Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. julija 2013

Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding v dialogu z državljani v Heidelbergu: „EU potrebuje več demokracije“

„Evropa je že demokratična, vendar mora v prihodnje postati še bolj, če želi dobiti nove pristojnosti,“

je dejala podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding pred razpravo z državljani, ki jo bo danes, 16. julija, vodila skupaj z Winfriedom Kretschmannom, predsednikom deželne vlade zvezne dežele Baden-Württemberg v Heidelbergu. Razprava bo potekala v okviru dialogov z državljani o prihodnosti Evrope, ki jih je uvedla Komisija. V torek bo po 24 opravljenih dialogih v 14 državah članicah Evropske unije okoli 400 državljanov dobilo priložnost, da v sklopu dialoga v Heidelbergu politikom predstavijo svoja mnenja, predloge in vizije ter jim zastavijo vprašanja o prihodnosti Evrope, posledicah gospodarske krize in o svojih pravicah, ki jih imajo kot državljani EU.

Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo EU, je še dodala: „Dežela Baden-Württemberg želi spodbuditi večje sodelovanje državljanov. To podpiram, saj tudi pri evropskih vprašanjih potrebujemo več sodelovanja državljanov. O tem, kako bi ta cilj kar najbolje dosegli, želim razpravljati z udeleženci dialoga v Heidelbergu“. Skupščina v Heidelbergu leta 1848 je bila mejnik na poti do vsenemške skupščine v Pavlovi cerkvi v Frankfurtu ter tako mejnik pri razvoju demokracije v Nemčiji. Podoben demokratični razvoj sedaj potrebujemo tudi v Evropi.

Dialog z državljani bo potekal danes, 16. julija, od 19:00 do 21:00 na prizorišču Halle02 v Heidelbergu. Dialog si bo mogoče ogledati tudi na spletu prek pretočnega videa. Program bo povezoval novinar radiotelevizijske postaje SWR Mathias Zurawski. Državljani iz vse Evrope lahko v razpravi sodelujejo prek omrežja Twitter (tematska oznaka: #EUdeb8). Pred prireditvijo se lahko o njej pozanimate tudi prek omrežja Twitter @EU_Muenchen in omrežja Facebook ter se udeležite razprave.

Ozadje

Kaj je namen dialogov z državljani?

Evropska komisija je januarja razglasila začetek evropskega leta državljanov (IP/13/2), ki je posvečeno pravicam državljanov EU. Člani Evropske komisije, poslanci Evropskega parlamenta in vodilni nacionalni politiki tako v okviru dialogov vse leto in v vseh 28 državah članicah EU z državljani razpravljajo o njihovih pričakovanjih glede prihodnosti Evrope.

Dialog z državljani v Heidelbergu je že tretji dialog, ki poteka v Nemčiji, po tistem v Berlinu (10. novembra 2012) in Düsseldorfu (8. maja 2013). Druge razprave so se odvijale med drugim tudi v mestih Cadiz, Gradec, Dublin, Torino, Coimbra, Solun, Bruselj, Esch-sur-Alzette, Varšava in na Kreti. Prav tako so v štirih tednih pred izvedbo dialoga z državljani v Heidelbergu potekali drugi državljanski forumi v mestih Tübingen, Karlsruhe, Mannheim, Erbach in Darmstadt, da bi čim več državljanov Unije pritegnili k razpravi o prihodnosti Evrope. Razprave lahko spremljate preko spletne povezave http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm..

Namen dialogov je, da bi izvedeli, kako si državljani predstavljajo prihodnost Evropske unije ter kaj je po njihovem mnenju še treba storiti, da bi se pravice državljanov, kot je prosti pretok oseb znotraj EU, v vsakodnevnem življenju bolje izvajale. Rezultati dialogov bodo upoštevani v predlogih za nadaljnji razvoj Evropske unije, ki jih bo leta 2014 pripravila Evropska komisija.

Zakaj se je Komisija za te dialoge odločila prav zdaj?

Ker se Evropa danes nahaja na razpotju. Vsepovsod se razpravlja o prihodnosti Evrope. Pogosto se omenjajo politična unija, federacija nacionalnih držav ali združene države Evrope. Naslednji meseci in leta bodo tako odločilni za razvoj Evropske unije, vendar mora biti poglobitev evropskega povezovanja tesno povezana s krepitvijo demokratične legitimnosti Unije.

Mnogo državljanov meni, da niso dovolj obveščeni o pravicah, ki jih imajo kot državljani EU. Po zadnji javnomnenjski raziskavi Eurobarometra se 74 % državljanov (Nemčija: 63 %) opredeljuje za „Evropejce“, vendar jih 42 % (Nemčija: 54 %) ne ve, katere pravice jim to prinaša.

Dialogi so dobra priložnost, da se državljani EU poučijo o svojih pravicah ter da se prisluhne njihovim mnenjem glede nadaljnjega razvoja Unije, kar bo pripomoglo pri pripravi volitev v Evropski parlament leta 2014.

Kako lahko državljani vplivajo na odločitve, ki se sprejemajo v EU?

Tako, da se udeležijo volitev v Evropski parlament, ki bodo naslednjič potekale maja 2014.

Evropski parlament na predlog Evropskega sveta izvoli predsednika Evropske komisije, Komisijo kot celoto pa imenuje Evropski svet po tem, ko da soglasje Evropski parlament. Komisija je poleg tega predlagala, da bi pred naslednjimi evropskimi volitvami kandidata za funkcijo predsednika Komisije predlagale politične stranke (IP/13/215).

Vsak državljan Unije ima pravico, da v zvezi s temami, ki spadajo v pristojnost EU, ter v zvezi z vprašanji, ki se jih tičejo osebno, Evropskemu parlamentu predloži peticijo.

S postopkom državljanske pobude lahko vsaj 1 milijon državljanov iz vsaj sedmih držav članic pozove Evropsko komisijo k predložitvi pravnega akta.

Komisija redno pripravlja tudi posvetovanja v zvezi z določenimi temami, ki se jih lahko udeleži vsak državljan.

Več informacij

Razprava o prihodnosti Evrope (dialogi z državljani EU):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Evropsko leto državljanov 2013: http://europa.eu/citizens-2013/sl/home

Evropska državljanska pobuda http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sl

Osrednji portal za posvetovanja, bloge in mnenja Komisije v zvezi s pravicami državljanov EU:

http://europa.eu/citizens-2013/sl/about/your-eu-rights

Izidi spletnega posvetovanja o pravicah državljanov EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Spletišče podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na omrežju Twitter:

@VivianeRedingEU

Sodelujte v dialogu prek omrežja Twitter pod tematsko oznako: #EUdeb8

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PRILOGA

1. Mladi Nemci se udeležujejo evropskih volitev, ker jim je demokracija pomembna

Vir: Flash Eurobarometer 375: Telefonsko anketiranje udeležencev v starosti od 15 do 30 let aprila 2013.

2. Nemci se opredeljujejo za Evropejce, vendar pravic, ki so s tem povezane, ne poznajo dovolj dobro

Vir: Standardni Eurobarometer 78.

3. Nemci od EU pričakujejo predvsem boj proti gospodarski krizi in okrepitev sodelovanja med državami članicami

Vir: Standardni Eurobarometer 78.


Side Bar