Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. heinäkuuta 2013

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding keskustelee Heidelbergissä kansalaisten kanssa demokratian lisäämisestä EU:ssa

"EU on demokraattinen, mutta tulevaisuudessa sen on oltava vieläkin demokraattisempi, kun sen toimivalta lisääntyy."

Näin vaatii oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ennen kansalaisten kanssa Heidelbergissä tänään 16. heinäkuuta käytävää keskustelua, jota hän johtaa yhdessä Baden-Württembergin pääministerin Winfried Kretschmannin kanssa. Keskustelu on osa komission Euroopan tulevaisuudesta käynnistämää kansalaisvuoropuhelua. Euroopan unionin kansalaisten kanssa on järjestetty jo 24 keskustelutilaisuutta 16 jäsenvaltiossa. Tiistaina noin 400 Heidelbergin asukasta saa tilaisuuden esittää politiikoille mielipiteitään, kommenttejaan, visioitaan ja kysymyksiään Euroopan tulevaisuudesta, talouskriisin vaikutuksista ja oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

"Baden-Württemberg haluaa vahvistaa kansalaisten osallistumista. Annan sille kaiken tukeni. Kansalaisten osallistumista eurooppalaisiin kysymyksiin on myös vahvistettava. Haluankin keskustella Heidelbergissä siitä, kuinka onnistumme siinä parhaiten", totesi komission varapuheenjohtaja Reding. "Heidelbergissä vuonna 1848 järjestetty kokous oli merkittävä virstanpylväs matkalla kohti kansalliskokousta Frankfurtin Paavalinkirkossa ja siten demokratian kehittymistä Saksassa. Tarvitsemme Euroopassa nyt samanlaista demokraattista heräämistä", Reding jatkoi.

Keskustelutilaisuus järjestetään tänään 16. heinäkuuta klo 19:00–21:00 Halle02:ssa Heidelbergissä. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Sen juontaa SWR:n toimittaja Mathias Zurawski. Keskusteluun voi osallistua myös Twitterissä (#EUdeb8). Ennen tilaisuutta asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus saada tietoja ja osallistua keskusteluun Twitterissä (@EU_Muenchen) ja Facebookissa.

Taustaa

Mistä keskusteluissa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Teemavuoden aikana Euroopan komission ja Euroopan parlamentin jäsenet ja EU:n jäsenvaltioiden huippupoliitikot keskustelevat kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa järjestettävissä tilaisuuksissa kansalaisten kanssa siitä, millaisia odotuksia heillä on Euroopan tulevaisuuden suhteen.

Heidelbergissä järjestettävä keskustelutilaisuus on Saksassa jo kolmas Berliinin (10.11.2012) ja Düsseldorfin (8.5.2013) jälkeen. Muita keskustelutilaisuuksia on järjestetty muun muassa Cádizissa, Grazissa, Dublinissa, Torinossa, Coimbrassa, Thessalonikissa, Brysselissä, Esch-sur-Alzettessa, Varsovassa ja Kreetalla. Lisäksi Heidelbergin keskustelutilaisuutta edeltäneiden neljän viikon aikana järjestettiin muita keskustelutilaisuuksia Tübingenissä, Karlsruhessa, Mannheimissa, Erbachissa ja Darmstadtissa, jotta mahdollisimmat monet kansalaiset voisivat osallistua keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Keskusteluja voi seurata täältä: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Keskustelutilaisuuksien avulla pyritään selvittämään, millaisia odotuksia kansalaisilla on Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen ja olisiko tehtävä enemmän unionin kansalaisoikeuksien, esimerkiksi oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa, saattamiseksi osaksi arkipäivää. Tuloksista on hyötyä valmisteltaessa ehdotuksia Euroopan unionin kehittämiseksi. Euroopan komission on määrä esittää tällaisia ehdotuksia vuonna 2014.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kohti kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaa poliittista unionia. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta.

Lisäksi kansalaiset ovat usein sitä mieltä, etteivät he ole saaneet riittävästi tietoa oikeuksistaan EU:n kansalaisina. Viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn mukaan 74 prosenttia EU:n kansalaisista (Saksassa 63 %) tuntee itsensä eurooppalaiseksi, mutta 42 prosenttia (Saksassa 54 %) ei tiedä, mitä oikeuksia se tuo mukanaan.

Keskustelutilaisuuksissa kansalaisille voidaan tiedottaa heidän oikeuksistaan ja samalla saada heiltä palautetta unionin kehittämistä varten ja vuonna 2014 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien valmistelemiseksi.

Kuinka kansalaiset voivat vaikuttaa EU:n päätöksentekoon?

He voivat vaikuttaa joka viides vuosi valittaessa Euroopan parlamenttia – seuraavat vaalit ovat toukokuussa 2014.

Euroopan parlamentti valitsee Euroopan komisson puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston ehdotuksen pohjalta. Eurooppa-neuvosto nimittää komission jäsenet Euroopan parlamentin suostumuksella. Lisäksi komissio on ehdottanut, että Euroopan parlamentin puolueet asettaisivat ennen seuraavia europarlamenttivaaleja oman ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi (IP/13/215).

Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vedota Euroopan parlamenttiin asioissa, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan ja jotka koskevat heitä henkilökohtaisesti.

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella vähintään miljoona kansalaista vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta voi vaatia Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen.

Komissio järjestää säännöllisesti tietyistä aiheista kuulemisia, joihin kaikki kansalaiset voivat osallistua.

Lisätietoja

Euroopan tulevaisuudesta käytävä keskustelu (EU-kansalaisvuoropuhelu):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

Eurooppalainen kansalaisaloite:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

EU-kansalaisten oikeuksia koskeva Euroopan komission portaali:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/about/your-eu-rights

EU-kansalaisten oikeuksia koskevan verkkokyselyn tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_fi.pdf

Komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistu keskusteluun Twitterissä: #EUdeb8

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LIITE

1. Saksalaisnuoret äänestävät europarlamenttivaaleissa, koska demokratia on heille tärkeä asia.

Lähde: Flash-Eurobarometri nro 375: Huhtikuussa 2013 suoritettu 15–30-vuotiaiden puhelinhaastattelu.

2. Saksalaiset tuntevat itsensä eurooppalaisiksi, mutta eivät tunne siihen liittyviä oikeuksia riittävän hyvin.

Lähde: Eurobarometri 78.

3. Saksalaiset odottavat EU:lta ennen kaikkea toimia talouskriisin torjumiseksi ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Lähde: Eurobarometri 78.


Side Bar