Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. juuli 2013

Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding kodanikuarutelul Heidelbergis: „Euroopa Liit vajab rohkem demokraatiat”

„Euroopa on demokraatlik, kuid peab tulevikus uusi ülesandeid täitma hakates veelgi demokraatlikumaks muutuma.”

Sellise üleskutse esitas Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding enne täna, 16. juulil Heidelbergis toimuvat kodanikuarutelu, millel ta koos Baden-Württembergi liidumaa peaministri Winfried Kretschmanniga osaleb. Arutelu on osa komisjoni algatatud kodanikuaruteludest Euroopa tuleviku üle. Pärast 24 arutelu 16 Euroopa Liidu liikmesriigis on järg jõudnud Heidelbergini, kus umbes 400 kodanikku võivad poliitikutele esitada oma arvamused, kommentaarid, nägemused ja küsimused Euroopa tuleviku, majanduskriisi tagajärgede ja ELi kodanikuõiguste kohta.

„Baden-Württemberg soovib kodanike osalust liidumaa asjades suurendada. Ma toetan seda. Samuti vajame rohkem kodanike osalust Euroopa küsimustes. Heidelbergi arutelul osalejatega sooviksingi rääkida sellest, kuidas seda kõige paremini saavutada,” lausus õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident. „Heidelbergi kohtumine 1848. aastal oli oluliseks sammuks teel Frankfurdis Pauli kirikus toimunud rahvuskoguni ja seega Saksamaa demokraatia arengu suunas. Samasugust demokraatiapuhangut vajame Euroopas ka praegu.”

Kodanikuarutelu toimub Heidelbergis täna, 16. juulil kella 19.00st 21.00ni Halle02-s. Sündmus edastatakse reaalajas veebiülekandena. Arutelu juhib SWR-i ajakirjanik Mathias Zurawski. Euroopa kodanikud saavad arutelust osa võtta Twitteri kaudu (#EUDeb8). Enne ürituse toimumist on huvilistel võimalik saada teavet ja osaleda Twitteri (@EU_Muenchen) ja Facebooki kaudu.

Taustteave

Mida kodanikuarutelud endast kujutavad?

Jaanuaris kuulutas Euroopa Komisjon välja Euroopa kodanike aasta (IP/13/2), mis on pühendatud kodanikuõigustele. Aasta läbi diskuteerivad ELi volinikud, Europarlamendi liikmed ja riikide tipp-poliitikud kõigis 28 ELi liikmesriigis silmast silma toimuvate kodanikuarutelude käigus selle üle, millised on inimeste ootused Euroopa tuleviku suhtes.

Kodanikuarutelu Heidelbergis on Berliini (10.11.2012) ja Düsseldorfi (8.5.2013) arutelu järel juba kolmas selletaoline Saksamaal. Kodanikuarutelusid on peetud veel näiteks Cádizis, Grazis, Dublinis, Torinos, Coimbras, Thessalonikis, Brüsselis, Esch-sur-Alzette'is, Varssavis ja Kreetal. Lisaks leidsid Heidelbergi kodanikuarutelule eelnenud neljal nädalal aset kodanike foorumid Tübingenis, Karlsruhes, Mannheimis, Erbachis ja Darmstadtis, et kaasata Euroopa tuleviku üle peetavasse diskussiooni võimalikult palju ELi kodanikke. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.

Kõigi kodanikuarutelude käigus räägitakse sellest, millisena inimesed Euroopa Liidu tulevikku näevad ja kas oleks vaja rohkem ära teha, et kodanikuõigused, sh inimeste vaba liikumine ELi piires, hakkaksid igapäevaelus toimima. Arutelude tulemused lülitatakse Euroopa Liidu edasist arengut käsitlevatesse ettepanekutesse, mis ELi komisjon 2014. aastal kavatseb esitada.

Miks korraldab komisjon selle arutelu just praegu?

Euroopa seisab teelahkmel. Euroopa tulevik on kõigi jututeema. Tihti räägitakse poliitilisest liidust, rahvusriikide föderatsioonist või Euroopa ühendriikidest. Lähemad kuud ja aastad on Euroopa Liidu arengu seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku õiguspärasuse tugevdamisega.

Lisaks tunnevad ELi kodanikud tihti, et neid ei ole nende kodanikuõigustest piisavalt hästi teavitatud. Viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt määratlevad 74% (Saksamaal 63%) ennast ELi kodanikena, samas aga ei tea 42% (Saksamaal 54%), mis õigused see endaga kaasa toob.

Arutelud on heaks võimaluseks teavitada ELi kodanikke nende õigustest ning samal ajal saada neilt tagasisidet Euroopa Liidu edasise arengu kohta, et valmistada ette Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi.

Kuidas saavad kodanikud ELi otsuseid mõjutada?

Iga viie aasta järel Euroopa Parlamenti valides – järgmised valimised toimuvad 2014. aasta mais.

Euroopa Parlament valib Euroopa Ülemkogu ettepanekutele tuginedes Euroopa Komisjoni presidendi. Komisjon tervikuna nimetatakse ametisse Euroopa Parlamendi nõusolekul Euroopa Ülemkogu poolt. Lisaks on komisjon teinud ettepaneku, et erakonnad esitaksid enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi oma kandidaadi komisjoni presidendi kohale (IP/13/215).

Igal ELi kodanikul on õigus esitada petitsioone ELi pädevusse kuuluvate või neid isiklikult puudutavate teemade kohta.

Euroopa kodanikualgatuse kaudu võib Euroopa Komisjonilt nõuda õigusakti ettepaneku esitamist, kui seda taotlevad vähemalt miljon kodanikku vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Komisjon peab seoses konkreetsete teemadega korrapäraselt konsultatsioone, milles iga kodanik võib osaleda.

Lisateave

Arutelu Euroopa tuleviku üle (ELi kodanikuarutelu)

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Euroopa kodanike aasta 2013: http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Euroopa kodanikualgatus: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

ELi kodanikuõigustega seotud Euroopa Komisjoni konsultatsioonide, blogide ja esinemiste keskne portaal:

http://europa.eu/citizens-2013/et/about/your-eu-rights

ELi kodanike õigusi käsitleva Interneti-arutelu tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Võtke osa arutelust Twitteris: #EUdeb8

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. Noored sakslased osalevad Euroopa Parlamendi valimistel, sest demokraatia on neile tähtis

Allikas: Eurobaromeetri kiiruuring nr 375: 2013. aasta aprilli telefoniküsitlus 15–30aastaste hulgas

2. Sakslased tunnevad ennast Euroopa kodanikena, kuid sellega seotud õigusi ei tunne nad veel piisavalt hästi

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 78:

3. Sakslased ootavad Euroopa Liidult eelkõige võitlust majanduskriisiga ja liikmesriikidevahelise koostöö tugevdamist

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 78


Side Bar