Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS PL GA HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 19.

Az EU 400 millió euróval segíti 287 fiatal kutató munkáját az alapkutatás terén

Az Európai Kutatási Tanács kiválasztotta azt a 287 kiváló pályakezdő tudóst, akit támogatásban részesít a „Starting Grants” (indító támogatások) elnevezésű pályázat keretében. A „Starting Grants” alkalmat teremt a legígéretesebb tehetségek számára, hogy megvalósítsák elképzeléseiket az úttörő jellegű tudományos alapkutatások terén. A kutatók összesen közel 400 millió euró – projektenként 2 millió euró összegig terjedő – finanszírozásban fognak részesülni az elkövetkező – legfeljebb öt évig tartó – időszakban. Erre a neves ösztöndíjra évről évre egyre többen pályáznak: idén 50%-kal több jelentkezést nyújtottak be, mint tavaly. A sikeresen pályázó női kutatók aránya is nőtt, mégpedig 24%-ról 30%-ra az összes jelentkezőhöz viszonyítva. Az EU hétéves kutatási programja keretében ez volt az utolsó „Starting Grants”. A következő pályázatra az új uniós kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont 2020 égisze alatt fog sor kerülni. A Horizont 2020 jóval több pénzforrást irányoz elő az Európai Kutatási Tanács céljaira.

A kiválasztott projektek a tevékenységi területek széles skáláját ölelik fel, kezdve egyedi tengerparti szökőárvédelmi létesítmények megtervezésétől a fej-nyak-rákban szenvedő betegeket segíteni hivatott csúcstechnológiás sugárterápia kifejlesztésén és a légszennyezés GPS-technológiával történő figyelemmel kísérésén át egészen az alacsony költségű és nagyobb hatékonyságú napelemrendszerek gyártásáig.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az Európai Kutatási Tanács új alapokra helyezte a kutatást a fiatal tehetségek számára, és Európa-szerte megemelte a tudományos kutatás színvonalát. Az EKT olyan alapkutatási tevékenységeket finanszíroz, amelyek előreviszik az emberi tudást, egyúttal pedig áttörő eredményekkel is kecsegtetnek, amelyek akár gyakorlati, a mindennapi életben alkalmazható megoldásokat is eredményezhetnek a jövőben. Az EKT mára a kiválóság szinonimája lett, és tevékenysége a Horizont 2020 program részeként még sikeresebb lesz.”

Az idei felhívásra 3329 nevezés érkezett, 50%-kal több, mint a tavalyira. A pályázatok nagy száma miatt csak a jelentkezők 9%-a nyert el támogatást. Európa-szerte 162 intézmény 34 különböző állampolgárságú kutatója fog ösztöndíjat kapni. „Starting Grants” ösztöndíjra állampolgárságtól függetlenül mindazok a kutatók pályázhatnak, akik doktori (vagy azzal egyenértékű) képesítésük megszerzése óta 2–7 éves szakmai tapasztalatra tettek szert, és ígéretes tudományos munkát végeznek. Az idei – a kezdetek óta már hatodik alkalommal meghirdetett – pályázat keretében kiválasztott kutatók átlagéletkora 34 év.

Háttér

A kiválasztott projektek 44%-a a „természettan és műszaki tudományok”, 38%-a az „élettudományok”, 18%-a pedig a „társadalom- és humán tudományok” területéhez köthető. Az ösztöndíjasokat 25 – elismert nemzetközi tudósokból álló – grémium választotta ki szakmai értékelésen alapuló elbírálás révén.

Az Európai Kutatási Tanács által nyújtott „Starting Grants” ösztöndíjra állampolgárságtól függetlenül minden olyan kutató pályázhat, aki doktori (vagy azzal egyenértékű) képesítésének megszerzése óta 2–7 éves szakmai tapasztalatra tett szert, és ígéretes tudományos munkát végez. A támogatás előfeltétele, hogy a kutatást olyan köz- vagy magánjogi, kutatási tevékenységet végző szervezetnél (ún. fogadó intézménynél) kell lefolytatni, amely az EU-tagállamok vagy a programhoz társult országok valamelyikében működik. Az ösztöndíj összege projektenként maximum 2 millió euró lehet, és legfeljebb öt éven át nyújtható. A pályázati felhívások közzétételére évente egyszer kerül sor.

A „Starting Grant” ösztöndíjra és az EKT által nyújtott egyéb ösztöndíjakra mindazok az élvonalbeli kutatók pályázhatnak, akik az EU-ban élnek és tevékenykednek, vagy készek letelepedni az EU valamelyik tagállamában. A most lezárult pályázat nyertesei arra is lehetőséget kapnak, hogy saját kutatócsoportokat hozzanak létre összesen több mint ezer, posztdoktori képzésben részt vevő és PhD-hallgató részvételével. Az EKT ezáltal támogatja és lehetőséghez juttatja a kiváló európai kutatók új nemzedékét.

Az EU által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács az első összeurópai finanszírozó szervezet a felderítő kutatás területén. Az úttörő jelentőségű EKT – amely az EU hetedik kutatási keretprogramjának részét képező „Ötletek” egyedi program végrehajtása céljából jött létre – 2007 és 2013 között összesen 7,5 milliárd eurónyi költségvetésből gazdálkodhat.

További információk

Néhány az idei „Starting Grant” pályázat keretében finanszírozott projektek közül:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Az idei „Starting Grant” pályázat statisztikai adatai:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

A kiválasztott kutatók jegyzéke a fogadó intézmény országa szerint (az egyes országcsoportokon belül ábécésorrendben):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

Az EKT honlapja:

http://erc.europa.eu

A „Horizont 2020” keretprogram:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar