Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 16 d.

Heidelberge rengiamoje diskusijoje su piliečiais dalyvaujančios Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding siekis – užtikrinti dar demokratiškesnę Europos Sąjungą

„Europa yra demokratiška, tačiau ateityje būtina užtikrinti dar daugiau demokratijos, kad Sąjungai būtų suteikta naujų kompetencijų“, – tikina Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, kartu su Badeno-Viurtembergo žemės ministru pirmininku Winfriedu Kretschmannu liepos 16 d. Heidelberge dalyvausianti diskusijoje su piliečiais. Šios diskusijos yra Komisijos iniciatyva su piliečiais rengiamų dialogų Europos ateities klausimais dalis. Tokios 24 diskusijos su piliečiais jau surengtos šešiolikoje ES valstybių narių. Antradienį Heidelberge rengiamoje diskusijoje dalyvaus apie 400 piliečių, kurie politikams galės išsakyti savo nuomonę, pastabas, viziją ir klausimus, susijusius su Europos ateitimi, ekonomikos krize ir jų, kaip ES piliečių, teisėmis.

„Badeno-Viurtembergo žemė siekia stiprinti piliečių dalyvavimą. Tam aš neabejotinai pritariu. Spręsdami ES masto klausimus turime labiau įtraukti piliečius. Heidelberge ir norėčiau aptarti, kaip geriausiai to pasiekti, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – 1848 m. Heidelbergo asamblėjoje paruošta dirva Frankfurto Šv. Pauliaus bažnyčioje vykusiai asamblėjai, kuri paskatino demokratijos plėtotę Vokietijoje. Panašaus demokratinio postūmio dabar mums reikia Europoje.“

Diskusijos su piliečiais vyksta šiandien, liepos 16 d. nuo 19:00 iki 21:00 Heidelbergo renginių arenoje Halle02. Diskusijas galima tiesiogiai stebėti interneto adresu Webstream. Jas ves SWR radijo stoties žurnalistas Mathias Zurawskis. Visų Europos šalių piliečiai galės įsitraukti į diskusijas naudodamiesi Twitter (raktažodis – #EUdeb8). Susidomėję diskusijomis gali gauti daugiau informacijos ir dalyvauti naudodamiesi Twitter (raktažodis – @EU_Muenchen) bei Facebook.

Pagrindiniai faktai

Piliečių dialogas. Kas tai?

Sausio mėn. Europos Komisija pradėjo Europos piliečių metų veiklą – šiemet itin daug dėmesio skiriama piliečiams ir jų teisėms (IP/13/2). Visus metus Europos Komisijos, Europos Parlamento nariai ir šalių politikai visose 28 ES valstybėse narėse rengia diskusijas su piliečiais, kuriose aptariami jų lūkesčiai dėl Europos ateities.

Tai jau trečia Vokietijoje vyksianti diskusija su piliečiais – pirmoji surengta 2012 m. lapkričio 10 d. Berlyne, antroji – 2013 m. gegužės 8 d. Diuseldorfe. Diskusijos jau vyko Kadise, Grace, Dubline, Turine, Koimbroje, Salonikuose, Briuselyje, Eše prie Alzeto, Varšuvoje ir Kretoje. Siekiant į diskusijas apie Europos ateitį įtraukti kuo daugiau Sąjungos piliečių, keturias savaites prieš diskusiją Heidelberge piliečių forumai rengti Tiubingene, Karlsrūhėje, Manheime, Erbache ir Darmštate. Diskusijas galima stebėti adresu http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.

Visose diskusijose su piliečiais aptariami jų lūkesčiai dėl Europos ateities, siekiama išsiaiškinti, ar būtina dėti daugiau pastangų, kad būtų tinkamai užtikrintos Sąjungos piliečių teisės, pvz., judėjimo laisvė. Į diskusijų rezultatus Komisija atsižvelgs 2014 m. rengdama pasiūlymą dėl tolesnio Europos Sąjungos vystymosi.

Kodėl Komisija rengia šias diskusijas būtent dabar?

Europa šiandien yra atsidūrusi kryžkelėje. Apie Europos ateitį kalbama kasdien – vienų nuomone, reikėtų siekti politinės sąjungos, kitų – nacionalinių valstybių federacijos, trečių – Jungtinių Europos Valstijų. Ateinantys mėnesiai ir metai bus lemiami sprendžiant, kokia kryptimi turėtų vystytis Europos Sąjunga. Tolesnė Europos integracijos plėtotė ir Sąjungos demokratinio teisėtumo stiprinimas – dvi vieno medalio pusės.

Be to, dažnai piliečiai mano nesą gerai informuoti apie savo teises. Remiantis naujausia „Eurobarometro“ apklausa, 74 proc. piliečių (Vokietijoje – 63 proc.) jaučiasi europiečiais, tačiau 42 proc. (Vokietijoje – 54 proc.) nežino, kokias teises jie turi kaip ES piliečiai.

Diskusijos yra puiki proga geriau informuoti ES piliečius apie jų teises, išgirsti jų nuomonę apie tolesnį ES vystymąsi ir pasirengti 2014 m. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

Kaip piliečiai gali dalyvauti priimant ES lygmens sprendimus?

Kas penkerius metus vykstantys Europos Parlamento rinkimai dabar bus surengti 2014 m. gegužės mėn.

Europos Vadovų Tarybos siūlymu Europos Parlamentas išrenka Europos Komisijos pirmininką. Po balsavimo Europos Parlamente Komisiją kaip visumą skiria Europos Vadovų Taryba. Be to, Komisija rekomendavo politinėms partijoms prieš Europos Parlamento rinkimus siūlyti kandidatą į Komisijos pirmininkus (IP/13/215).

Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę pateikti Europos Parlamentui peticiją dėl ES kompetencijai priklausančių ar piliečiui susirūpinimą keliančių klausimų.

Bent 1 mln. piliečių iš mažiausiai septynių ES valstybių narių gali pasinaudoti Europos piliečių iniciatyvos teise ir paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus.

Komisijos reguliariai rengiamuose klausymuose pasiūlytomis temomis gali dalyvauti visi piliečiai.

Daugiau informacijos

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį (ES piliečių dialogas)

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Europos piliečių metai (2013 m.)

http://europa.eu/citizens-2013/lt/home

Europos piliečių iniciatyva

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Pagrindinis Europos Komisijos portalas, kuriame nurodytos su piliečių teisėmis susijusios konsultacijos, tinklaraščiai ir interneto svetainės

http://europa.eu/citizens-2013/lt/about/your-eu-rights

Europiečiai išsako savo nuomonę. Internetinių konsultacijų dėl ES piliečių teisių rezultatai

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Dalyvauti diskusijoje galima prisijungus prie Twitter (raktažodis #EUdeb8).

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS

1. Vokietijos jaunimas dalyvauja Europos Parlamento rinkimuose, nes demokratiją laiko svarbia.

Quelle: Flash Eurobarometer 375: Telefonbefragung von Teilnehmern im Alter von 15 bis 30 Jahren im April 2013

2. Vokietijos piliečiai jaučiasi europiečiais, tačiau nepakankamai žino apie ES piliečių teises.

Quelle: Standard-Eurobarometer 78:

3. Vokietijos piliečiai tikisi, kad ES pirmiausia sieks įveikti ekonomikos krizę ir stiprinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą.

Quelle: Standard-Eurobarometer 78:


Side Bar