Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI CS HU PL GA HR

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2013

Η ΕΕ χορηγεί 400 εκατ. ευρώ σε 287 νέους ερευνητές για δραστηριότητες βασικής έρευνας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε 287 κορυφαίους νέους επιστήμονες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έκτου διαγωνισμού επιχορηγήσεων εκκίνησης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν βασική έρευνα αιχμής. Οι ερευνητές θα λάβουν συνολικά 400 εκατ. ευρώ περίπου, υπό μορφή επιχορηγήσεων ύψους 2 εκατ. ευρώ έκαστη για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Ο ανταγωνισμός γι’ αυτές τις διεθνούς κύρους επιχορηγήσεις αυξάνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον φετινό διαγωνισμό ήταν κατά 50% περισσότερες από πέρυσι. Αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των ερευνητριών που επιλέχθηκαν, από 24% σε 30% του συνόλου των υποψηφίων. Ο φετινός διαγωνισμός επιχορηγήσεων εκκίνησης είναι ο τελευταίος στο πλαίσιο του εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (ΠΠ7). Οι μελλοντικοί διαγωνισμοί θα υπάγονται στο νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», το οποίο προβλέπει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για το ΕΣΕ.

Τα επιλεγμένα σχέδια καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός ενός μοναδικού παράκτιου φράγματος προστασίας από τα τσουνάμι, η ανάπτυξη ακτινοθεραπείας υψηλής τεχνολογίας που θα μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι και τον τράχηλο, η διερεύνηση της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της τεχνολογίας GPS και η παραγωγή νέων αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών.

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει αλλάξει το ερευνητικό τοπίο για τους ταλαντούχους νέους, και έχει ενισχύσει την επιστήμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρηματοδοτεί τη βασική έρευνα που προάγει την ανθρώπινη γνώση, αλλά συγχρόνως αναπτύσσει επαναστατικές καινοτομίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μελλοντικά στην καθημερινή μας ζωή. Το ΕΣΕ αποτελεί πλέον καθιερωμένο σήμα αριστείας και το κύρος του θα αυξάνεται συνεχώς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού υποβλήθηκαν 3.329 προτάσεις, δηλαδή κατά 50% περισσότερες από πέρυσι. Λόγω του σημαντικά αυξημένου ανταγωνισμού, επιλέχθηκε μόνο το 9% των υποψηφιοτήτων. Έλαβαν επιχορηγήσεις ερευνητές 34 διαφορετικών εθνικοτήτων που εργάζονται σε 162 διαφορετικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέξιμοι για τις επιχορηγήσεις εκκίνησης είναι ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας με ερευνητική πείρα 2-7 ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση διδακτορικού (ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου) και επιστημονικές επιδόσεις υψηλού επιπέδου. Η μέση ηλικία των επιλεγμένων ερευνητών του έκτου διαγωνισμού είναι γύρω στα 34 έτη.

Ιστορικό

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, το 44% των υποψηφίων που επιλέχθηκαν υπάγονταν στον τομέα των φυσικών και μηχανολογικών επιστημών, το 38% στον τομέα των βιοεπιστημών και το 18% στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η επιλογή των δικαιούχων έγινε από ομότιμους κριτές που συμμετείχαν σε 25 ομάδες αποτελούμενες από επιφανείς επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο.

Επιλέξιμοι για τις επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ είναι ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας με ερευνητική πείρα 2-7 ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση διδακτορικού (ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου), και επιστημονικές επιδόσεις υψηλού επιπέδου. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα (γνωστό και ως ίδρυμα υποδοχής) που βρίσκεται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα. Το ανώτατο ποσό κάθε επιχορήγησης είναι 2 εκατ. ευρώ και χορηγείται εντός διαστήματος πέντε ετών το πολύ. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται μια φορά το χρόνο.

Οι διαγωνισμοί του ΕΣΕ για επιχορηγήσεις εκκίνησης καθώς και άλλα προγράμματα επιχορηγήσεων απευθύνονται σε εξέχοντες ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας, υπό τον όρο ότι είναι εγκατεστημένοι ή διατεθειμένοι να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Οι επιστήμονες που έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο του τελευταίου αυτού διαγωνισμού θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συγκροτήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες με περισσότερους από 1.000 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές που θα υπάγονται στο ΕΣΕ. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΣΕ συμβάλλει στην υποστήριξη μιας νέας γενιάς κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που ιδρύθηκε το 2007, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός χρηματοδότησης για έρευνα αιχμής. Το ΕΣΕ, το οποίο είναι η πλέον πρόσφατη και πρωτοποριακή συνιστώσα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας (ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες»), έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ για το διάστημα 2007- 2013.

Περισσότερες πληροφορίες

Παραδείγματα σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Στατιστικά στοιχεία του φετινού διαγωνισμού για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Πλήρης κατάλογος των επιλεγμένων ερευνητών ανά χώρα ιδρύματος υποδοχής (κατ’αλφαβητική σειρά εντός κάθε ομάδας χωρών):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

Ιστότοπος του ΕΣΕ:

http://erc.europa.eu

Ορίζοντας 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar