Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 juli 2013

Burgerdialoog in Heidelberg met Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie: "De EU heeft behoefte aan meer democratie"

"Europa is democratisch maar moet in de toekomst, als de EU nieuwe bevoegdheden krijgt, nog democratischer worden."

Dat zegt Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in de aanloop naar de burgerdialoog op 16 juli in Heidelberg. Reding neemt aan het debat deel samen met Winfried Kretschmann, de minister-president van Baden-Württemberg. De burgerdialogen over de toekomst van Europa zijn een initiatief van de Europese Commissie. Tot nu toe vonden 24 burgerdialogen in viertien lidstaten van de Europese Unie plaats. Nu dinsdag is Heidelberg aan de beurt. Ongeveer 400 burgers kunnen er met politici praten over hun standpunten, opmerkingen, visies en vragen over de toekomst van Europa, de gevolgen van de economische crisis en hun rechten als EU-burger.

"Baden-Württemberg wil een sterkere burgerparticipatie. Ik sluit mij daarbij aan. Ook bij Europese kwesties moet de burger meer betrokken worden. In Heidelberg wil ik graag met de deelnemers bespreken hoe dat het beste kan", aldus de vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "De bijeenkomst in Heidelberg in 1848 was een mijlpaal op weg naar de bijeenkomst in de Paulskirche in Frankfurt en dus op weg naar de Duitse democratie. Een soortgelijke democratische bewustwording hebben wij ook in Europa nodig."

De burgerdialoog vindt plaats op 16 juli van 19 tot 21 uur in Halle02 in Heidelberg en is rechtstreeks te volgen via webstream. Moderator is SWR-journalist Mathias Zurawski. Mensen kunnen in heel Europa aan het debat deelnemen via Twitter (#EUdeb8). Voorafgaand aan het debat kunnen geïnteresseerden zich op de hoogte stellen en aan het debat deelnemen via Twitter @EU_Muenchen en Facebook.

Achtergrond

Wat houden de burgerdialogen in?

In januari luidde de Europese Commissie het Europees Jaar van de burger in (IP/13/2), een jaar gewijd aan burgers en hun rechten. Het hele jaar door gaan EU-commissarissen, Europarlementariërs en vooraanstaande nationale politici tijdens burgerdialogen in de 28 lidstaten van de EU persoonlijk met burgers in debat over hun toekomstverwachtingen voor Europa.

De burgerdialoog in Heidelberg is al de derde in Duitsland, na Berlijn (10 november 2012) en Düsseldorf (8 mei 2013). Er vonden ook burgerdialogen plaats in onder andere Cádiz, Graz, Dublin, Turijn, Coimbra, Thessaloniki, Brussel, Esch-sur-Alzette, Warschau en Kreta. In de vier weken voorafgaand aan de dialoog in Heidelberg werden burgerfora gehouden in Tübingen, Karlsruhe, Mannheim, Erbach en Darmstadt om zoveel mogelijk burgers bij de discussie over de toekomst van Europa te betrekken. U kunt alle debatten volgen via: http://ec.europa.eu/european-debate/index_nl.htm.

Welke ideeën hebben mensen over de toekomst van Europa en moet er meer worden gedaan om de Europese rechten van burgers, zoals het vrije verkeer binnen de EU, in het dagelijkse leven te bevorderen? Een antwoord krijgen op die vragen, dat is het doel van de burgerdialogen. De resultaten zullen worden opgenomen in het voorstel voor de verdere ontwikkeling van de Europese Unie, dat de Commissie in 2014 wil voorleggen.

Waarom neemt de Commissie juist nu dit initiatief?

Europa bevindt zich op een tweesprong. Overal wordt over de toekomst van Europa gesproken, als een politieke unie, een federatie van natiestaten of de verenigde staten van Europa. De komende maanden en jaren zullen beslissend zijn voor de ontwikkeling van de Europese Unie. De verdere integratie van Europa moet gepaard gaan met een versterking van de democratische legitimiteit van de Unie.

Daarnaast voelen burgers zich vaak niet goed genoeg geïnformeerd over hun rechten als EU-burger. Uit de jongste Eurobarometer-enquête blijkt dat 74 % van alle burgers (in Duitsland: 63 %) zich “Europeaan” voelt, maar 42 % (in Duitsland: 54 %) weet niet welke rechten daaraan gekoppeld zijn.

De dialogen zijn een goede gelegenheid om EU-burgers over hun rechten te informeren en hun feedback over de verdere ontwikkeling van de Unie te verzamelen, zodat de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 kunnen worden voorbereid.

Hoe kunnen burgers invloed uitoefenen op het beleid van de EU?

Dat kan tijdens de vijfjaarlijkse verkiezingen voor het Europees Parlement. De volgende verkiezingen vinden plaats in mei 2014.

Na de verkiezingen kiest het Europees Parlement op voorstel van de Europese Raad de voorzitter van de Europese Commissie. De Commissie wordt na goedkeuring van het Europees Parlement door de Europese Raad benoemd. De Commissie heeft ook voorgesteld dat de politieke partijen bij de volgende Europese verkiezingen een kandidaat-Commissievoorzitter zouden voordragen (IP/13/215).

Iedere EU-burger heeft het recht om uit persoonlijke betrokkenheid een verzoekschrift aan het Europees Parlement te richten over thema’s waarvoor de EU bevoegd is. Via een Europees burgerinitiatief kunnen minstens 1 miljoen burgers uit minstens zeven lidstaten de Europese Commissie vragen om een wetsvoorstel in te dienen.

De Commissie houdt geregeld raadplegingen over bepaalde thema’s, waaraan elke burger kan deelnemen.

Meer informatie

Debatten over de toekomst van Europa (burgerdialogen):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Europees Jaar van de burger 2013: http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Europese burgerinitiatieven: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Portaalsite met raadplegingen, blogs en acties van de Europese Commissie over de rechten van EU-burgers:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/about/your-eu-rights

Resultaten van de online raadpleging over de rechten van EU-burgers:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_nl.pdf

Website van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Deelnemen aan het debat via Twitter: #EUdeb8

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

1. Jonge Duitsers nemen aan de Europese verkiezingen deel omdat ze democratie belangrijk vinden.

Quelle: Flash Eurobarometer 375: Telefonbefragung von Teilnehmern im Alter von 15 bis 30 Jahren im April 2013

2. Duitsers voelen zich Europeanen, maar zijn niet goed genoeg op de hoogte van hun rechten als EU-burger.

Quelle: Standard-Eurobarometer 78:

3. Duitsers verwachten in de eerste plaats dat de EU de economische crisis aanpakt en de samenwerking tussen de lidstaten versterkt.

Quelle: Standard-Eurobarometer 78


Side Bar