Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 12. srpnja 2013.

Sigurnost zračnog prometa: države članice za izmjenu propisa povezanih s umorom letačke posade

Države članice danas su velikom većinom glasale za nacrt prijedloga koji je izradila Komisija, a kojim se namjeravaju izmijeniti trenutačno važeći sigurnosni propisi EU-a o umoru letačke posade (tzv. „ograničenja vremena letenja i radnog vremena i uvjeti za odmor” ili „ograničenja vremena letenja”). Izmjenama propisa žele se konsolidirati, pojasniti, upotpuniti, te skratiti trenutačno važeći propisi vodeći računa o raspoloživim znanstvenim, operativnim i međunarodnim informacijama.

Siim Kallas, potpredsjednik Komisije, odgovoran za promet u vezi je s tim istaknuo: „Putnici moraju biti sigurni kako javna tijela čine sve kako bi se zajamčila sigurnost u zračnome prometu, pa i u pogledu osjetljivog i kompliciranog pitanja umora letačke posade. Želimo strože i sigurnije propise u cijeloj Europi, i po pitanju letenja noću i po pitanju vremena predviđenoga za odmor. Stoga me snažna podrška država članica u vezi ovog prijedloga iznimno veseli. Njime će se u cijeloj Europi pridonijeti znatnom poboljšanju sigurnosti naših građana i letačke posade.

Danas su države članice velikom većinom glasovale za prijedlog Komisije o izmjeni propisa EU-a o ograničenjima trajanja leta.

Trenutačno važeći propisi povezani s ograničenjem vremena letenja sadržani su u pododjeljku Q Priloga III. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3922/91 koji se primjenjuje od srpnja 2007.

Kao i za sva područja sigurnosti zračnog prometa, Uredbom (EZ) br. 216/2008 od Komisije se zahtijeva da donese provedbenu uredbu kojom bi se trenutačno važeći propisi u vezi s ograničenjem vremena letenja prenijeli u zakonodavni i institucijski okvir ove Uredbe, a kojom bi se također izmijenili postojeći propisi u skladu s najnovijim znanstvenim dokazima i tehničkim razvojem. Cilj je osigurati usklađen sigurnosni regulatorni sustav na razini EU-a.

Ti ciljevi ostvareni su tehničkim prijedlozima koje je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) predala Komisiji u listopadu 2012.1 Mišljenje EASA-e rezultat je temeljitog i sveobuhvatnog savjetovanja i postupaka ocjenjivanja u koja su bile uključene sve zainteresirane strane.

Komisija je izradila temeljitu ocjenu mišljenja EASA-e i posavjetovala se sa svim zainteresiranim stranama prije nego što je zaključila da ima dovoljnu osnovu za prijedlog nove uredbe. Savjetovanjem se utvrdilo kako je potrebno razjasniti određena pitanja, stoga je Komisija predložila izmjene u vezi s pitanjima koja su pokrenuli sindikati letačkog osoblja, zračni prijevoznici, Europski parlament i države članice. Poboljšanjima su među ostalim obuhvaćena važna pitanja u vezi s mogućim odstupanjima od EU-ovih pravila, socijalnim zakonodavstvom, dužnošću na aerodromu, rezervom, kašnjenjima u prijavljivanju, odmorom kabinske posade tijekom leta, noćnim letovima i dežurstvom.

Raspravom u odboru EASA-e države članice istaknule su visoku kakvoću predloženih propisa, dobru izbalansiranost i postignuta poboljšanja u području sigurnosti. Države članice naglasile su i svoju suglasnost s Komisijom o potrebi kontinuiranog i tekućeg ocjenjivanja režima ograničenja vremena letenja koji bi se trebao temeljiti na stvarnim operativnim podacima radi osiguranja učinkovitog sustava i odgovarajuće razine sigurnosti.

U okviru današnje rasprave države članice razmatrale su različite mogućnosti u pogledu uređenja dužnosti na noćnim letovima te dežurstva izvan aerodroma. Većina je zastupala stajalište kako prijedlozi Komisije i EASA-e o uređenju tih područja pružaju dostatnu razinu zaštite.

Države članice pozdravile su prijedlog Komisije za smanjenjem opsega noćnoga rada sa sadašnjih najviše 11 sati i 45 minuta na 11 sati i podržale predloženi zahtjev kojim se aktivno upravlja rasporedom rada uključujući noćni rad duži od 10 sati pri čemu se primjenjuju načela upravljanja umorom kako bi se osigurale sigurne letačke operacije na najprimjereniji način.

Po pitanju dežurstva, države članice prihvatile su jamstva agencije EASA kojima se osigurava dodatna zaštita.

Nadalje, potvrđeno je da sigurnosni propisi o ograničenju vremena letenja ne dovode u pitanje važeće zakonodavstvo EU-a i nacionalno socijalno zakonodavstvo, uključujući propise u pogledu radnog vremena, zdravlja i sigurnosti na radu ili postojećih kolektivnih ugovora. Osim toga razmjer sigurnosti i socijalnih propisa temelji se na načelu kojim se jamči najbolja moguća zaštita.

Pozitivnom glasovanju slijedi tromjesečni pregled Uredbe u Europskom parlamentu i Vijeću koji mora početi do kraja ovog mjeseca.

Komisija se zahvalila Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa, državama članicama i zainteresiranim stranama na obavljenome poslu i danoj potpori čime se omogućuje moderniziranje tog važnog zakonodavnog dokumenta.

Dodatne informacije:

Pratite potpredsjednika Kallasa na twitteru

Kontaktni podaci:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Vidi mišljenje EASA-e 04/20012, od 1.10.2012. i s tim povezani materijal na http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar