Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 16. srpnja 2013.

Potpredsjednica Europske komisije Viviane Reding u razgovoru s građanima Heidelberga: „U EU-u potrebno je više demokracije”

„Europa je demokratska, ali će u budućnosti morati postati još demokratskija ako želi raspolagati s novim kompetencijama.”

To su riječi Viviane Reding, potpredsjednice Europske komisije, prije rasprave s građanima u kojoj je danas, 14. srpnja, u Heidelbergu sudjelovao i Winfried Kretschmann, premijer njemačke pokrajine Baden-Würtemberg. Rasprava je jedan od mnogih dijaloga s građanima o budućnosti Europe koje je započela Europska komisija. Nakon 24 dijaloga u 16 država članica Europske unije u utorak će gotovo 400 građana Heidelberga dobiti priliku podijeliti svoja mišljenja, komentare, vizije s političarima te im postaviti pitanja o budućnosti Europe, posljedicama gospodarske krize i svojim pravima koja imaju kao građani EU-a.

„Pokrajina Baden-Württemberg želi da što više građana sudjeluje u ovoj raspravi. Imaju moju podršku. Isto tako želimo da i što više građana sudjeluje u europskim pitanjima. O najboljem načinu kako da to postignemo želim razgovarati sa sudionicima rasprave u Heidelbergu”, riječi su potpredsjednice Europske komisije zadužene za pravosuđe, temeljna prava i građanstvo. „Skupština u Heidelbergu 1848. bila je prekretnica na putu do nacionalne skupštine u crkvi sv. Pavla u Frankfurtu te je pridonijela razvoju demokracije u Njemačkoj. Sličan razvoj demokracije potreban nam je trenutačno i u Europi.”

Dijalog s građanima održat će se danas 16. srpnja od 19:00 do 21:00 sati u prostorijama Halle02 u Heidelbergu. Dijalog će se moći pratiti uživo preko interneta. Voditelj programa bit će novinar radiotelevizijske postaje SRW Mathias Zurawski. Građani iz cijele Europe mogu sudjelovati u raspravi na Twitteru (#EUdeb8). Zainteresirani se mogu o programu unaprijed informirati na Twitteru @EU_Muenchen i Facebooku te putem njih u programu i sudjelovati.

Pozadina

O čemu je riječ u dijalozima s građanima?

Europska je komisija u siječnju otvorila Europsku godinu građana (IP/13/2) posvećenu pravima građana. Tijekom čitave godine povjerenici EK-a, članovi Europskog parlamenta i političari iz država članica vodili su niz dijaloga s građanima u svih 28 država članica kako bi s građanima osobno razgovarali o njihovim očekivanjima u pogledu budućnosti Europe.

Dijalog s građanima u Heidelbergu treći je po redu u Njemačkoj – nakon dijaloga u Berlinu (10.11.2012.) i Düsseldorfu (8.5.2013.).

Drugi dijalozi održani su među ostalim u Cadizu, Grazu, Dublinu, Torinu, Coimbri, Thessalonikiju, Bruxellesu, Esch-sur-Alzettu, Varšavi i Kreti.

Osim toga tijekom četiri tjedna nakon kojih je uslijedio dijalog s građanima u Heidelbergu održani su građanski forumi u Tübingenu, Karlsruheu, Mannheimu, Erbachu i Darmstadtu kako bi se što više građana uključilo u raspravu o budućnosti Europe. Rasprave možete pratiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Cilj je dijaloga s građanima uvidjeti što građani očekuju od budućnosti Europske unije i jeli potrebno učiniti više u pogledu prava građana, npr. omogućiti da slobodno kretanje unutar EU-a postane dio svakodnevnog života. Rezultati tih dijaloga bit će obuhvaćeni prijedlozima za daljnji razvoj Europske unije koje će Europska komisija iznijeti 2014.

Zašto Komisija to čini upravo sada?

Zato što se Europa trenutačno nalazi na raskrižju. Svi govore o budućnosti Europe. Često se govori o političkoj Uniji, federaciji nacionalnih država ili sjedinjenim europskim državama. Predstojeći mjeseci i godine bit će presudni za budući razvoj Europske unije. Daljnja europska integracija mora ići ruku pod ruku s jačanjem demokratskog legitimiteta Unije.

Osim toga građani često smatraju da nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima u EU-u. Prema posljednjoj anketi Eurobarometra 74 % građana smatra se „Europljanima” (Njemačka: 63 %), a 42 % ih ne zna koja su njihova prava (Njemačka: 54 %).

Dijalozi su dobra prilika za građane da se upoznaju sa svojim pravima u EU-u te istovremeno dobar način za prikupljanje povratnih informacija koje će pomoći u daljnjem razvoju Unije i pripremi izbora za Europski parlament za 2014.

Kako građani mogu utjecati na odluke u EU-u?

Izbori za Europski parlament provode se svakih 5 godina – sljedeći put u svibnju 2014.

Europski parlament nakon toga na prijedlog Europskog vijeća bira predsjednika Europske komisije. Komisiju kao cjelinu imenuje Europsko vijeće nakon odobrenja Europskog parlamenta. Komisija je isto tako predložila da političke stranke prije sljedećih europskih izbora predlože jednog kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije (IP/13/215).

Svaki građani EU-a ima pravo uputiti peticiju Europskom parlamentu o temama u nadležnosti EU-a koje ih se osobno tiču.

Zahvaljujući Europskoj građanskoj inicijativi potrebno je najmanje jedan milijun građana iz najmanje sedam država članica kako bi se uputio prijedlog zakonodavnog akta Europskoj komisiji.

Komisija redovito organizira rasprave o određenim temama u kojima može sudjelovati svaki građanin.

Dodatne informacije

Rasprava o budućnosti Europe (dijalozi s građanima EU-a):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Europska godina građana 2013.: http://europa.eu/citizens-2013/de/home

Europska građanska inicijativa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Središnji portal za rasprave, blogove i web-mjesta Europske komisije o pravima građana EU-a:

http://europa.eu/citizens-2013/de/about/your-eu-rights

Rezultati savjetovanja na internetu o pravima građana EU-a:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_de.pdf

Web-mjesto Viviane Reding, potpredsjednice Europske komisije:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_de.htm

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Sudjelujte u raspravi na Twitteru: #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRILOG

1. Mladi Nijemci izlaze na europske izbore jer im je demokracija važna.

Indeks: Flash Eurobarometer 375: Telefonska anketa provedena u travnju 2013. u kojoj su sudjelovale osobe od 15 do 30 godina starosti.

2. Nijemci se osjećaju Europljanima, ali ne poznaju dovoljno svoja prava koja imaju kao građani EU-a.

Indeks: Flash Eurobarometer 78:

3. Nijemci prije svega očekuju od EU-a angažman u borbi protiv gospodarske krize i jačanje suradnje među državama članicama.

Indeks: Flash Eurobarometer 78:


Side Bar