Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS HU GA HR

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 lipca 2013 r.

Unia przyznaje 287 początkującym naukowcom 400 mln euro na wstępne projekty badawcze

W ramach szóstej edycji konkursu o granty dla początkujących naukowców Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) wybrała 287 naukowców na początku kariery zawodowej, których wesprze w realizacji wstępnych projektów badawczych o nowatorskim charakterze. Naukowcy otrzymają łącznie prawie 400 mln euro w postaci grantów w wysokości do 2 mln euro na okres do pięciu lat. Konkurencja o te prestiżowe wyróżnienia jest coraz większa: w tym roku liczba ubiegających się o nie osób wzrosła o 50 proc. Z 24  proc. do 30  proc. wzrósł również odsetek wyróżnionych kobiet. Była to ostatnia edycja konkursu o granty dla początkujących naukowców organizowana w ramach siódmego unijnego programu ramowego w zakresie badań (7PR). Kolejne będą już objęte nowym unijnym programem badań i innowacji „Horyzont 2020”, w którym przewidziano duży wzrost finansowania ERBN.

Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak stworzenie nowatorskiego systemu ochrony wybrzeży przed tsunami, opracowanie zaawansowanej technologicznie radioterapii, która może pomóc chorym na nowotwory złośliwe głowy i szyi, prowadzenie badań nad monitorowaniem zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą technologii GPS czy produkcja nowych, tanich i bardziej efektywnych ogniw fotowoltaicznych.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Europejska Rada ds. Badań Naukowych stworzyła środowisko badawcze sprzyjające młodym talentom i podniosła poziom badań naukowych w całej Europie. Finansuje wstępne projekty badawcze przynoszące nie tylko postępy w wiedzy, ale także przełomowe rozwiązania, które w przyszłości mogą wpłynąć na nasze życie codzienne. ERBN już dziś jest synonimem doskonałości naukowej, a dzięki programowi „Horyzont 2020” stanie się jeszcze silniejszą marką.

W tym roku złożono 3 329 wniosków, o 50 proc. więcej niż w poprzednim roku. Znacznie większa konkurencja sprawiła, że tylko 9 proc. wnioskodawców odniosło sukces. Granty przyznano naukowcom z 34 krajów, prowadzącym badania w 162 instytucjach w całej Europie. Granty dla początkujących naukowców są adresowane do osób dowolnej narodowości, posiadających 2–7 lat doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów doktoranckich (lub zdobyciu równoważnego dyplomu) i obiecujące osiągnięcia naukowe. Średni wiek naukowców nagrodzonych w szóstej edycji konkursu to w przybliżeniu 34 lata.

Kontekst

W tegorocznej edycji 44 proc. wybranych wniosków dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 38 proc. – „nauk biologicznych”, a 18 proc. – „nauk społecznych i humanistycznych”. Beneficjenci grantów zostali wybrani na podstawie oceny opartej na wzajemnej weryfikacji przez 25 zespołów złożonych z uznanych naukowców z całego świata.

Granty ERBN dla początkujących naukowców są przyznawane osobom dowolnej narodowości, posiadającym 2–7 lat doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów doktoranckich (lub zdobyciu równoważnego dyplomu) i obiecujące osiągnięcia naukowe. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej placówce badawczej zlokalizowanej w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Finansowanie wynosi do 2 mln euro (na grant) i jest udzielane przez okres maksymalnie pięciu lat. Zaproszenia do składania wniosków są publikowane raz w roku.

Ogłaszane przez ERBN zaproszenia dotyczące grantów dla początkujących naukowców i inne programy grantów są adresowane do wyróżniających się naukowców dowolnej narodowości, którzy mieszkają w Europie lub są gotowi się do niej przeprowadzić. Granty w ramach ostatniego konkursu umożliwią również nagrodzonym naukowcom stworzenie własnych zespołów badawczych, w których prace będzie zaangażowanych łącznie ponad tysiąc doktorantów i habilitantów. ERBN przyczynia się w ten sposób do wspierania nowego pokolenia czołowych naukowców w Europie.

Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. ERBN, która jest najnowszym, pionierskim elementem unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań (program szczegółowy „Pomysły”), dysponuje budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro w okresie od 2007 do 2013 r.

Dodatkowe informacje

Przykłady projektów finansowanych w tej edycji konkursu ERBN o granty dla początkujących naukowców

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Statystyki dotyczące obecnej edycji konkursu:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Lista wszystkich wybranych naukowców według krajów, w których znajdują się instytucje goszczące (w porządku alfabetycznym w każdej grupie krajów):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

Strona internetowa ERBN:

http://erc.europa.eu

Program „Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar