Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2013

Europeiska sjukförsäkringskortet: två av fem har ett kort

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ger EU-medborgarna rätt till akut vård när de är på resa i EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Ny statistik visar att drygt 190 miljoner EU-invånare har ett kort och kan åka på semester i lugn och ro. Antalet utfärdade EU-kort har ökat stadigt och 15 miljoner fler skaffade sig ett kort 2012 jämfört med året före.

– Det europeiska sjukförsäkringskortet är en stor framgång, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Att ha ett kort sparar tid och pengar om man blir sjuk eller skadad på en resa utomlands och nu har två av fem i EU skaffat ett kort. För det mesta fungerar det problemfritt. Men om ett medlemsland inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen och vägrar godta kortet, kommer kommissionen att vidta åtgärder för att tillvarata EU-medborgarnas rättigheter.

Ditt EU-kort visar att du har rätt att få akut vård inom den offentliga sjukvården på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i landet du besöker. Du beställer kortet hos Försäkringskassan (eller FPA i Finland). Kortet gäller inte för planerad vård i ett annat land.

Statliga sjukhus måste godta EU-kortet. I flertalet fall får patienter som visar upp sitt kort den vård de behöver och ersättning utan problem. Om ditt kort inte skulle godtas bör du kontakta sjukvårdsmyndigheterna i landet du besöker. Numren man ska ringa i nödsituationer finns i EU-kortets app för smarttelefoner och surfplattor (läs mer nedan). Om kortet ändå inte godtas bör man begära hjälp från myndigheterna i hemlandet. Om problemen består kan man vända sig till EU-kommissionen. Kommissionen kan utreda ärendet och ta upp det med myndigheterna i det aktuella landet. Så var fallet nyligen i fråga om Spanien (IP/13/474). Ett överträdelseförfarande kommer att inledas mot de EU-länder som inte tillämpar EU-lagstiftningen om EU-kortet.

Ladda ner appen

Appen innehåller allmän information om kortet, nödtelefonnummer, vilka behandlingar som omfattas, vårdkostnader, hur du kan begära ersättning i efterhand och vem du ska kontakta om du tappar bort ditt kort. I appen finns information om 27 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Den finns på 24 språk, och man kan växla mellan språken. Appen kommer inom kort att uppdateras för att inkludera uppgifter om det nya EU-landet Kroatien.

Tänk på att appen inte ersätter EU-kortet i sig.

Läs mer

Europeiska sjukförsäkringskortet

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar