Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 lipca 2013 r.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego: posługuje się nią już dwóch na pięciu Europejczyków

Najnowsze dane wskazują, że ponad 190 mln ludzi posługuje się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia im uzyskanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach i w ten sposób sprawia, że mogą cieszyć się bezstresowymi wakacjami spędzanymi w państwach Unii Europejskiej, w Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii. Liczba posiadaczy karty EKUZ stale wzrasta: w 2012 r. posługiwało się nią o 15 mln obywateli więcej niż rok wcześniej.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego okazała się sukcesem. Obecnie posiada ją dwóch na pięciu mieszkańców Europy – karta ta pozwoli im zaoszczędzić czas i pieniądze, jeżeli zachorują lub ulegną wypadkowi podczas podróży za granicę. W większości przypadków karta EKUZ działa bez zarzutu. Niemniej jednak, gdyby jakieś państwo członkowskie odmówiło spełnienia ciążących na nim zobowiązań wynikających z unijnego prawa i odmówiło uznania karty, Komisja podejmie działania zmierzające do obrony praw obywateli Europy”.

Karta EKUZ jest dokumentem poświadczającym, że jej posiadacz ma prawo do otrzymania pomocy w nagłych wypadkach w ramach systemu opieki zdrowotnej kraju goszczącego na takich samych prawach, i po takich samych kosztach, jak obywatele tego kraju. Kartę można otrzymać za darmo od instytucji świadczącej usługi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju pochodzenia. Karty EKUZ nie można używać do pokrycia kosztów planowanego leczenia w innym kraju.

Szpitale publiczne świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej są zobowiązane do uznania karty EKUZ. W znakomitej większości przypadków osoby okazujące kartę EKUZ otrzymują niezbędną pomoc lekarską, nie mają również problemów ze zwrotem jej kosztów. Jeżeli okaże się, że karta EKUZ nie jest honorowana, pacjenci powinni skontaktować się z odpowiednią instytucją odpowiedzialną za opiekę zdrowotną w kraju, w którym zwrócili się o pomoc. Numery alarmowe, pod które należy dzwonić w nagłych przypadkach, można z łatwością znaleźć dzięki aplikacji EKUZ działającej na smartfonach i tabletach (zob. poniżej). Jeżeli w dalszym ciągu pomoc nie zostanie udzielona, pacjenci powinni zwrócić się o pomoc do organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w ich własnym kraju. W razie wystąpienia dalszych problemów pacjenci powinni skontaktować się z Komisją Europejską. Komisja może rozpatrzyć skargi i powiadomić o sprawie odpowiednie organy danego kraju, tak jak to miało niedawno miejsce w przypadku Hiszpanii (IP/13/474). Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zostanie wszczęte wobec każdego państwa członkowskiego, które nie stosuje prawa UE w odniesieniu do możliwości korzystania z karty EKUZ.

Pobierz aplikację!

Aplikacja EKUZ zawiera ogólne informacje na temat karty oraz numery alarmowe, wykaz gwarantowanych świadczeń i ich ceny, a także wskazówki, jak starać się o zwrot kosztów leczenia i gdzie zgłosić fakt zagubienia karty. W aplikacji umieszczono informacje dotyczące 27 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Aplikacja dostępna jest w 24 językach i umożliwia przechodzenie z jednego języka na drugi. W chwili obecnej trwają prace nad uwzględnieniem w aplikacji informacji na temat Chorwacji.

Sama aplikacja nie jest odpowiednikiem karty EKUZ i jej nie zastępuje.

Dodatkowe informacje

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Strona internetowa komisarza László Andora

László Andor w serwisie Twitter

Zaprenumeruj bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar