordning för varje land):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

EFR:s webbplats:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar