Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI EL CS HU PL GA HR

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 juli 2013

400 miljoen EUR aan EU-financiering voor 287 startende onderzoekers op het gebied van fundamenteel onderzoek

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft 287 beginnende topwetenschappers geselecteerd, voor wie middelen worden uitgetrokken in het kader van de zesde inschrijvingsronde voor subsidies voor starters. Zij krijgen op die manier de kans om zeer geavanceerd fundamenteel onderzoek uit te voeren. Samen krijgen de onderzoekers bijna 400 miljoen EUR, per project maximaal 2 miljoen EUR aan subsidies gespreid over ten hoogste vijf jaar. De concurrentie voor deze prestigieuze subsidies is blijven stijgen, want de totale vraag naar subsidiëring is dit jaar met 50 % toegenomen. Ook het aandeel van de vrouwelijke succesvolle onderzoekers is gestegen, van 24 % naar 30 % van alle kandidaten. Deze inschrijvingsronde voor subsidies voor starters was de laatste binnen het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek (KP7). De volgende oproepen vallen onder Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, dat in een aanzienlijke verhoging van de financiering voor de ERC voorziet.

De geselecteerde projecten hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen, zoals het ontwerp van een unieke kustverdediging tegen tsunami’s, de ontwikkeling van hightech radiotherapie waarmee hoofd-halskankerpatiënten mogelijk kunnen worden geholpen, onderzoek naar het in real time volgen van de luchtverontreiniging door middel van GPS-technologie, of de productie van nieuwe goedkope en doeltreffender zonnecellen.

De EU-commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, zei hierover het volgende: "De Europese Onderzoeksraad heeft het onderzoekslandschap voor jonge talenten veranderd en het niveau van de wetenschap in Europa verhoogd. Financiering van fundamenteel onderzoek brengt de menselijke kennis vooruit, maar zorgt ook voor wetenschappelijke doorbraken die ons dagelijks leven in de toekomst kunnen verbeteren. ERC is nu een bekend kwaliteitslabel, dat in het kader van Horizon 2020 tot nieuwe hoogtepunten zal leiden."

Deze oproep leverde 3 329 voorstellen op, een stijging met 50 % ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van de aanzienlijk grotere concurrentie, had slechts 9 % van de aanvragers succes. Subsidies worden toegekend aan onderzoekers van 34 verschillende nationaliteiten en van 162 verschillende gastinstellingen in heel Europa. De subsidies voor starters zijn bestemd voor onderzoekers van om het even welke nationaliteit met twee tot zeven jaar ervaring na het behalen van de doctorsgraad (of een gelijkwaardige graad) en een veelbelovend wetenschappelijk palmares. Gemiddeld zijn de geselecteerde onderzoekers van deze zesde ronde ongeveer 34 jaar.

Achtergrond

Bij deze oproep had 44 % van de geselecteerde aanvragers een voorstel ingediend op het gebied van natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen, 38 % op dat van de biowetenschappen en 18 % op het gebied van sociale en menswetenschappen. De begunstigden werden door middel van collegiale toetsing geselecteerd door 25 panels van gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld.

De ERC-subsidies voor starters worden toegekend aan onderzoekers van om het even welke nationaliteit met twee tot zeven jaar ervaring na het behalen van de doctorsgraad (of een gelijkwaardige graad) en een veelbelovend wetenschappelijk palmares. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in een openbare of private onderzoeksinstelling (de zogenaamde gastinstelling) in een van de EU-lidstaten of geassocieerde landen. De verstrekte subsidies bedragen maximaal 2 miljoen EUR (per project), gespreid over ten hoogste vijf jaar. Eenmaal per jaar wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd.

De ERC-oproepen voor subsidies voor starters en andere subsidieregelingen zijn gericht op toponderzoekers van eender welke nationaliteit die in Europa zijn gevestigd of zich er willen vestigen. De subsidies die in deze ronde werden uitgereikt, stellen de geselecteerde wetenschappers ook in staat hun eigen onderzoeksteams op te bouwen door in totaal meer dan 1 000 postdocs en studenten die de doctorsgraad willen behalen, als ERC-teamleden aan te werven. Hiermee draagt de ERC bij aan de ondersteuning van een nieuwe generatie vooraanstaande onderzoekers in Europa.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek. De Europese Onderzoeksraad is het nieuwste en meest innovatieve onderdeel van het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek (specifiek programma "Ideeën") en beschikt over een totale begroting van 7,5 miljard EUR voor de periode 2007 tot en met 2013.

Meer informatie

Voorbeelden van projecten die in deze ronde ERC-subsidies voor starters ontvangen:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Statistieken over deze ronde voor ERC-subsidies voor starters:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Lijst van alle geselecteerde onderzoekers volgens het land van de gastinstelling (in alfabetische volgorde in geval van meerdere geselecteerde onderzoekers in eenzelfde land):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

Website van de ERC:

http://erc.europa.eu

Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contact:

Michael Jennings +32 22963388 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia +32 22987303


Side Bar