Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 16 lipca 2013 r.

Udział wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding w dialogu z obywatelami w Heidelbergu pt. „Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji”

„Europa jest demokratyczna, lecz w przyszłości należy wzmocnić jej demokratyczny charakter w związku z nowymi kompetencjami, jakie ma uzyskać.”

Oto wezwanie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding sformułowane we wstępie do debaty z obywatelami, którą poprowadzi dziś, 16 lipca, w Heidelbergu, wspólnie z Winfriedem Kretschmannem, premierem kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Dyskusja prowadzona jest w ramach zainicjowanego przez Komisję dialogu z obywatelami, którego tematem przewodnim jest przyszłość Europy. Do tej pory odbyły się już 24 spotkania w celu przeprowadzenia dialogu z obywatelami w 14 państwach członkowskich. We wtorek do dialogu włączy się blisko 400 obywateli w Heidelbergu, którzy będą mieli okazję podzielić się z politykami swoimi opiniami, komentarzami, wizjami i pytaniami dotyczącymi przyszłości Europy, konsekwencji kryzysu gospodarczego i praw obywateli UE.

„Badenia-Wirtembergia pragnie pobudzić aktywność obywateli. W pełni popieram te dążenia. Potrzebny jest również większy udział społeczeństwa obywatelskiego w kwestiach europejskich. Rodzi się pytanie, jak to osiągnąć w możliwie najlepszy sposób. O tym właśnie chciałabym porozmawiać z uczestnikami dialogu w Heidelbergu” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Zgromadzenie w Heidelbergu było w 1848 r. kamieniem milowym na drodze do obrad zgromadzenia narodowego we frankfurckim kościele św. Pawła, a tym samym do rozwoju demokracji w Niemczech. Podobnego rozkwitu demokracji potrzebujemy obecnie w Europie.”

Dialog z obywatelami ma miejsce dzisiaj, 16 lipca, w godzinach od 19:00 do 21:00, w Halle02 w Heidelbergu. Będzie on transmitowany na żywo w internecie jako webstreaming. Dyskusję będzie moderował Mathias Zurawski, dziennikarz SWR. Obywatele z całej Europy mogą również uczestniczyć w debacie za pośrednictwem serwisu Twitter (#EUDeb8). Przed rozpoczęciem wydarzenia zainteresowane osoby mogły uczestniczyć w dyskusji i zasięgać informacji za pośrednictwem serwisów Twitter (@EU_Muenchen) i Facebook.

Kontekst

Co jest celem dialogów z obywatelami?

W styczniu Komisja Europejska ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli (IP/13/2), poświęconym prawom obywateli. Przez cały rok członkowie Komisji, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz czołowi politycy w państwach członkowskich debatują bezpośrednio ze społeczeństwem w ramach dialogów z obywatelami we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na temat oczekiwań związanych z przyszłością Europy.

Dialog z obywatelami w Heidelbergu jest już trzecim tego rodzaju wydarzeniem w Niemczech, dwa wcześniejsze spotkania miały miejsce w Berlinie (10.11.2012 r.) oraz Düsseldorfie (8.5.2013 r.). Inne spotkania z obywatelami odbyły się między innymi w Kadyksie, Grazu, Dublinie, Turynie, Coimbrze, Salonikach, Brukseli, Esch-sur-Alzette, Warszawie i na Krecie. Ponadto cztery tygodnie przed planowanym dialogiem w Heidelbergu zorganizowane zostały fora z obywatelami w Tybindze, Karlsruhe, Mannheim, Erbach i Darmstadt, tak aby włączyć do dyskusji na temat przyszłości Europy możliwie jak największą liczbę obywateli Unii. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Dialog z obywatelami służy temu, by dowiedzieć się, jak obywatele wyobrażają sobie przyszłość Unii Europejskiej i czy trzeba uczynić coś więcej, aby w codziennym życiu wspierać prawa obywatelskie UE, np. swobodę przemieszczania się na terenie UE. Wyniki powinny znaleźć odzwierciedlenie w wnioskach dotyczących dalszego rozwoju Unii Europejskiej, które Komisja Europejska przedstawi w 2014 r.

Dlaczego Komisja prowadzi dialog właśnie teraz?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. O przyszłości Europy rozmawiają dziś wszyscy. Często powraca temat unii politycznej, federacji państw lub stanów zjednoczonych Europy. Nadchodzące miesiące i lata będą decydujące dla rozwoju Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska musi iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji demokratycznej Unii.

Poza tym obywatele mają często poczucie, że nie są dostatecznie informowani o prawach przysługujących im jako obywatelom UE. Według ostatniego badania Eurobarometru 74 % obywateli (w Niemczech: 63 %) uważa się za Europejczyków, natomiast 42 % (w Niemczech: 54 %) nie wie, jakie w związku z tym przysługują im prawa.

Dialog jest dobrą okazją do poinformowania obywateli UE o ich prawach i równocześnie uzyskać od nich informację zwrotną na temat dalszego rozwoju Unii, tak by przygotować grunt pod przyszłe wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowane na 2014 r.

Jak obywatele mogą wpływać na decyzje podejmowane w UE?

Co pięć lat przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego – kolejne wybory odbędą się w maju 2014 r.

Na wniosek Rady Europejskiej Parlament Europejski wybiera następnie przewodniczącego Komisji Europejskiej. Komisja jako całość jest mianowana przez Radę Europejską za zgodą Parlamentu Europejskiego. Ponadto Komisja zaleciła, aby w następnych wyborach do Europarlamentu partie polityczne nominowały kandydata na przewodniczącego Komisji (IP/13/215).

Każdy obywatel Unii ma prawo skierować do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą spraw dotykających go osobiście i objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej.

Europejska inicjatywa obywatelska przewiduje, że przy poparciu co najmniej 1 mln obywateli UE z co najmniej siedmiu państw członkowskich można zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku w sprawie aktu prawnego.

Komisja regularnie zasięga konsultacji na określone tematy, w których może wziąć udział każdy obywatel.

Dodatkowe informacje

Debata na temat przyszłości Europy (dialog obywateli UE):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Europejski Rok Obywateli (2013): http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Europejska inicjatywa obywatelska:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl

Główny portal poświęcony konsultacjom, blogom i działaniom Komisji Europejskiej w dziedzinie praw obywateli Unii: http://europa.eu/citizens-2013/pl/about/your-eu-rights

Wyniki konsultacji w internecie na temat praw obywateli Unii:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Dołącz do debaty na Twitterze: #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

1. Młodzi Niemcy wezmą udział w wyborach do Europarlamentu, ponieważ demokracja jest dla nich ważna.

Źródło: badanie Flash Eurobarometr 375: Ankieta telefoniczna przeprowadzona z udziałem osób od 15 do 30 roku życia w kwietniu 2013 r.

2. Niemcy czują się Europejczykami, lecz nie orientują się dostatecznie w prawach, jakie przysługują im jako obywatelom UE.

Źródło: Eurobarometr 78, badanie standardowe.

3. Niemcy oczekują od UE przede wszystkim przezwyciężenia kryzysu gospodarczego oraz wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi

Źródło: Eurobarometr 78, badanie standardowe


Side Bar