Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. července 2013

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová v dialogu s občany v Heidelbergu: „EU potřebuje více demokracie“

„Evropa je demokratická, ale pokud má získat nové pravomoci, musí se stát v budoucnosti ještě demokratičtější.“

Tato výzva zazněla z úst místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové před zahájením diskuze s občany, které se dnes 16. července zúčastní v Heidelbergu společně s ministerským předsedou Bádenska-Württemberska Winfriedem Kretschmannem. Tato diskuze je součástí dialogů s občany o budoucnosti Evropy, které zahájila Komise. Po 24 dialozích v 14 členských státech Evropské unie by se mělo v úterý dostat ke slovu asi 400 občanů v Heidelbergu, aby se s politiky podělili o své názory, komentáře, vize a otázky k budoucnosti Evropy, k důsledkům hospodářské krize a k právům, která mají jako občané EU.

„Bádensko-Württembersko chce posílit účast občanů. Tento záměr podporuji. Rovněž potřebujeme větší účast občanů na evropských záležitostech. Jak toho nejlépe docílíme, bych ráda projednala s účastníky diskuze v Heidelbergu“, uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Heidelberské shromáždění v roce 1848 se stalo milníkem na cestě k zasedání parlamentu ve frankfurtském kostele sv. Pavla, a tedy k rozvoji demokracie v Německu. Podobnou obnovu demokracie potřebujeme nyní i v Evropě.“

Dialog s občany se koná dnes 16. července od 19 do 21 hodin v Halle02 v Heidelbergu. Diskuzi bude možné sledovat v přímém přenosu pomocí web streamingu. Akci bude moderovat novinář působící na stanici SWR Mathias Zurawski. Debaty se mohou zúčastnit všichni lidé po celé Evropě na Twitteru (#EUdeb8). Před akcí se mohou zájemci informovat přes Twitter @EU_Muenchen a Facebook.

Souvislosti

V čem spočívá dialog s občany?

Evropská komise vyhlásila v lednu Evropský rok občanů (IP/13/2), který je věnován občanům a jejich právům. Členové Evropské komise, poslanci Evropského parlamentu a nejvyšší politici jednotlivých zemí budou během celého roku osobně hovořit v rámci dialogů s občany ve všech 28 členských státech EU s lidmi o jejich očekáváních, pokud jde o budoucnost Evropy.

Občanský dialog v Heidelbergu je již třetí, který se koná v Německu, a to po Berlíně (10.11.2012) a Düsseldorfu (8.5.2013). Další dialogy s občany se konaly mj. v Cadiz, Štýrském Hradci, Dublinu, Turíně, Coimbře, Soluni, Bruselu, Esch-sur-Alzette, Varšavě a na Krétě. Navíc byly pořádány v průběhu čtyř týdnů před dialogem v Heidelbergu další občanská fóra v Tübingen, Karlsruhe, Mannheimu, Erbachu a Darmstadtu, aby se do diskuze o budoucnosti Evropy zapojilo co možná nejvíce občanů Unie. Přehled všech diskusí je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

V případě všech dialogů s občany jde o to zjistit, jaké představy mají lidé, co se týče budoucnosti Evropské unie, a zda je třeba učinit více pro to, aby byla posílena každodenně používaná práva občanů Unie, např. právo volného pohybu v rámci EU. Výsledky by měly mít vliv na návrhy týkající se dalšího vývoje Evropské unie, které předloží Evropská komise v roce 2014.

Proč právě nyní?

Protože Evropa se ocitla na rozcestí. O budoucnosti Evropy se hodně mluví. Zaznívá řada názorů na směřování k politické unii, k federaci národních států nebo ke Spojeným státům evropským. Následující měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posílením demokratické legitimity Unie.

Mimoto mají občané často pocit, že nejsou dostatečně dobře informováni o svých právech, která mají jako občané EU. Podle posledního průzkumu Eurobarometru se 74 % (v Německu 63 %) občanů cítí být „Evropany“, ale 42 % (v Německu 54 %) neví, jaká práva to s sebou přináší.

Tyto dialogy jsou vhodnou příležitostí, jak informovat občany EU o jejich právech a zároveň od nich získat podněty pro další vývoj Unie při přípravě na volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Jak mohou občané ovlivnit rozhodování v EU?

Každých 5 let při volbách do Evropského parlamentu, tj. příště v květnu 2014.

Evropský parlament volí v návaznosti na návrh Evropské rady předsedu Evropské komise. Jakmile Komisi jako celek schválí Evropský parlament, je jmenována Evropskou radou. Mimoto Komise navrhla, aby politické strany předložily před příštími evropskými volbami jméno kandidáta na funkci předsedy Komise (IP/13/215).

Každý občan Unie má právo předložit ohledně témat, která spadají do působnosti EU, a v případě, že se jej tato témata osobně týkají, petici Evropskému parlamentu.

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy může alespoň 1 milion občanů z alespoň sedmi členských států vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla určitý právní akt.

Komise organizuje k určitým tématům pravidelná slyšení, kterých se může účastnit každý občan.

Další informace

Debata o budoucnosti Evropy (občanské dialogy s EU):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Evropský rok občanů 2013: http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropská občanská iniciativa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs

Centrální portál pro slyšení, blogy a vystoupení Evropské komise v oblasti práv občanů Unie:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/about/your-eu-rights

Výsledky on-line konzultace k právům občanů Unie:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Zúčastněte se debaty na Twitteru: #EUdeb8

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA

1. Mladí Němci se účastní voleb do Evropského parlamentu, protože je pro ně demokracie důležitá.

Zdroj : Bleskový průzkum Eurobarometr 375: telefonický průzkum mezi účastníky ve věku od 15 do 30 let provedený v dubnu 2013

2. Němci se cítí jako Evropané, neznají ale dostatečně práva, která jsou s tím spojená

Zdroj: Pravidelný průzkum Eurobarometr 78:

3. Němci od EU očekávají především vyřešení hospodářské krize a posílení spolupráce mezi členskými státy.

Zdroj: Pravidelný průzkum Eurobarometr 78:


Side Bar