Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL HU PL GA HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. července 2013

Evropská unie udělila 287 začínajícím badatelům prostředky ve výši 400 milionů eur na základní výzkum

Evropská rada pro výzkum vybrala 287 předních vědců v rané fázi odborné kariéry, kteří obdrží financování v rámci šestého ročníku její soutěže o grant pro začínající výzkumné pracovníky. Tento grant má příjemcům umožnit provádění špičkového základního výzkumu. Mezi vybrané vědce bude celkem rozděleno téměř 400 milionů eur, přičemž hodnota jednotlivých grantů bude dosahovat až 2 milionů eur a prostředky se budou vyplácet po maximální dobu pěti let. Konkurence v soutěži o tyto prestižní ceny se dále zvyšovala – letos se celkový počet žádostí o grant zvýšil o 50 %. Vzrostl rovněž podíl úspěšných badatelů z řad žen, a sice z 24 % na 30 % všech kandidátů. Tato soutěž o grant pro začínající výzkumné pracovníky byla poslední soutěží v rámci sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Další už budou vyhlášeny v rámci nového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, ve kterém se u Evropské rady pro výzkum počítá s výrazným navýšením jejího financování.

Vybrané projekty pokrývají celou řadu témat, jako jsou například koncepce unikátní ochrany pobřeží před tsunami, vývoj špičkové radioterapie, jež by mohla pomoci pacientům s rakovinou hlavy a krku, výzkum monitoringu znečištění ovzduší v reálném čase pomocí technologie GPS nebo výroba nové, levné a účinnější fotovoltaiky.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová v této souvislosti uvedla: „Evropská rada pro výzkum mění pro mladé talenty podmínky na poli výzkumu a pozvedává úroveň vědy v celé Evropě. Financuje základní výzkum, který posouvá hranice lidského poznání, ale přichází také s průlomovými objevy, jež by si do budoucna mohly nalézt cestu do našeho každodenního života. Evropská rada pro výzkum je dnes zavedenou značkou excelence a v rámci programu Horizont 2020 bude ve svých úspěších pokračovat.“

Do letošní soutěže bylo přihlášeno 3 329 návrhů, tedy o 50 % více, než tomu bylo u odpovídající skupiny v loňském roce. Vzhledem k výrazně vyšší konkurenci uspělo pouze 9 % uchazečů. Granty byly uděleny badatelům 34 různých národností pracujícím ve 162 různých hostitelských institucích po celé Evropě. Granty pro začínající výzkumné pracovníky jsou určeny pro badatele jakékoli státní příslušnosti, kteří mají dva roky až sedm let praxe od získání titulu Ph.D. (nebo jiného rovnocenného titulu) a v dosavadní kariéře dosahovali velice slibných výsledků. Průměrný věk badatelů vybraných v rámci této šesté výzvy k předkládání návrhů je přibližně 34 let.

Souvislosti

V rámci této výzvy k předkládání návrhů bylo 44 % uchazečů vybráno v oblasti „fyziky a inženýrství“, 38 % v oblasti „věd o živé přírodě“ a 18 % v oblasti „sociálních a humanitních věd“. Příjemci grantů byli vybráni v systému vzájemného hodnocení, do něhož byli zapojeni uznávaní odborníci z celého světa zasedající v 25 porotách.

Granty pro začínající výzkumné pracovníky uděluje Evropská rada pro výzkum badatelům jakékoli státní příslušnosti, kteří mají dva roky až sedm let praxe od získání titulu Ph.D. (nebo jiného rovnocenného titulu) a v dosavadní kariéře dosahovali velice slibných výsledků. Výzkum musí probíhat ve veřejné nebo soukromé výzkumné organizaci (tzv. hostitelské instituci) se sídlem v některém z členských států EU nebo v některé přidružené zemi. Příjemcům se vyplácejí finanční prostředky do maximální výše 2 milionů eur (na jeden grant), a to po dobu nejvýše pěti let. Výzvy k předkládání návrhů se zveřejňují jednou ročně.

Výzvy k předkládání návrhů, jež Evropská rada pro výzkum vypisuje v souvislosti s granty pro začínající výzkumné pracovníky a jinými grantovými programy, mají oslovit špičkové badatele všech národností, kteří žijí v Evropě nebo jsou ochotni se do Evropy přestěhovat. Granty udělené v této poslední soutěži také podporovaným vědcům umožní sestavit si své vlastní výzkumné týmy – do týmů Evropské rady pro výzkum tak bude celkem začleněno více než tisíc absolventů a studentů doktorského studia. Evropská rada pro výzkum tímto způsobem v Evropě přispívá k podpoře nové generace špičkových výzkumných pracovníků.

Evropská rada pro výzkum, zřízená Evropskou unií v roce 2007, je první celoevropskou organizací pro financování hraničního výzkumu a nejnovější, průkopnickou složkou sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (zvláštní program „Myšlenky“). Její rozpočet na období 2007–2013 činí celkem 7,5 miliardy eur.

Další informace

Příklady projektů financovaných v rámci letošní soutěže o grant pro začínající výzkumné pracovníky pořádané Evropskou radou pro výzkum:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Statistika letošní soutěže o grant pro začínající výzkumné pracovníky:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Seznam všech vybraných badatelů podle zemí, v nichž sídlí hostitelská instituce (v abecedním řazení v rámci jednotlivých skupin):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

Internetové stránky Evropské rady pro výzkum:

http://erc.europa.eu

Program Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar