Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2013

Dva Evropejca od petih imetnika evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Najnovejši podatki kažejo, da ima več kot 190 milijonov ljudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jim omogoča nujno zdravstveno oskrbo in s tem brezskrbne počitnice, ko potujejo v Evropski uniji, Švici, Lihtenštajnu, na Norveškem in Islandiji. Število imetnikov evropske kartice zdravstvenega zavarovanja enakomerno narašča, s 15 milijoni državljanov več v letu 2012 kot v predhodnem letu.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki lahko prihrani čas in denar, če med potovanjem v tujini zbolimo ali se poškodujemo, je pravi uspeh, saj jo imata že dva od petih Evropejcev. Večinoma ni z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja nobenih težav. Če pa država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s pravom EU in ne prizna kartice, bo Komisija ukrepala, da zaščiti pravice evropskih državljanov.“

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja potrjuje, da je oseba upravičena do nujnega zdravljenja v državi gostiteljici v okviru javnega zdravstvenega sistema pod enakimi pogoji in za enako ceno kot državljani navedene države. Kartico izda brezplačno pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje v matični državi. Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ni mogoče uporabiti za kritje načrtovanega zdravljenja v drugi državi.

Bolnišnice, ki zagotavljajo storitve javnega zdravstva, so dolžne priznati evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Bolniki, ki jo predložijo, so večinoma deležni nujne zdravstvene oskrbe, stroški pa so jim povrnjeni brez kakršnih koli težav. Če evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni sprejeta, bi se pacienti morali obrniti na ustrezni zdravstveni organ države gostiteljice. Telefonske številke za klic v sili so zlahka dostopne prek aplikacije evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za pametne telefone in tablične računalnike (glej spodaj). V primeru nadaljnje zavrnitve bi morali pacienti zaprositi za pomoč zdravstvene organe v svoji matični državi. Če pa se še vedno srečujejo s težavami, bi se morali obrniti na Evropsko komisijo. Komisija lahko preveri trditve in zadevo predloži organom zadevne države, kot je nedavno storila v zvezi s Španijo (IP/13/474). Postopek za ugotavljanje kršitev bo sprožen proti vsaki državi članici, ki ne uporablja prava EU o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Prenesite aplikacijo!

Aplikacija evropske kartice zdravstvenega zavarovanja vsebuje splošne informacije o kartici, telefonske številke za klic v sili, krite storitve in stroške, informacije o povračilu stroškov in kontakte v primeru izgubljene kartice. Aplikacija zajema 27 držav članic EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Na voljo je v 24 jezikih, med katerimi lahko preklapljate. Aplikacija bo kmalu posodobljena, da bo upoštevala nedavni pristop Hrvaške k EU.

Aplikacija ne nadomešča evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Več informacij

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Spremljajte komisarja Lászla Andorja na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar