Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 12 iulie 2013

Siguranța aviației: Statele membre sprijină revizuirea normelor referitoare la oboseala personalului navigant

Statele membre au votat astăzi puternic în sprijinul unui proiect de propunere a Comisiei care vizează revizuirea actualelor normele de siguranță ale UE care reglementează oboseala personalului navigant, numite de obicei „limitările timpului de zbor şi de serviciu şi cerinţele privind timpul de odihnă” (sau „limitările timpului de zbor” — FTL). Revizuirea vizează consolidarea, clarificarea, completarea — și impunerea unui caracter mai strict — normelor actuale, luând în considerare informații științifice, operaționale și internaționale disponibile.

Comisarul Siim Kallas, vice-președinte al Comisiei, responsabil cu transporturile, a declarat: „Publicul călător are nevoie de certitudinea că autoritățile publice fac tot posibilul să asigure siguranța în zbor, inclusiv în ceea ce privește aspecte sensibile și complicate precum oboseala personalului navigant. Suntem hotărâți să impunem aplicarea unor norme mai stricte, mai sigure în întreaga Europă, atât în ceea ce privește zborul pe timp de noapte, cât și perioadele de repaus. Din acest motiv, sunt încântat să văd sprijinul puternic din partea statelor membre pentru această propunere importantă. Această inițiativă va aduce îmbunătățiri majore în întreaga Europă pentru siguranța cetățenilor și a echipajului de zbor.”

Statele membre au votat astăzi puternic în favoarea propunerii Comisiei de a modifica normele UE privind limitarea timpului de zbor.

Normele actuale pentru FTL sunt cuprinse în subpartea Q din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului, care se aplică începând cu luna iulie 2007.

La fel ca în cazul tuturor domeniilor de siguranță a aviației, Regulamentul (CE) nr. 216/2008 impune Comisiei să adopte un regulament de punere în aplicare pentru a transpune normele FTL actuale în cadrul legislativ și instituțional al acestui regulament și să revizuiască normele existente în conformitate cu cele mai recente dovezi științifice, precum și cu progresul tehnic. Obiectivul este de a asigura un sistem coerent de reglementare a siguranței la nivelul UE.

Aceste obiective au fost atinse prin propunerile tehnice prezentate de AESA Comisiei în octombrie 20121. Avizul AESA a venit în urma unor procese ample și minuțioase de consultare și evaluare, care au implicat toate părțile interesate.

Comisia a efectuat o evaluare aprofundată a avizului AESA și o consultare a tuturor părților interesate înainte de a estima că dispune de o bază suficientă pentru a propune noul regulament. Din consultare a reieșit clar că anumite aspecte trebuiau aprofundate, și prin urmare, Comisia a propus modificări pentru a aborda problemele identificate de către sindicatele personalului navigant, companiile aeriene, Parlamentul European și statele membre. Îmbunătățirile se refereau, printre altele, la aspectele importante privind posibilele derogări de la normele UE, relația cu legislația din domeniul social, serviciile în aeroport, rezerve, întârzierile la începerea programului, odihna în timpul zborului pentru membrii echipajului de cabină, zborurile de noapte și gărzile.

În cadrul discuțiilor Comitetului AESA, statele membre au subliniat înalta calitate a normelor propuse, găsirea unui echilibru corect și îmbunătățirile clare realizate în domeniul siguranței. Acestea au subliniat, de asemenea, că sunt de acord cu Comisia referitor la faptul că ar trebui să existe o evaluare continuă a regimului FTL, bazată pe date operaționale reale, pentru a garanta că sistemul este eficace și că se asigură un nivel adecvat de protecție a siguranței.

În timpul discuțiilor care au avut loc astăzi, statele membre au abordat mai multe opțiuni pentru reglementarea serviciilor de zbor pe timpul nopții și a gărzii în afara aeroportului. Majoritatea a constatat că propunerile prezentate de Comisie și de AESA pentru a reglementa aceste domenii oferă protecție suficientă.

În cazul serviciilor de noapte, statele membre primesc favorabil propunerea Comisiei de a reduce durata maximă a turelor pe timp de noapte de la 11 ore și 45 de minute la 11 ore, și sprijină cerința propusă de a gestiona activ registrul turelor, precum și turele de noapte mai lungi de 10 ore, pe baza principiilor de gestionare a oboselii, care ar trebui să asigure siguranța operațiunilor aeriene în modul cel mai proporțional.

În ceea ce privește gărzile, statele membre au fost mulțumite de asigurările primite de la AESA care oferă o protecție suplimentară.

De asemenea, s-a precizat faptul că normele FTL nu aduc atingere legislației sociale aplicabile la nivelul UE și național, inclusiv normelor privind timpul de lucru, sănătatea și siguranța la locul de muncă sau contractelor colective de muncă (CCM) existente. În plus, raportul între siguranță și normele sociale se bazează pe principiul că se aplică regula cu cel mai mare grad de protecție.

Acest vot pozitiv declanșează acum o perioadă de 3 luni de control al regulamentului de către Parlamentul European și Consiliu, care ar trebui să înceapă până la sfârșitul acestei luni.

Comisia mulțumește Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA), statelor membre și părților interesate pentru munca depusă și pentru sprijinul acordat pentru a permite modernizarea acestui important act legislativ al UE.

Pentru mai multe informații:

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Contacte:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

A se vedea, Avizul EASA 04/20012 din 1.10.2012, și materialele conexe, disponibile la http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar