Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 12.

Repülésbiztonság: a tagállamok támogatják a repülési idő korlátozásáról szóló szabályok felülvizsgálatát

A mai napon az uniós tagállamok elsöprő többséggel megszavazták azt a javaslattervezetet, melyet az Európai Bizottság terjesztett elő a repülési és szolgálati időre vonatkozó korlátozásokról, valamint a pihenési követelményekről szóló hatályos uniós biztonsági szabályok felülvizsgálata céljából. Ezek a szabályok azt hivatottak elősegíteni, hogy a légi járműveken szolgálatot teljesítő személyek kellően kipihenten végezzék munkájukat. A felülvizsgálat arra irányul, hogy a rendelkezésre álló tudományos, üzemeltetési és nemzetközi információk figyelembevételével egységes szerkezetbe foglalja, egyértelművé tegye, kiegészítse – és megszigorítsa – a jelenlegi szabályokat.

Siim Kallas közlekedési biztos, az Európai Bizottság alelnöke kijelentette: „Biztosítanunk kell az utazóközönséget arról, hogy a hatóságok minden lehetőt megtesznek azért, hogy a repülés biztonságos legyen. Ennek keretében foglalkozni kell a légi járművek személyzetének kimerültségével kapcsolatos kényes és bonyolult kérdésekkel is. Eltökélt szándékunk, hogy Európa-szerte megerősítsük és hatékonyabbá tegyük a biztonsági szabályokat, legyen szó az éjszakai repülésről vagy a pihenőidőkről. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy e fontos célt szolgáló javaslatunk ilyen határozott támogatásban részesül a tagállamok részéről. A javaslat megvalósítása egész Európában számottevően javítani fogja a polgárok és a légi járművek személyzetének biztonságát.”

A tagállamok a mai napon elsöprő többséggel megszavazták a Bizottság javaslatát, mely a repülési idő korlátozásáról szóló uniós szabályok módosítását szorgalmazza.

A jelenlegi szabályokat a 3922/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének Q. része tartalmazza, mely 2007 júliusában lépett hatályba.

Akárcsak a repülésbiztonság minden területével kapcsolatban, a 216/2008/EK rendelet a repülési és szolgálati időkorlátok és a pihenési követelmények vonatkozásában is előírja, hogy az Európai Bizottság fogadjon el végrehajtási rendeletet a szabályoknak a fent említett rendelet jogalkotási és intézményi keretébe történő átültetése érdekében, és a legfrissebb tudományos bizonyítékok és műszaki fejlemények figyelembevételével vizsgálja felül a jelenlegi szabályokat. Ez azt szolgálja, hogy uniós szinten következetes repülésbiztonsági szabályozási rendszer jöjjön létre.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által 2012 októberében a Bizottság elé terjesztett műszaki javaslatok1 megfelelően gondoskodtak a fenti célkitűzések eléréséről. Az EASA jelentése gondosan előkészített és átfogó konzultációs és értékelési eljárások eredményeként született meg, melyekben az összes érdekelt fél részt vett.

A Bizottság alaposan kiértékelte az EASA által kiadott véleményt, és konzultációt folytatott az összes érdekelt féllel, miáltal meggyőződött arról, hogy kellően indokolt új rendeletjavaslatot benyújtani a témában. A konzultáció során egyértelművé vált, hogy egyes területeken pontosításokra van szükség. A Bizottság ezért módosításokat javasolt annak érdekében, hogy számba vegye a légi járművek személyzetét tömörítő szakszervezetek, a légitársaságok, az Európai Parlament és a tagállamok felvetéseit. A javítást célzó módosítások fontos kérdéseket érintettek, egyebek mellett a következőket: az uniós szabályoktól való esetleges eltérések, a szociális jogszabályokkal való viszony, repülőtéri szolgálat, tartalékszolgálat, késleltetett jelentéstétel, légiutas-kísérők repülés közbeni pihenőideje, éjszakai járatok és készenlét.

Az EASA Bizottságban folytatott megbeszélések során a tagállamok képviselői kiemelték, hogy a javaslatban kidolgozott szabályozás magas színvonalú, méltányos és kiegyensúlyozott, ezen túlmenően pedig határozott javulást eredményez a repülésbiztonság terén. A tagállamok képviselői azt is hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottsággal megállapodásra jutottak, miszerint a repülési és a szolgálati időkorlátokkal, valamint a pihenési követelményekkel kapcsolatos szabályokat folyamatosan felül kell vizsgálni a tényleges üzemeltetési adatok alapján annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyan működjön, és megfelelően gondoskodjon a repülésbiztonság védelméről.

A mai napon lezajlott megbeszélések során a tagállamok több lehetőséget is áttekintettek arra vonatkozóan, hogyan lenne célszerű szabályozni az éjszakai szolgálatot és a nem repülőtéri készenlétet. A többség úgy ítélte, hogy a Bizottság és az EASA által az említett területek szabályozása céljából előterjesztett javaslatok kellő szintű védelmet biztosítanak.

Ami az éjszakai szolgálat kérdését illeti, a tagállamok üdvözölték a Bizottság javaslatát, hogy az éjszakai szolgálat maximális időtartama a jelenlegi 11 óra 45 percről 11 órára csökkenjen, és támogatták annak a követelménynek a bevezetését, miszerint a 10 óránál hosszabb éjszakai szolgálatokra vonatkozó beosztások kialakításakor alkalmazni kell a fáradtságkezelési elveket. Ez az elképzelések értelmében a legarányosabb módon biztosítani fogja a repülés biztonságát.

Ami a készenlét kérdését illeti, a tagállamok megelégedéssel vették tudomásul az EASA által a védelem javítása tekintetében adott biztosítékokat.

A megbeszéléseken az is világossá vált, hogy a repülési és szolgálati időre vonatkozó korlátozásokat és a pihenési követelményeket lefektető biztonsági szabályok nem vezetnek az alkalmazandó uniós és tagállami szociális jogszabályok – köztük a munkaidőre, illetve a munkahelyi egészség- és biztonságvédelemre vonatkozó szabályok, valamint a már létező kollektív munkaszerződések – sérelméhez. Ezen túlmenően a biztonsági és a szociális szabályok közötti viszonyt az az alapelv határozza meg, miszerint a legnagyobb védelmet biztosító szabályt kell alkalmazni.

Most, hogy a tagállamok elfogadták a javaslattervezetet, a rendelet három hónapos időtartamra az Európai Parlament és a Tanács elé kerül megvitatásra. A három hónapos időszak a tervek szerint e hónap végén kezdődik meg.

A Bizottság köszönetet mondott az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA), a tagállamoknak és az érdekelt feleknek az általuk végzett munkáért, valamint azért, hogy támogatásuk révén lehetővé tették ennek a fontos európai uniós jogszabálynak az aktualizálását.

További információk:

Kövesse Siim Kallas biztost a Twitteren

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Lásd az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012. október 1-jei 04/2012. számú véleményét és a kapcsolódó dokumentumokat a következő weboldalon: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar