Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL CS HU PL GA HR

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. heinäkuuta 2013

EU:lta 400 miljoonaa euroa uraansa aloitteleville 287 tutkijalle uteliaisuustutkimukseen

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) valitsi kuudennessa apurahakilpailussaan 287 uraansa aloittelevaa huippututkijaa, jotka pystyvät saamansa rahoituksen avulla jatkamaan perustutkimusta alansa terävimmässä kärjessä. Apurahoja annettiin yhteensä lähes 400 miljoonan euron arvosta. Yksittäisen apurahan suuruus on jopa 2 miljoonaa euroa, ja apurahat myönnettiin enintään viideksi vuodeksi. Kilpailu tästä arvostetusta tunnustuksesta kiristyy joka vuosi, ja tänä vuonna hakemusten määrä kasvoi peräti 50 prosenttia. Lisäksi valittujen joukossa oli tällä kertaa aiempaa enemmän naispuolisia tutkijoita, sillä heidän osuutensa kaikista hakijoista nousi 24:stä 30 prosenttiin Apurahakilpailu rahoitettiin nyt viimeistä kertaa EU:n seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Seuraava kilpailu rahoitetaan EU:n uudesta tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, jossa ERC:n saamaa rahoitusta on tarkoitus lisätä huomattavasti.

Valitut hankkeet käsittävät monia erilaisia aiheita. Hankkeilla pyritään esim. suunnittelemaan ainutlaatuinen rannikkosuojaus tsunameja vastaan, kehittämään huipputeknologiaa hyväksikäyttävä sädehoito pää- ja niskasyöpäpotilaille, seuraamaan reaaliajassa ilman pilaantumista GPS-teknologialla tai tuottamaan aurinkosähköä nykyistä halvemmin ja tehokkaammin.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn totesi, että Euroopan tutkimusneuvosto on mullistanut nuorten kykyjen tutkimustoiminnan ja nostanut tieteen tasoa eri puolilla Eurooppaa. ”Uteliaisuustutkimuksen rahoittaminen ei pelkästään lisää ihmisten tietämystä, vaan sen avulla voidaan saavuttaa myös läpimurtoja, jotka voivat tulevaisuudessa vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. ERC on nyt vakiintunut huippulaatumerkki, jonka toiminta jatkuu vastedes vieläkin vahvempana Horisontti 2020-puiteohjelman piirissä”, Geoghegan-Quinn lisäsi.

Tähän ehdotuspyyntöön saatiin 3 329 vastausta, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Koska kilpailu on kiristynyt huomattavasti, vain 9 prosenttia hakijoista valittiin. Apurahan saaneet tutkijat edustavat 34 eri kansallisuutta, ja he työskentelevät 162 eri laitoksessa ympäri Eurooppaa. Apurahat on tarkoitettu kaikille tutkijoille heidän kansallisuudestaan riippumatta. Edellytyksenä on, että tutkijalla on 2-7 vuoden kokemus tohtorintutkinnon (tai vastaavan tutkinnon) suorittamisen jälkeen ja että hänen tähänastinen tieteellinen toimintansa on ollut erittäin lupaavaa. Valittujen tutkijoiden keski-ikä oli tässä kuudennessa kilpailussa noin 34 vuotta.

Taustaa

Tässä ehdotuspyynnössä 44 prosenttia hakemuksista valittiin luonnontieteiden ja insinööritieteiden alalta, 38 prosenttia biotieteen alalta ja 18 prosenttia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalta. Voittajat valitsi vertaisarvioinnilla 25 asiantuntijapaneelia, joissa oli edustajina tunnustettuja tutkijoita eri puolilta maailmaa.

Apurahat on tarkoitettu kaikille tutkijoille heidän kansallisuudestaan riippumatta. Edellytyksenä on, että tutkijalla on 2-7 vuoden kokemus tohtorintutkinnon (tai vastaavan tutkinnon) suorittamisen jälkeen ja että hänen tähänastinen tieteellinen toimintansa on ollut erittäin lupaavaa. Tutkimus on suoritettava julkisessa tai yksityisessä tutkimuslaitoksessa ("isäntälaitoksessa") jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa. Rahoitusta myönnetään enimmillään 2 miljoonaa euroa (avustusta kohti) enintään viideksi vuodeksi. Ehdotuspyynnöt julkaistaan kerran vuodessa.

ERC:n apurahat ja muut avustusjärjestelmät koskevat kansallisuudesta riippumatta kaikkia huippututkijoita, jotka työskentelevät Euroopassa tai haluavat muuttaa Eurooppaan. Tässä viimeisimmässä kilpailussa myönnettyjen apurahojen avulla valitut tutkijat pystyvät myös perustamaan omat ERC-tutkimustiimiinsä, joihin osallistuu yhteensä yli 1 000 tohtorintutkinnon suorittanutta tai sitä valmistelevaa tutkijaa. ERC tukee siten huippututkijoiden uutta sukupolvea Euroopassa.

EU:n vuonna 2007 perustama Euroopan tutkimusneuvosto on ensimmäinen tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta rahoittava yleiseurooppalainen järjestö. ERC on uusin uraa uurtava osa EU:n seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa (”Ideat”-erityisohjelma), ja sen kokonaisbudjetti on 7,5 miljardia euroa vuosina 2007–2013.

Lisätietoja

Esimerkkejä hankkeista, joille myönnettiin apurahoja tässä ERC:n kilpailussa:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Tilastoja ERC:n apurahakilpailusta:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Luettelo kaikista valituista tutkijoista jaoteltuna maittain, joissa isäntälaitos sijaitsee (aakkosjärjestyksessä kunkin maaryhmän sisällä):0

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

ERC:n verkkosivut:

http://erc.europa.eu

Horisontti 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32-2) 298 73 03


Side Bar