Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. juli 2013

EU-Kommissionens næstformand Viviane Reding i borgerdialog i Heidelberg: "EU har brug for mere demokrati"

"EU er demokratisk, men det er nødt til at blive endnu mere demokratisk i fremtiden, hvis det skal have flere kompetencer".

Sådan lyder kravet fra Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding forud for en debat med borgerne sammen med Baden-Württembergs ministerpræsident Winfried Kretschmann. Debatten finder sted i dag, den 16. juli, i Heidelberg, og er en del af de borgerdialoger om Europas fremtid, som Kommissionen har lanceret. Efter 24 dialoger i 16 af EU's medlemsstater er det Heidelbergs tur tirsdag, hvor godt og vel 400 borgere kan komme til orde og dele deres meninger, kommentarer, visioner og spørgsmål til Europas fremtid, den økonomiske krise og deres rettigheder som EU-borgere med politikerne.

"Baden-Württemberg vil styrke inddragelsen af borgerne. Det er jeg en stor tilhænger af, og vi har brug for den samme borgerinddragelse i europæiske spørgsmål. Jeg vil tale med deltagerne i Heidelberg om, hvordan vi bedst når dette mål", udtalte næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Forsamlingen i Heidelberg i 1848 var en milepæl på vejen til samlingen af et parlament i Paulskirche i Frankfurt og dermed for udviklingen af demokratiet i Tyskland. Vi har brug for et tilsvarende demokratisk opbrud nu i Europa".

Borgerdialogen finder sted i dag, den 16. juli, fra kl. 19:00 til 21:00 i Halle02 i Heidelberg. Den kan følges live på internettet som webstream. Ordstyrer for debatten er Südwestrundfunk-journalisten Mathias Zurawski. Hele Europa kan deltage i debatten på Twitter (#EUdeb8). Inden debatten kan interesserede finde informationer og deltage på Twitter @EU_Muenchen og Facebook.

Baggrund

Hvad er borgerdialoger?

I januar lancerede Europa-Kommissionen borgernes Europaår (IP/13/2), der er tilegnet de europæiske borgeres rettigheder. I løbet af hele året finder der en række borgerdialoger sted i alle 28 medlemsstater, hvor EU-kommissærer, medlemmer af Europa-Parlamentet og nationale toppolitikere stiller op og debatterer med borgerne om deres forventninger til Europas fremtid.

Efter debatterne i Berlin (10.11.2012) og Düsseldorf (8.5.2013) er borgerdialogen i Heidelberg den tredje i Tyskland. Derudover er der bl.a. blevet afholdt borgerdialoger i Cadiz, Graz, Dublin, Torino, Coimbra, Thessaloniki, Bruxelles, Esch-sur-Alzette, Warszawa og på Kreta. I de fire uger før borgerdialogen i Heidelberg har der desuden været afholdt yderligere borgerfora i Tübingen, Karlsruhe, Mannheim, Erbach og Darmstadt for at inddrage så mange unionsborgere som muligt i debatten om Europas fremtid. Debatterne findes her: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.

Borgerdialogerne handler om, hvilke forestillinger folk har om EU's fremtid, og hvorvidt der skal gøres mere for at sikre unionsborgernes rettigheder i hverdagen, f.eks. deres ret til fri bevægelighed inden for EU. Resultaterne af debatterne kommer til at indgå i de forslag til videreudvikling af Den Europæiske Union, som Kommissionen agter at forelægge i 2014.

Hvorfor gennemfører Kommissionen denne dialog netop nu?

EU står ved en skillevej, og Europas fremtid er på alles læber. Der tales ofte om en politisk union, en føderation af nationalstater eller et Europas Forenede Stater. De kommende måneder og år vil være afgørende for EU's udvikling. Yderligere europæisk integration bør gå hånd i hånd med en styrkelse af EU's demokratiske legitimitet.

Samtidig føler borgerne ikke, at de er godt nok informeret om deres rettigheder som EU-borgere. Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse føler 74 % (Tyskland: 63 %) sig som "EU-borgere", men 42 % (Tyskland: 54 %) ved ikke, hvilke rettigheder det indebærer.

Dialogerne er en god mulighed for at informere EU-borgerne om deres rettigheder og samtidig få deres feedback til, hvordan Unionen skal udvikle sig. De tjener også som forberedelse til Europa-Parlamentsvalget i 2014.

Hvordan kan borgerne få indflydelse på EU's beslutninger?

Hvert femte år ved valget til Europa-Parlamentet, som næste gang finder sted i maj 2014.

Europa-Parlamentet vælger efterfølgende efter forslag fra Det Europæiske Råd Europa-Kommissionens formand. Kommissionen som helhed udnævnes efter Europa-Parlamentets godkendelse af Det Europæiske Råd. Derudover har Kommissionen foreslået, at de politiske partier forslår deres kandidat til posten som formand for Kommissionen inden næste valg til Europa-Parlamentet (IP/13/215).

Alle EU-borgere har ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet i spørgsmål under EU's kompetenceområde.

Via det europæiske borgerinitiativ kan mere end 1 mio. borgere fra mindst 7 medlemslande opfordre EU-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag.

Kommissionen gennemfører regelmæssigt høringer om bestemte emner, som alle borgere kan deltage i.

Yderligere oplysninger

Debatmøder med Europas borgere om Europas fremtid (EU-borgerdialoger):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Borgernes Europaår 2013: http://europa.eu/citizens-2013/da/home

Det europæiske borgerinitiativ

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=da

Central portal for Kommissionens høringer, blogs og optrædener vedrørende unionsborgernes rettigheder:

http://europa.eu/citizens-2013/da/about/your-eu-rights

Resultaterne af onlinehøringen om EU-borgeres rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_da.pdf

Websted for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Deltag i debatten på Twitter: #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

1. Unge tyskere går til EU-valg, fordi det er vigtigt for dem.

Kilde: Flash Eurobarometer 375: Telefoninterview med deltagere i aldersgruppen 15 til 30 år i april 2013.

2. Tyskerne føler sig som EU-borgere, men kender ikke de dermed forbundne rettigheder.

Kilde: Standard-Eurobarometer 78:

3. Tyskerne forventer først og fremmest, at EU bekæmper den økonomiske krise og styrker samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Kilde: Standard-Eurobarometer 78:


Side Bar