Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2012

Európsky preukaz zdravotného poistenia: majú ho dvaja z piatich Európanov

Z najnovších údajov vyplýva, že európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) má viac ako 190 miliónov ľudí. Zaručuje im prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti a môžu si tak užívať bezstarostné prázdninové výlety v Európskej únii, vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Počet držiteľov EPZP trvalo rastie. V roku 2012 ho malo o pätnásť miliónov občanov viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol: „Európsky preukaz zdravotného poistenia je skutočne úspešný. Preukaz, ktorý môže ušetriť čas a peniaze v prípade choroby alebo zranenia počas výletu v zahraničí, majú dvaja z piatich Európanov. Vo väčšine prípadov funguje EPZP bez problémov. V prípade, ak si členský štát neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ a odmietne preukaz uznať, Komisia prijme opatrenia na ochranu práv občanov EÚ.“

EPZP potvrdzuje, že jeho držiteľ má nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako štátni príslušníci danej krajiny. Tento preukaz vydáva bezplatne zdravotná poisťovňa v domovskej krajine. EPZP nemôže byť použitý na krytie nákladov plánovaného ošetrenia v inej krajine.

Nemocnice, ktoré poskytujú verejné zdravotnícke služby, sú povinné EPZP uznať. V prevažnej väčšine prípadov dostanú pacienti, ktorí sa preukážu EPZP, potrebnú zdravotnú starostlivosť a ich liečba je preplácaná bez akýchkoľvek problémov. Pacienti, ktorým odmietnu akceptovať EPZP, by mali kontaktovať príslušný zdravotný úrad v krajine, v ktorej sú práve na výlete. Núdzové kontaktné čísla sú ľahko dostupné vďaka aplikácii EPZP pre smartfóny a tablety (pozri v ďalšom texte). V prípade opakovaného zamietnutia by pacienti mali požiadať o podporu úrady verejného zdravotníctva svojej domovskej krajiny. Ak aj napriek tomu problémy pretrvávajú, mali by kontaktovať Európsku komisiu. Komisia môže preskúmať tvrdenia a prerokovať problém s orgánmi dotknutej krajiny, ako to nedávno urobila so Španielskom (IP/13/474). Konania o porušení právnych predpisov sa začnú proti každému členskému štátu, ktorý neuplatňuje právne predpisy EÚ o používaní EPZP.

Stiahnite si aplikáciu!

Aplikácia EPZP ponúka všeobecné informácie o preukaze, telefónne čísla tiesňového volania, zoznam ošetrení, na ktoré sa preukaz vzťahuje, vrátane ich cien, informácie o tom, ako žiadať náhradu nákladov a na koho sa obrátiť v prípade straty preukazu. Aplikácia zahŕňa 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko a je k dispozícii v 24 jazykoch, ktoré si môžete prepínať. Aplikácia bude v krátkom čase prispôsobená tak, aby zohľadnila pristúpenie Chorvátska k EÚ.

Aplikácia nenahrádza EPZP.

Ďalšie informácie

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Webové sídlo Lászlóa Andora

László Andor na Twitteri

Prihlásenie k odberu bezplatného informačného spravodajcu EK z oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar