Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. julija 2013

Varnost v letalstvu: države članice podpirajo ponovni pregled pravil glede obveznega počitka za letalske posadke

Države članice so danes odločno podprle osnutek predloga Komisije za ponovni pregled varnostnih pravil EU, ki urejajo počitek letalske posadke, tako imenovanih „omejitev trajanja letov in delovnega časa ter zahtevanega časa počitka“ (oziroma pravil glede utrujenosti posadke). Cilj ponovnega pregleda je utrjevanje, pojasnitev, dopolnitev ter poostritev sedanjih pravil, pri čemer je treba upoštevati razpoložljive znanstvene, operativne in mednarodne informacije.

Evropski komisar za promet in podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas je dejal: „Državljani potrebujejo zagotovilo, da si države resnično prizadevajo zagotoviti varnost v zračnem prostoru, vključno z občutljivim in zapletenim vprašanjem zahtevanega počitka letalskih posadk. Odločeni smo poskrbeti, da se bodo po vsej Evropi uporabljala strožja in varnejša pravila za nočni čas letenja kot tudi za čas počitka. Vesel sem, da so države članice odločno podprle ta pomembni predlog. To pomeni, da bomo varnost naših državljanov in letalskih posadk po vsej Evropi močno izboljšali.“

Z današnjim glasovanjem so države članice krepko podprle predlog Komisije o spremembi pravil EU v zvezi z omejitvijo trajanja letov.

Sedanja pravila o trajanju letov so določena v poddelu Q Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 3922/91, ki se uporablja od julija 2007.

Uredba (ES) št. 216/2008 zahteva, da Komisija sprejme izvedbeno uredbo za prenos sedanjih pravil o omejitvi trajanja letov v zakonodajni in institucionalni okvir te uredbe in zagotovi revizijo obstoječih pravil v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dokazi in tehničnim razvojem. S tem bo zagotovila usklajeni varnostni regulativni sistem na ravni EU.

Ti cilji so bili vsi doseženi s tehničnimi predlogi, ki jih je oktobra 2012 Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) dala Komisiji1. Mnenje EASA je posledica temeljitega in obsežnega posvetovanja in ocenjevanja, v katerih so sodelovali vsi deležniki.

Komisija je opravila temeljito oceno mnenja EASA in se posvetovala z deležniki, da je pridobila zadostno podporo za predlog nove uredbe. Posvetovanje je jasno pokazalo, da je treba podrobneje opredeliti nekatera vprašanja, zato je Komisija predlagala spremembe v zvezi z vprašanji, ki so jih izpostavili sindikati letalskega osebja, letalski prevozniki, Evropski parlament in države članice. Izboljšave med drugim upoštevajo pomembna vprašanja odstopanj od pravil EU, povezavo s socialno zakonodajo, letališke dajatve, rezerve, zamude pri poročanju, počitek med letom, nočne lete in stanje pripravljenosti.

V razpravi na odboru EASA so države članice poudarile visoko kakovost predlaganih pravil ter doseženo ustrezno ravnovesje in varnostne izboljšave. Poudarile so tudi, da se strinjajo s Komisijo, da je za zagotovitev učinkovitosti in ustrezne ravni varnosti in na podlagi operativnih podatkov potrebno stalno in neprekinjeno ocenjevanje režima omejitve trajanja letov.

Med današnjo razpravo so države članice preverile različne možnosti za urejanje dajatev za nočne lete in stanja pripravljenosti zunaj letališča. Večina držav je menila, da predlogi Komisije in Agencije za varnost v letalstvu omogočajo zadostno zaščito teh področij.

Države članice so pozdravile predlog Komisije za zmanjšanje obsega nočnega dela s sedanjih 11 ur 45 minut na 11 ur in podprle predlagano zahtevo za aktivno upravljanje urnikov dela vključno z nočnim delom, daljšim od 10 ur, pri čemer se uporabijo načela obvladovanja utrujenosti, ki bi morala zagotoviti varne letalske operacije na najbolj primeren način.

Glede stanja pripravljenosti so države članice sprejele zagotovila agencije EASA, ki zagotavljajo dodatno zaščito.

Prav tako je bilo pojasnjeno, da varnostna pravila o omejitvi časa letenja ne posegajo v veljavno zakonodajo EU in nacionalne socialne predpise, vključno s pravili glede delovnega časa, zdravja in varnosti pri delu ali obstoječih kolektivnih pogodb. Poleg tega razmerje med varnostjo in predpisi o socialni varnosti temelji na načelu, da se uporablja pravilo, ki najbolj varuje.

Glasovanju sledi 3-mesečni pregled uredbe v Evropskem parlamentu in Svetu, ki se mora začeti pred koncem tega meseca.

Komisija se je zahvalila Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA), državam članicam in zainteresiranim stranem za opravljeno delo in dano podporo, s čimer omogočajo posodobitev tega pomembnega zakonodajnega dokumenta.

Več informacij:

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Glej mnenje EASA 04/20012 z dne 1.10.2012 in povezano gradivo na strani: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar