Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. jūlijā

ES atbalstīs infrastruktūras attīstību Dienvidāfrikā un reģionā

Tieši pirms ES un Dienvidāfrikas samita, kas notiks 18. jūlijā Pretorijā (Dienvidāfrikā), Eiropas Savienība ir apstiprinājusi progresīvu programmu 100 miljonu eiro vērtībā, lai ar novatoriska dotāciju un aizdevumu hibrīdmehānisma palīdzību atbalstītu infrastruktūras attīstību Dienvidāfrikā un reģionā.

Infrastruktūras ieguldījumu programmu Dienvidāfrikai izmantos, lai šīs valsts identificētajās jomās, kurās izteikti trūkst finansējuma, piesaistītu attīstības finanšu iestāžu ieguldījumus.

Ar ES dotācijām atbalstīs plaša spektra pasākumus, tostarp tehnisko palīdzību projektu izstrādei, pārvaldībai un īstenošanai, kā arī piešķirs tiešas līdzfinansējuma dotācijas kapitālieguldījumiem infrastruktūras projektos. Tas dos iespēju atbalstīt, piemēram, Dienvidāfrikas enerģētikas nozares projektus, kā arī reģionālos autoceļu un dzelzceļa projektus, kas uzlabotu tirdzniecības iespējas starp Dienvidāfriku un tās kaimiņvalstīm.

Atzīstot labākas infrastruktūras nozīmi cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs, kurš piedalīsies ES un Dienvidāfrikas samitā, norādīja: “Infrastruktūras uzlabošana ir svarīga jebkuras valsts attīstībai. Dienvidāfrikas attīstību patlaban kavē infrastruktūra, kas ierobežo veselības aprūpes, izglītības un darba iespēju pieejamību. Mūsu jaunā atbalsta programma, pateicoties tās novatoriskajai pieejai, palīdzēs ievērojami stimulēt tirdzniecību šajā reģionā un valstij pavērs turpmākas izaugsmes iespējas."

Paredzams, ka šī programma sekmēs ieguldījumu palielināšanos Dienvidāfrikā un reģionā, īpaši tādās jomās kā transports un loģistika, enerģētika, ūdensapgāde/vide, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un sociālā infrastruktūra.

Dienvidāfrikas Valsts attīstības plānā, kurā nosprausti valsts ilgtermiņa attīstības mērķi, ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt valsts un reģiona infrastruktūru, samazinot transporta izmaksas, uzlabojot dzelzceļa, autoceļu un ostu tīklus un dažādojot energoresursus.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienības atbalsta programmai Dienvidāfrikai (2007.–2013. g.), kuras vispārējais mērķis ir mazināt nabadzību un nevienlīdzību, ir atvēlēti 980 miljoni eiro. Programmas ietvaros tiek īstenots plašs ES finansētu pasākumu loks – papildus darbam tādās tradicionālās attīstības sadarbības jomās kā izglītība un veselības aprūpe Eiropas Savienība atbalsta pasākumus, kuri noteikti saskaņā ar valdības prioritātēm, tostarp jaunatnes attīstībai, darbavietu izveidei un tagad arī infrastruktūras attīstīšanai.

Infrastruktūras ieguldījumu programmu Dienvidāfrikai īstenos, Dienvidāfrikas Attīstības bankai cieši sadarbojoties ar Eiropas attīstības finanšu iestādēm, proti, Eiropas Investīciju banku (EIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) un Agence Française de Développement (AFD).

Plašāka informācija

IP/13/694: ES un Dienvidāfrikas samits

MEMO/13/686: ES un Dienvidāfrikas attiecības

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES delegācijas Dienvidāfrikā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/south_africa/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar